Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Rigsrevisor kulegraver Penkowa-sag

PENGESTRØMME - Havde Københavns Universitet lov til at betale to millioner kroner tilbage til IMK Almene Fond, som støttede den nu politianmeldte forsker Milena Penkowa?

Det er formentlig et af de spørgsmål, som vi stå centralt i den undersøgelse, Rigsrevisor har indledt af universitetets forvaltning af blandt andet de penge, som Milena Penkowa modtog til sin forskning.

IMK Almene fond var ikke tilfreds med, hvordan Milena Penkowa havde brugt de 5,6 millioner kroner, de gav hende i 2005. I efteråret 2010 opgjorde fonden, at Penkowa havde haft et »et potentielt uberettiget forbrug af fondens støtte på kr. 3.139.207,77.«

KU betalte efterfølgende cirka to millioner kroner tilbage til fonden for at lukke sagen. Nu bliver det op til Rigsrevisionen at vurdere, om KU har afklaret relationen på passende vis.

Ikke kun en undersøgelse af Penkowa-sagen

Selv om Milena Penkowa-sagen har stor bevågenhed, er Rigsrevisionens undersøgelse dog ikke affødt af den aktuelle forskningsskandale, siger rigsrevisor Henrik Otbo.

»Forskningsmidler er et område, som har haft vores interesse gennem årene, og rutinemæssigt er vi ved at kigge på det en gang mere, blandt andet omfattende nogle meget omtalte konti.«

Så det er ikke alene sagen om IMK Almene Fond, der er genstand for en undersøgelse?

»Nej, det er det ikke. Det er bredere.«

Er det selve det faktum, at KU har nogle penge ude at svømme i sagen, der interesserer jer?

»Det, der interesserer os helt overordnet, er, at der er de bedst mulige forretningsgange, og dem justerer, forstærker og udbygger man jo hen ad vejen, når man bliver opmærksom på de problemer, der kan opstå.«

Har universitetet haft lov til at overføre de penge, der er overført til fonden og dermed dække det krav, som IMK Almene Fond har rejst?

»Den sag, du omtaler, indgår i det, vi kigger på. Hvad er der sket, og hvad er den læring, der kan drages af det?«

I fondens brev til KU taler advokaten om et potentielt uberettiget forbug på 3,1 millioner kroner, men KU taler om, at størstedelen af pengene er gået til forskning, og at man har ønsket at afklare relationen til fonden hurtigst muligt. Er det det, I har studset over?

»Jeg kan bare sige, at tildelingen af den forskningsbevilling, du nævner, indgår i det, vi kigger på. Men vi kigger som sagt lidt bredere for at se, hvad kan man lære blandt andet af den her sag, som kan få betydning for, hvordan man helt generelt forvalter forskningsmidler.«

Ikke politisk bestillingsarbejde

»Det er Rigsrevisor, der af egen drift har valgt at gå ind i sagen, så derfor har vi ikke været taget med på råd,« siger formand for statsrevisorerne Peder Larsen (SF), der ikke vil spekulere over, hvad der præcis har påkaldt sig rigsrevisor Henrik Otbos interesse.

»Det er værd at understrege, at der er tale om en undersøgelse, og derfor er det jo ikke meningen, at man skal foregribe dens resultater. Men jeg afventer med interesse, hvad er kommer ud af det,« siger han, og tilføjer, at rigsrevisor jo altid skal være årvågen for, om der sker misbrug af offentlige midler.

»Er der på det tidspunkt, hvor fonden har fået de to millioner kroner, nogle advarselslamper, der har blinket, og har de blinket så kraftigt, at man burde have taget notits af det og eventuelt handlet anderledes?« spørger Peder Larsen.

Også statsrevisor Mogens Lykketoft (S) er tilfreds med, at Rigsrevisionen interesserer sig for sagen.

»Jeg synes det er meget relevant, at Rigsrevisor selv har taget initiativ til at undersøge sagen, som synes præget af manglende kritisk holdning til Penkowas arbejde,« siger Mogens Lykketoft.

Når undersøgelsen foreligger vil statsrevisorerne tage stilling til den. Rigsrevisor Henrik Otbo oplyser, at han samarbejder med KU om sin undersøgelse, og at KU’s bestyrelse vil blive holdt orienteret.

chz@adm.ku.dk

Bliv opdateret med nyheder om Københavns Universitet i Universitetsavisens nyhedsbrev.

Seneste