Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Sig til, hvis du kender en topledertype med kendskab til uni

Ledelse — Københavns Universitet søger to nye eksterne medlemmer til bestyrelsen. Efter sidste års lovændring kan studerende og ansatte ikke længere selv indstille kandidater – universitetet opfordrer i stedet KU-befolkningen til at bede egnede kandidater indstille sig selv.

Der er snart brug for nyt blod i KU’s bestyrelse.

Den 1. juli træder to af de eksterne medlemmer ud af universitetets højeste organ, der blandt andet er ansvarlig for ansættelse af rektor, universitetets strategi og organisation og fastlæggelse af budgettet. Det drejer sig om tidligere bestyrelsesformand – og forhenværende administrerende direktør for Statens Serum Institut – Nils Strandberg og forhenværende rektor for Frederiksberg Gymnasium Jannik Johansen.

Derfor søger KU nye kandidater til bestyrelsen, som – ligesom de afgående – skal komme fra den virkelige verden uden for universitetets mure. I den forbindelse beder de nu ansatte og studerende om hjælp.

»Alle studerende og medarbejdere på KU er velkomne til at opfordre kandidater til at indstille sig selv,« skriver KU i en nyhed på intranettet.

Med andre ord: Kender du en bestyrelsesegnet topcheftype med universitetsforstand, kan du godt gå i gang med at nøde.

Kravene: Det skal nye bestyrelsesmedlemmer kunne

Men hvad skal man kigge efter, når man leder efter bestyrelsesegnede typer, man kan prikke på skulderen?

De eksterne bestyrelsesmedlemmer skal leve op til en lang række krav. KU’s vedtægter specificerer blandt andet at: »De 6 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v. skal tilsammen afspejle universitetets brugere og aftagere og have indsigt i universitetets opgaver« og »have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.«

Oven i disse krav har bestyrelsens såkaldte indstillingsorgan opstillet en »profil- og kompetencebeskrivelse«, som siger, at de to nye kandidater skal matche et eller flere af følgende kriterier:

  • Erfaring med budget- og regnskabsforhold på toplederniveau
  • Erfaring med digitalisering, innovation og teknologisk udvikling på toplederniveau
  • Erfaring fra øvrige væsentlige samfundssektorer som bl.a. de gymnasiale uddannelser, kultur- og medieverdenen
  • Kendskab til samfundsøkonomiske forhold og betydningen af forskning og uddannelse for samfundet
  • International orientering og viden om og erfaring med topledelse af universiteter, forskning eller uddannelse på højeste niveau internationalt.

 

 

Det er vigtigt med bred repræsentation af samfundets interesser i bestyrelsen – og at repræsentanterne har forstand på universitetsverdenen, det vil sige har erfaring med at drage nytte af universiteternes output: kandidater og forskning.
Thomas Vils Pedersen, fællestillidsrepræsentant for de videnskabeligt ansatte på KU

Den lette løsning

Listen over mulige kvalifikationskrav er altså lang, men hvad er vigtigst? Vi har spurgt Thomas Vils Pedersen, fællestillidsrepræsentant for de videnskabeligt ansatte på KU – og ikke involveret i udpegningen –, hvad han som VIP-repræsentant helst ser hos de kommende bestyrelsesmedlemmer:

»Det er vigtigt med bred repræsentation af samfundets interesser i bestyrelsen – og at repræsentanterne har forstand på universitetsverdenen, det vil sige har erfaring med at drage nytte af universiteternes output: kandidater og forskning.«

Hvad mangler vi i bestyrelsen?

»Man kan sige, at når Jannik ryger ud, har vi slet ikke den øvrige uddannelsessektor dækket. Den lette løsning ville være at vælge en ny repræsentant fra gymnasiesektoren. Jeg har ikke tal for, hvor mange kandidater vi afsætter til gymnasierne, men det er en del.«

Bestyrelsens medlemmer sidder ikke for at forsvare de interesser, de repræsenterer. Men KU har med tidligere udpegninger fået eksterne medlemmer fra virksomheder som Novo Nordisk og Mærsk Oil, som de har eller har haft et nært økonomisk samarbejde med. Kan det være et problem?

»Jeg har ikke set sager, hvor det var problem. Det vigtige er at få repræsentanter med kendskab til universitetsverden. Problemet ville være, hvis de eksterne medlemmer kun kom fra en snæver del af erhvervslivet, og det har ikke været tilfældet hidtil,« siger Thomas Vils Pedersen.

Er der noget, du savner hos bestyrelsen, som de nye medlemmer kan bidrage med?

»Det, jeg eventuelt savner, handler ikke om bestyrelsens sammensætning. Det er ledelsesstrukturen – og den rolle, man har givet bestyrelsen ved den seneste revision af lovgivningen. Ser man fx på den rammekontrakt, man er ved at forhandle, så er det formanden, der skal forhandle den, ikke rektor. Der er vi nede i den daglige detalje, og det er ærgerligt, at den er løftet op til bestyrelsen.«

Mindre indflydelse til de ansatte og studerende

Opråbet om hjælp til at finde nye eksterne bestyrelsesmedlemmer adskiller sig en smule fra sidst, KU søgte supplering til bestyrelsen.

Dengang kunne ansatte og studerende selv indstille kandidater til bestyrelsen, men med en lovændring i 2017 – som ændrede hele processen for udpegningen af eksterne bestyrelsesmedlemmer – er der lukket for den mulighed. I stedet opfordrer rektorsekretariatet altså KU-befolkningen til at prikke egnede kandidater og bede dem søge de to poster.

Thomas Vils Pedersen ser ikke nødvendigvis det store problem i, at studerende og ansatte ikke selv kan indstille kandidater. Men han ser andre problemer i den nye proces. Lovindgrebet, der blandt andet blev lavet for at forhindre, at bestyrelsen var selvsupplerende, har nemlig mindsket de ansattes involvering i det såkaldte udpegningsorgan.

»Det uheldige er, at medarbejderne kun har kunnet udpege én repræsentant i udpegningsorganet. Vi har jo både VIP’er og TAP’er – og der måtte vi komme til enighed om en repræsentant. Tidligere kunne vi have begge grupper repræsenteret,« siger Thomas Vils Pedersen.

Deadline for at søge de ledige poster i bestyrelsen – og dermed for at have nået at prikke egnede kandidater på skulderen – er mandag den 4. maj kl. 12.00.

Seneste