Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Sikker kemi kan sagtens være sjovt

Tanja Jørgensen og Lasse Kolstrup, tager sikkerheden alvorligt når de er i laboratoriet på FARMA

Det er stort at blive sluppet løs i laboratoriet efter et helt semester med masser af teori, matematik og statistik, men det har været hele sliddet værd.

Tanja Jørgensens øjne stråler derfor også gennem sikkerhedsbrillerne da hun fortæller om hvordan det er endelig at komme i gang med øvelser i organisk kemi på andet semester af farmaceutuddannelsen.

»Når du interesserer dig for kemi, er det sjove jo at prøve tingene af i praksis og se hvad der sker når du blander stofferne,« siger Tanja Jørgensen.

Hun og studiemakkeren Lasse Kolstrup er i gang med at lave synteser. De blander kemikalierne i eddikesyre, varmer det hele op, og på et tidspunkt bundfælder et hvidt stof sig. Det dannede stof er 4-bromacetanilid som er et smertestillende middel. Råproduktet renses ved en såkaldt omkrystallisering. Stoffet opløses under opvarmning i methanol og udfælder igen ved afkøling, hvorved urenhederne fjernes.

Metanol, også kaldet træsprit, kan omdannes til myresyre i leveren og forårsage blindhed. Arbejdet foregår derfor også i et såkaldt stinkskab med udsugning. En alarm bipper og en lampe blinker rødt hvis stinkskabet ikke er lukket tilstrækkeligt. Det er ligeledes obligatorisk at bruge sikkerhedsbriller, gummihandsker og kittel under arbejdet.

Fokus på vaner

Underviseren lektor Jesper Kristensen har aldrig oplevet alvorlige ulykker i forbindelse med undervisningen på FARMA, men de studerende får heller ikke lov til at lave forsøg med de farligste stoffer før senere på studiet.

»Du kan ikke blive kemiker uden at lære at omgås farlige stoffer, men det handler om at påtale de dårlige laboratorievaner lige i starten, ellers er de svære at komme af med senere. Jeg prøver både at være over dem, men også at forklare hvad ideen er bag det de skal gøre,« siger Jesper Kristensen og tilføjer:

»Det handler også om de studerendes engagement. Du kan hurtigt mærke om lysten og viljen til at lære er der eller ej.«

Lasse Kolstrup og Tanja Jørgensen mener begge at der er tilstrækkelig fokus på sikkerheden i forbindelse med brugen at kemiske stoffer på FARMA.

Alle nye studerende skal igennem et sikkerhedskursus på første semester som skal bestås for at komme videre på studiet. Der er udarbejdet et sikkerhedskompendium, og de får grundig instruktion om flugtveje og procedurer i forbindelse med uheld inden de får lov til at gå i gang med arbejdet.

»Vi tager selvfølgelig sikkerheden alvorligt, og det står klart i bøgerne hvor farlige stofferne er, og hvordan de skal behandles,« siger Lasse Kolstrup og hælder kemikalierne ned i en plastikbeholder så de kan sendes til destruktion.

clba@adm.ku.dk

Seneste