Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Sammenlægning af fire institutter til Niels Bohr Institutet

FUSIONSERFARINGER III - Det er anerkendt, at sammenlægningen af fire institutter har givet NBI en høj faglig profil og et fagligt og økonomisk volumen og råstyrke, så man er i stand til at foretage selvstændige strategiske satsninger både inden for og uden for universitetet, skriver institutleder Robert Feidenhans'l.

I 1993 blev de fire tidligere institutter for de fysiske fag ved Københavns Universitet, Astronomisk Observatorium, Ørsted Laboratoriet, Geofysisk Institut og Niels Bohr Institutet på Blegdamsvej slået sammen til et nyt institut Niels Bohr Institutet for Astrofysik, Fysik og Geofysik, NBIfAFG.

Som navnet antyder, var der stærke fagmiljøer i det nye institut, og sammenlægningen skete da også under store protester. I dag hedder instituttet blot Niels Bohr Institutet og rummer stadig al fysik ved Københavns Universitet. Især at geofysik er en del af det fysiske fagmiljø er et særkende ved instituttet, som kun findes tre andre steder i Europa.

Sammenlægningen skete for at styrke forskningen og undervisningen i fysik ved universitetet. Alle fysikstuderende, inklusiv astronomi- og geofysik-studerende, har en fælles bachelor-uddannelse på højt abstraktionsniveau, så alle får den samme grunduddannelse uanset senere specialisering. Dette er værdsat af de senere aftagere af kandidaterne.

I dag er der fuld opbakning bag Niels Bohr Institutet blandt alle ansatte og studerende, man identificerer sig stærkt med instituttet og fagmiljøet.

Det er anerkendt, at sammenlægningen har givet instituttet en høj faglig profil og et fagligt og økonomisk volumen og råstyrke, så man er i stand til at foretage selvstændige strategiske satsninger både inden for og uden for universitetet.

Selvforståelsen er høj, og instituttet har valgt at være foregangsmand på en række områder, ikke kun faglige, men også organisatoriske og administrative. Sammenlægningen har også givet instituttet en stor synlighed i omverdenen, naturligvis godt hjulpet af navnet og historien.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste