Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Selv regeringens lakajer savner underviserkontakt

KLUMME - Studenterrådets formand er overrasket over, at den seneste delrapport fra Kvalitetsudvalget er andet end tidsler i buketten. De økonomiske eksperter kommer med forslag til, hvordan undervisning og feedback styrkes.

En samling direktører og forskere med snæver økonomisk fagbaggrund går til daglig under navnet Kvalitetsudvalget.

I foråret var de bagmænd bag forslaget om et fremtvunget bachelorarbejdsmarked og en lukket kandidatport for en stor del studerende. De trak overskrifter igen i sidste uge, da de skød deres anden delrapport af.

Man kunne selvsagt forvente det værste. Derfor overrasker det også en smule, at der nu er andet end tidsler i buketten i deres rapport og endda forslag til, hvordan vi styrker undervisning og feedback. Men samtidig negligerer rapporten som forventeligt de studerende som medskabere af gode uddannelser.

Fuldtidsstudier er mere end point

Den store udfordring som tegnes op er, at de studerende ikke bruger tid nok på studierne. I medierne blev det fremlagt som en kedelig gentagelse af myten om de dovne studerende, men hverken i rapporten eller i virkeligheden, er ansvaret placeret hos de studerende alene.

Rapporten rammer skiven, når den påpeger den manglende underviserkontakt som den ømme tå på universiteterne. Det er uanset om det foregår i forelæsningssale, i laboratoriet eller til feedback- og vejledningssessioner. Det er nu engang svært at fremtrylle mere selvstudie og fordybelse, hvis ikke det følges op af tid til dialog og øvelse med medstuderende og en underviser.

Alt for tit oplever vi studerende at have knoklet i timevis med en svær tekst, som på grund af travlhed i undervisningen må skøjtes henover. Øger man kun pensum i ambitionernes hellige navn, vil det kun øge frustrationerne i undervisningslokalet, når timers læseslid bliver til ét enkelt powerpoint-slide. Vi skal lære mere, ikke bare læse mere.

En rapport der ignorerer hverdagens eksperter

Kvalitetsudvalget øger interessen for, hvordan vi hæver ambitioner for uddannelse på de danske universiteter. Tak for det. Men samme rapport er støbt på en ide om, at god uddannelse skabes bedst fra bestyrelsesstolen, hvor studerende er reduceret til forbrugere og uddannelse reduceret til en vare.

Det ses helt tydeligt i den anbefaling, som vil afvæbne studienævnene, så studerende og undervisere ikke længere skal have direkte indflydelse i studienævnene, men nedgraderes til at være et udvalg, man kan vælge at rådføre sig hos, hvis det passer ind i ledelsens planer.

Det er min helt klare erfaring, at det er de studerende, som ved hvor skoen trykker og som oftest leverer bud på, hvordan vi nytænker arbejdsformer og ændrer undervisningsevalueringen til det bedre. Jeg tror på, at de bedste fagmiljøer skabes nedefra og med hverdagens eksperter. Derfor skal vi også sidde med ved bordet, når vigtige beslutninger træffes.

Vi vil ikke blot være bænkede studiekvæg, men aktive deltagere på og omkring vores studier. Det både når vi skal forhandle studieordninger i studienævnene og når vi laver faglige foredragsrækker og arrangerer introforløb for nye medstuderende. Ikke kun til egen fornøjelse, men fordi vi sammen skaber de bedste rammer for vores universitet.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste