Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

SAMF-Rådet er din mulighed for direkte indflydelse på Akademisk Råd

Univalg 2020 — En god proces for, hvordan KU bruger sine bygninger, øget trivsel på universitetet og et grønt foregangsuniversitet er tre mærkesager for SAMF-rådet. Det skriver de om i dette valgoplæg.

Om lidt står universitetsvalget for døren, og igen skal vi vælge repræsentanter til studienævnene, det akademiske råd og universitetsbestyrelsen. Som altid stiller SAMF-Rådet op til Akademisk Råd på det samfundsvidenskabelige fakultet, og i år er der særligt meget at kæmpe for.

Corona lukkede campus ned i foråret, og i dette semester fik vi som studerende pludselig at vide, at en potentiel flytning til KUA kunne finde sted om nogle få år. Det viser igen, at der er brug for, at nogen kæmper for de studerendes stemme på universitetet.

DEBAT

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribenternes egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Derfor vil vi i SAMF-Rådet kæmpe for en ordentlig proces for brug af universitetets bygninger, for en styrkelse af trivslen på universitetet og for, at vi som universitet tager ordentligt ansvar for klimaet.

Derudover kæmper vi i SAMF-Rådet for, at der altid skal høres så mange studerendes stemmer som muligt, når ting bliver besluttet på fakultetet.

Udlejer fra helvede

Lidt baggrund, hvis man vil forstå, hvorfor KU overvejer at flytte SAMF: KU lejer 90 procent af sin bygningsmasse via SEA-ordningen. Kort sagt er SEA-ordningen utrolig ugunstig for vores universitet, og den fører til, at KU ender med at betale huslejer langt over markedsprisen. Bygninger bliver dyrere end budgetteret, og den procentvise husleje er over markedsprisen. Udover leje af bygninger gælder der også i SEA-ordningen større krav til vedligehold end ved normale erhvervslejemål.

Sammenlagt fører disse faktorer og de kæmpe ekstraregninger fra de nye byggerier til, at KU i 2030 vil bruge 30 procent af budgettet på 9 milliarder, altså hele 3 milliarder kun på bygninger. Dette vil unægteligt føre til fyringer af undervisere og ringere undervisningskvalitet hvis der skal bruges så store mængder af budgettet på bygninger. Derfor ser KU nu på at indskrænke sin bygningsmasse.

Som fakultetsråd på CSS mener vi dog, at processen for en eventuel flytning fra CSS til KUA er startet på en dybt problematisk præmis. Der har ikke været nok informationer om, hvorfor det overhovedet er nødvendigt, og det kan være svært at danne sig et nuanceret blik over SEA-ordningen, som er en medvirkende faktor i dette, når det eneste sted denne ordning omtales er hos Bygningsstyrelsen, der administrerer den.

Det er ikke nok, at vi som studerende får lov til at komme med rådgivende bemærkninger til vores dekan, som derefter frit kan sortere i disse.

Det er ikke nok, at vi som studerende får lov til at komme med rådgivende bemærkninger til vores dekan, som derefter frit kan sortere i disse. Det er vigtigt, at vi som studerende har lovning på, at vores input ikke bare kan tages med videre, men skal tages med videre, da vi er blandt de primære brugere af KU’s bygninger.

Vi synes, der er noget problematisk i, at præmissen for at flytte til KUA sandsynligvis er, at man ender med at skulle bygge nyt på KUA for at kunne huse alle SAMF’s behov – særligt med den præcedens, der er inden for udviklingen af byggesager.

Vi synes ikke, der er lagt nok fokus på, at der også er et klimahensyn, når det kommer til vores bygninger: Vi er nødt til også at tale om, hvor klimavenlige vores campusarealer er, og hvordan det kan sikres, at eventuelt nybyg er klimavenligt, når nu SEA-ordningen fratager KU rettigheden til at vælge egne materialer.

Derfor vil vi, hvis I vælger vores repræsentanter ind i Akademisk Råd, sørge for, at alle disse overvejelser og mange flere bliver taget med i den nuværende process, hvor det undersøges, om vi bliver nødt til at flytte campusområde.

