Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Science: Nej, servicen har ikke været god nok

STUDENTERKRITIK – Det er væltet ind med kritik af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets serviceniveau, og ledelsens udmelding er klar: Problemerne er beklagelige og reelle, men nu bliver der gjort noget ved dem.

Uniavisen har sat fakultetsledelsen på Science i stævne for at få svar på, hvorfor ventetiderne på forhåndsgodkendelser, meritoverførsler og bachelor- og kandidatbeviser er så lange, som det beskrives af de mange studerende, der har kontaktet avisen med klager over fakultetets administration.

LÆS OGSÅ: Det sejler på Science.

Og ledelsen er aldeles utvetydig: Det har ikke været godt nok, og nu skal der ske noget.

»Vi er enige i kritikken, servicen skal gøres bedre,« siger fakultetsdirektør Marianne Rønnebæk. Hun er chef for en administration, der efter fusionerne af de gamle fakulteter Life og Nat skal få tingene til at køre for 4.000 ansatte og 9.000 studerende. Og det er også netop fusionen og opgaven med at strikke en helt ny organisation sammen, der har tæret på kræfterne på det store fakultet.

»Vi anerkender, at vi på grund af fusionen ikke har haft tilstrækkeligt fokus på udvalgte sagsgange, der berører de studerende, men nu er det vores målrettede prioritering at forbedre servicen,« siger Marianne Rønnebæk.

Ingen undskyldninger

»Det her er vores fælles ansvar, og vi tager det dybt alvorligt. Der er masser af forklaringer på problemerne, men ingen undskyldninger. Vi kan ikke gøre andet end at beklage over for de studerende og få opgaven løst,« supplerer prodekan for bacheloruddannelser Henrik Busch.

Arbejdet er startet med ekspeditionen af bachelor- og kandidatbeviser. Hvor studerende tidligere har skullet ansøge om at få deres bachelorbeviser og derefter har måttet vente op til to år på papirerne, er produktionen nu blevet automatiseret, og fra den 1. juli vil alle studerende ved fakultetet modtage deres officielle beviser inden for to måneder, sådan som loven foreskriver.

»Vi har efter fusionen skullet opbygge en helt ny struktur for fakultetet, og rammer, retningslinjer og rutiner har skullet oparbejdes. Nu er organisationen på plads, og der skal fokus på den service, vi leverer, så alle parter kan være tilfredse,« siger Marianne Rønnebæk.

Konkret har ledelsen på Science intensiveret samarbejdet med de studerende.

»Vi har oprettet et dialogforum, hvor fire repræsentanter for de studerende jævnligt mødes med dekanatet,« siger fakultetets prodekan for kandidatuddannelser Grete Bertelsen. »Her har vi en meget god dialog med de studerende, og det er vigtigt for Henrik Busch og mig.«

Problemerne med den lange ekspeditionstid af eksamensbeviser er blandt andet blevet drøftet i det nye dialogforum.

»Vi har en aftale med de studerende om, at lige så snart det begynder at knase, så skal vi høre det,« siger Henrik Busch.

Flere løsninger på vej

Blandt forbedringerne for de studerende, som allerede er gennemført, nævner Henrik Busch, at Science nu har fået ajourført sine cirka 1.000 kursusbeskrivelser og gjort dem tilgængelige i samme database. Det er der ikke andre fakulteter, der kan matche.

Næste skridt er merit- og dispensationsansøgninger, herunder forhåndsgodkendelser. Og så skulle de største serviceproblemer ifølge ledelsen gerne være løst. Alligevel vil cheferne på Science ikke love, at efterårssemestret vil være blottet for administrative fejl og kritiske studenterrøster.

Kan studerende forvente, at problemerne er løst efter sommerferien?

»Det er vores opgave at levere inden for de rammer, vi har fastlagt. Fakultetet skal leve op til dets kvalitetsstandarder, og hvis det ikke sker, kan man forvente, at vi vil arbejde på at gøre noget ved det,« siger Henrik Busch.

»Det er naturligvis vores interesse og opgave at servicere de studerende,« afslutter Marianne Rønnebæk.

therese.hjorth@adm.ku.dk

Seneste