Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Science-dekan: Vi har ikke råd til dyr printordning

SVAR TIL STUDERENDE - John Renner Hansen svarer på studerendes kritik af sløjfet printordning. Gratis kopiering koster 2,7 millioner kroner, og det er der ikke længere råd til med regeringens bebudede nedskæringer på uddannelsesområdet.

SCIENCEs direktion besluttede allerede i 2014 at stoppe ordningen med gratis print og kopiering til de studerende. Printordningen koster ca. 2,7 millioner kroner pr. år.

Det er betydelige beløb, som vi ikke har råd til at fortsætte med. Vi videreførte i 2014/2015 den ordning, de studerende på det tidligere LIFE havde haft, men nu for alle studerende på SCIENCE for at behandle alle ens, men kun for studieåret 2014/2015. Det økonomiske aspekt er så yderligere blevet betonet af regeringens bebudede nedskæring på uddannelsestilskuddet, som rammer hårdt over de næste år.

Yderligere ønsker SCIENCE at indføre samme print- og kopieringsforhold for fakultetets studerende, som de andre studerende på KU har. På de andre fakulteter betaler de studerende for print og kopiering. Planen er at indføre det samme printsystem for alle studerende på KU, og her vil det være nemmest og billigst at administrere og supportere systemet, hvis der generelt er samme forhold for alle.

Beklager sen annoncering

Vi beklager, at ophøret af ordningen blev annonceret den 2. september, men trådte i kraft den 31. august. En anden gang bliver den slags ændringer varslet i god tid.

Ophøret af ordningen har ikke betydning for beløb, som studerende selv har indbetalt på deres printkonto. Disse beløb står stadig på den studerendes konto. Hvis studerende alligevel oplever problemer, kan de altid henvende sig til SCIENCE IT, som vil hjælpe med sagen. De kan kontakte SCIENCE IT’s Servicedesk på telefon 35 32 21 00, oprette en sag på https://sd.ku.dk eller rette personlig henvendelse i supportcentrene, som findes på https://intranet.ku.dk/science/dk/it/kontakt.

I øvrigt kan jeg nævne, at vi har investeret massivt i at forbedre de studerendes studiemiljø på SCIENCE.

Se folder om studiemiljøsatsningen her

I 2014 blev der investeret mere end 9 mio. kr. i forbedringer af studiemiljøet – bl.a. til omkring 250 nye læsepladser og bedre trådløst netværk. I 2015 er der afsat yderligere ca. 6,5 mio. kr. til at skabe et endnu bedre studiemiljø. Det ligger os meget på sinde, at de studerende kan gennemføre deres uddannelse under gode forhold, også selvom der kan forekomme besparelser på bestemte områder.

Alvorlig kritik

I dit indlæg skriver du: ”Som matematikstuderende kan jeg godt have let ved at blive træt af den måde, hvorpå SCIENCE og KU i det hele taget tillader sig at forværre de studerendes vilkår”.

Det er jo en alvorlig kritik og påstand. I stedet for at kritikken svæver i luften, vil jeg foreslå, at du forklarer, hvad du mener, så vi kan forholde os til kritikken og forhåbentlig gøre noget ved den.

Du kan fx skrive til ”I dialog med direktionen”, som er en rubrik i fakultetets nyhedsbrev SCIENCEnyt, hvor studerende og ansatte kan henvende sig til fakultetets direktion.

E-mail-adressen er sciencenyt@science.ku.dk. Hvis der er andre forhold, som du mener, kan forbedres for vores studerende, vil vi desuden anbefale, at du henvender dig til SCIENCE Rådet, der holder månedlige møder med den øverste ledelse ved SCIENCE, og hvor vi bl.a. drøfter, hvordan vi kan forbedre studiemiljøet for vores studerende.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste