Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Rustur sløjfet - hvorfor blev vi ikke spurgt?

ÅBENT BREV - Rusturen på Statskundskab er droppet på grund af besparelser, men de studerende er ikke blevet inddraget i beslutningen. Vi føler os forbigået, skriver formanden for Aktive Statskundskabere i dette åbne brev til instituttets ledelse.

Kære studieleder Anders Berg Sørensen og institutleder Lars Bo Kaspersen

Ad omveje er vi blevet oplyst om, at der skæres 260.000 kroner i støtten til introforløbet for nye bachelorstuderende, og at rusturen i den forbindelse nedlægges, og dagene inddrages til undervisning.

Vi kan samtidig forstå, at tutorernes koordinationsudvalg ikke er blevet inddraget i beslutningen, og vi kan konstatere, at vi indvalgte studerende hverken er blevet informeret eller taget med på råd.

Vi har fuld forståelse for, at dette er nedskæringstider, og at ingen helt kan sige sig fri for at blive ramt. Vi skal selvfølgelig først og fremmest finde årsagen til nedskæringen på Christiansborg.

Når det er sagt, så finder vi det ret så voldsomt, at introforløbet beskæres i en sådan grad, at rusturen helt må droppes. Vi har ikke hørt om nogen andre studier, der har måttet ty til så drastiske midler, og vi har svært ved at forstå, hvilke faktorer der i særlig grad gør sig gældende på Institut for Statskundskab, der skulle nødvendiggøre tiltaget.

Skader studiemiljøet

I de senere år er der fra KU’s side kommet en erkendelse af, hvor meget et godt studiemiljø betyder for en uddannelse, både socialt og for de studerendes trivsel, men også med hensyn til den faglige udvikling. Vi har i de senere år ofte hørt dig, Lars Bo, fremhæve det store antal af faglige og sociale foreninger, man finder på Institut for Statskundskab.

Et godt studiemiljø og sådanne foreninger vokser dog ikke frem af sig selv. Introforløb og rustur er en helt essentiel del af opbygningen af et fællesskab på instituttet, og det er det sammenhold, som studiemiljøet hviler på. Vi frygter, at man risikerer, at en sløjfning af rusturen og en decimering af introforløbet vil trække tæppet væk under vores fællesskab.

Det falder os dog i særlig grad for brystet, at der ingen inddragelse af de studerendes perspektiv på sagen har været. Dialog koster som bekendt ikke noget, og det må ikke have været en særligt fjerntliggende tanke, at vi studerende ville reagere på en nedskæring som denne. En oplagt vej at gå ville have været at inddrage os i beslutningen i stedet for at præsentere den, når det hele tilsyneladende er klappet af.

Hvorfor har Koordinationsudvalget ikke været med til at bestemme, hvordan man gennemfører besparelserne så skånsomt som muligt, og hvorfor er Studienævnet ikke blevet orienteret tidligere?

Vi plejer da at samarbejde

Det skal nævnes, at vi normalt intet har at udsætte på jeres og instituttets åbenhed og samarbejdsvillighed.

I denne sag føler vi os dog forbigået og til en vis grad trampet hen over, hvilket også er grunden til, at vi har taget initiativ til at vise vores utilfredshed på denne lidt utraditionelle måde. Det er vores mening, at man vil pådrage studiemiljøet stor skade, hvis man vælger at fortsætte med disse besparelser, ligesom samarbejdet mellem studerende og institutter alt andet lige vil lide et knæk, hvis ikke vores stemme bliver hørt.

De studerende på Statskundskab har stemt os ind i råd og nævn ud fra en forventning om, at vi bedst muligt varetager deres interesser og arbejder for den bedst mulige uddannelse. Hvis instituttet tager beslutninger hen over hovedet på os, kan vi ikke opfylde den opgave, og det har vi ikke tænkt os at acceptere.

Vi ser frem til at høre fra jer.
Med venlig hilsen Aktive Statskundskabere

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste