Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Sådan skabte hun et godt onlinefællesskab blandt sine førsteårselever på Jura

Nedlukning — Da universitetet var i undtagelsestilstand, så Wendy Meng det som sin opgave både at gøre noget ekstra for de studerendes trivsel og for at fange og fastholde deres interesse.

Da covid-19 brød ud i marts 2020, fik alle Københavns Universitets undervisere travlt med at sadle om.

Det gjaldt også Wendy Meng, der står for undervisningen i kontrakt- og erstatningsret på Det Juridiske Fakultet ved KU.

Som bekendt lukkede hele det fysiske universitet som følge af pandemien, og både i forårssemestret 2020 og igen i foråret 2021 kunne Wendy Meng i perioder kun undervise online.

Heldigvis havde hun et bagkatalog, hun kunne trække på:

»Først gik jeg i panik, da KU lukkede ned. Men jeg gik ikke i panik over at skulle undervise, for jeg er vant til at bruge den teknologi, som er nødvendig til onlineundervisning,« siger hun, der underviser de jurastuderende på første år, og som selv er ph.d.-studerende ved fakultetet.

Wendy Meng har tidligere arbejdet som advokat, har altid interesseret sig meget for sociale medier, og hendes ph.d.-projekt handler om krænkende udtalelser og materiale, der bliver delt på de sociale medier, samt om de digitale platformes ansvar for det indhold, de tilbyder.

Bruger Kahoot! for fællesskabets skyld

Hendes studerende blev så glade for hendes indsats og onlineundervisning, at de har indstillet hende til Københavns Universitets Undervisningspris 2021 – som også kaldes Årets Harald – for at være den bedste underviser på KU’s seks fakulteter.

For Wendy Meng gælder det om at finde de tricks, der gør de studerende glade, fordi onlineundervisning kræver en  særlig indsats af alle:

»Onlineundervisning kan godt gå an, men man føler ikke automatisk, at man bliver en del af et fællesskab, som når man er sammen i et auditorium. Derfor handler onlineundervisning om at gøre noget ekstra for, at alle kan føle, at de kommer rigtig med,« siger Wendy Meng.

Hun har blandt andet laver undervisningsquizzer ved hjælp af Kahoot!, der er et læringsspil, som forskellige grupper kan more sig med via mobiltelefonen, mens de svarer på juraspørgsmål, og hvor korrekte svar udløser point.

Wendy Meng har også gjort sig umage for at gøre sin onlineundervisning så levende som muligt ved at bruge mange såkaldte cases.

I en case får hendes studerende fx en rådgivningsopgave, som de skal løse, eller de skal gennemføre et processpil, hvor de får forskellige roller i hver deres grupper.

De studerende skal argumentere for, hvordan de kan løse en case på den bedst mulige måde. Wendy Meng giver løbende feedback, mens alle er online.

Hun samler også op på forløbet og sørger for, at de studerende ikke snakker i for lang tid – eller bevæger sig i en forkert retning med en case.

Førsteårsstuderende måtte ikke miste modet

Wendy Meng så det som sin opgave både at gøre noget ekstra for de studerendes trivsel og for at fange og fastholde deres interesse.

»Jeg har gjort mig umage med mine PowerPoint-præsentationer under covid-19. En god præsentation fanger nemlig de studerendes opmærksomhed bedre, når man i øvrigt kun ser hinanden over Zoom,« siger hun.

Hun har også gjort meget ud af at sætte det juridiske stof op i skemaer for overskuelighedens skyld, og hun har også brugt flere tegninger og illustrationer end vanligt.

»Når det har været så specielt, som det har været i år, hvor de studerende ikke har kunnet hænge ud med deres studiekammerater, gælder det om at give dem en god struktur, så de får et bedre overblik og ikke mister modet,« siger Wendy Meng.

Accepterer sorte skærme

Spørgsmålet er så, om de studerende har villet spille med på hendes melodi?

»Hvis man skaber en god stemning, er de fleste studerende meget samarbejdsvillige. De fleste af mine studerende går også på første år, og man skal være lidt ekstra pædagogisk, så de får en god start på studiet,« siger Wendy Meng.

Hun har med vilje ikke villet presse nogen studerende til at tænde for deres videokameraer:

»Jeg har opfordret dem til det og har sagt, at det er til deres eget bedste med interaktionen, når videokameraet er tændt, men hvis nogen af dem absolut ikke vil tænde for deres skærm, har de sikkert en god grund, og så vil jeg ikke tvinge dem. Alternativet er jo, at de ikke kan være med til undervisningen, og det er endnu dårligere,« siger Wendy Meng.

»Jeg har holdt videorummet åbent i pauserne, så de studerende også har kunnet tale med hinanden.«

Jurastuderende: Engagement smittede

Laura Wiberg er jurastuderende på tredje semester, og hun var med på Wendy Mengs forårskursus i 2021.

Kontrakt- og erstatningsretten bliver ofte set af de jurastuderende som et vanskeligt fag, men Laura Wiberg har været glad for undervisningen.

»Jeg havde måske ikke de helt store forventninger til faget, men Wendy Meng havde en god og pædagogisk måde at formidle stoffet på, og jeg kunne mærke hendes engagement, så jeg blev engageret,« siger Laura Wiberg.

De studerende havde seminarer, og til hvert seminar var der en case, som de skulle fremlægge for og imod, i grupper – efter spilleregler fastsat af Wendy Meng.

»Det var ofte lidt svært, men i den proces var Wendy Meng virkelig god. Selv om man måske havde misset noget af stoffet, fik vi alligevel en god dialog i gang, så man lærte noget,« siger Laura Wiberg.

Alle studerende på Wendy Mengs hold er blevet bedt om at evaluere hende som underviser. Ifølge Wendy Meng ligger evalueringen på internettet med kommentarer. Den viser en generel tilfredshed med forløbet og uddeler roser til underviseren.

De studerendes besvarelser er anonyme.

Hybridundervisning er særligt udfordrende

Efter den delvise genåbning fik Wendy Meng til gengæld en udfordring med det, hun kalder for hybridundervisning: Nogle studerende møder op i klasselokalet, andre bliver hjemme og følger undervisningen online.

»Det har været svært, for så står man der og skal lave både skærmundervisning, optage undervisningen og samtidig sørge for at have en god dialog om tavleundervisningen. Der har ikke været mikrofoner til de studerende, og derfor kunne onlinedeltagerne heller ikke høre, hvad deres medstuderende i klasselokalet sagde,« siger Wendy Meng som et eksempel på en udfordring.

Hun ønsker sig, at nogle lokaler blev indrettet med det rette udstyr til hybridundervisning. Alt i alt synes hun dog, at Det Juridiske Fakultet er sluppet ret godt igennem pandemien:

»Fakultetet gjorde det godt ved at sende information ud hurtigt om, hvordan vi undervisere skulle gribe det an,« siger Wendy Meng om den weekend i marts 2020, hvor alle undervisere med ét slag skulle omstille sig til onlineundervisning.

Seneste