Det er også derfor, vi har lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi har bedt om jeres input om studerendes behov og ønsker, når det kommer til vores campus.

Et studie, der er til at være på

Universitetet skal have fokus på trivslen i studielivet, og det skal danne rammerne for, at den enkeltes trivsel kan være i fokus. Derfor har vi i SAMF-rådet et fokus på, hvordan vi kan forbedre rammerne og vilkårene for trivsel på vores universitet.

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

I SAMF-rådet ønsker vi ikke, at universitet skal formes som en pølsefabrik. I stedet skal der være plads til et studieliv, der ikke kun indebærer karakterer, kompetencer og konstant pres på at finde det helt rigtige studiejob. De studerende bliver pressede nok af deres studier i dagligdagen, og vi skal derfor sammen arbejde for, at vi ikke skaber endnu større forventninger, som vi alle skal leve op til.

Karaktererne skal opretholdes, og teksterne læses, alt imens konkurrencen om det gode studiejob udspiller sig uden for klasselokalerne. Dette pres på de studerende munder ofte ud i ensomhed og lavere trivsel for de studerende.

Men studietiden er en periode i studerendes liv, hvor vi ikke bare tilegner os evner til vores fremtidige karriere, men for alvor tager ansvar for, hvordan vi gerne vil leve eget liv. I den forbindelse spiller universiteterne en stor indflydelse ved at skabe rammerne for den enkelte både socialt og personligt.

Hvis man om 20 år spørger en studerende, hvad de bedst husker fra deres studietid, er svaret sjældent det høje snit …

Hvis man om 20 år spørger en studerende, hvad de bedst husker fra deres studietid, er svaret sjældent det høje snit eller den hastighed, de kom igennem universitetet med. Tværtimod fremhæves de sjove og skæve historier fra fredagsbarerne, kæresten eller den gode ven, man mødte på sit stamhold, og det frivillige engagement i studielivets mange foreninger, som måske tændte en faglig passion eller tilbød et nyt netværk at indgå i.

Derfor er det vigtigt, at vi som studerende kæmper for, at ledelsen i højere grad anerkender disse faktorer af studenterlivet og at vi gang på gang minder dem om, at studiet handler om mere en fagligheden og det arbejdsmarked, vi bevæger os hen imod. Det er kun, når disse tanker får lov til at eksistere på lige fod med karakterer, studiejob og forventningspres udefra, at vi kan sikre de optimale rammer for studie- og foreningslivet. Det er kun sådan, vi sikrer en stigende trivsel på universitetet og et inkluderende miljø med godt sammenhold blandt os studerende.

Grønne tiltag, vi ved rykker noget

Regeringen har endnu engang udsat klimaindsatsen i håbet om, at teknologisk udvikling kan løse klimakrisen. I SAMF-Rådet mener vi ikke, at det er godt nok at kaste bolden videre til fremtidens samfund. Vi er nødt til at rykke på klimaproblematikken her og nu. Københavns Universitet skal være et grønt foregangsuniversitet, og vi skal leve op til vores ambition om at blive CO2-neutrale i 2025.

Københavns Universitet skal være et grønt foregangsuniversitet.

Derfor vil vi gerne åbne op for mere progressive forslag til, hvad universitetet kan gøre for klimaet. Vi vil derfor kæmpe for, at vi får minimum to vegetardage indført i alle kantiner (nu hvor staten ikke vil), for et bedre økologisk udbud, for flere ansættelser af forskere med klima for øje, for let tilgængelig affaldssortering og for en rejsepolitik, som skærer kraftigt ned på flyrejser.

Vil du vide mere om hvad univalget er, hvem du kan stemme på, eller har du bare lyst til en lækker kop gratis kaffe? Så kom hen til vores valgbod oven for trapperne ved bygning 35. Derudover kan du i år læse om de opstillede kandidater på KU’s hjemmeside.

Husk du kan stemme på srku.dk/stem.

Følg med i vores hashtag kampagner #zoomindpåzoom og #mereendetstudie på Facebook og Instagram (@samf_raadet) i løbet af univalgsugen, og deltag i lodtrækninger på vores facebook!

 

Seneste