Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Skal studerendes forskning ikke også være tilgængelig for alle?

OPEN ACCESS - Studerendes opgaver er i dag fordelt på mindst otte forskellige universitets-databaser, og dermed er det meget vanskeligt for studerende at dele viden og bygge videre på hinandens arbejde, skriver debattørerne, som med Forsknings- og Innovationsstyrelsens støtte har bygget en fælles portal for studenteropgaver.

Endnu engang er debatten om Open Access for dansk forskning blusset op. Men hvordan kan også studerende skabe deres egen Open Access-kultur og dele deres viden med hinanden?

Vi kan i høj grad nikke genkendende til Alexander Thorvaldsens beskrivelse her i spalterne (28.05.14) af fraværet af videndeling på universitetsuddannelserne. Alexanders opfordring til at studerende deler deres opgaver med hinanden, rammer ind i en højaktuel debat i den akademiske verden om rammerne for fri og åben adgang til videnskabelige artikler – det man kalder Open Access.

Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen, har netop lanceret en ny dansk strategi for Open Access, hvor et af målene er ”at skabe én velfungerende platform for en samlet formidling af danske forskningsresultater.” Netop sådan en fælles platform, hvor alle kan offentliggøre og dele deres akademiske viden, er, hvad vi i Braintrust de seneste år har arbejdet målrettet på at opbygge i form af sitet Braintrust BASE – her er det bare studerende og ikke forskere, der er målgruppen. Men det kræver handling fra de studerende selv at bryde med universiteternes egne silo-databaser og opbygge en fælles pulje af opgaver, som er åben for alle studerende.

Open Access for studerende – på tværs af universiteter?

I modsætning til forskeres artikler, som ofte er underlagt copyright-restriktioner fra de videnskabelige tidsskrifters forlag, har du som nuværende eller tidligere studerende ofte frit lejde til at dele din viden. Med mindre du for eksempel har aftalt en klausul med en virksomhed eller organisation, du har samarbejdet med om opgaven, er det helt op til dig selv at bestemme, om du vil sende opgaven til en studiekammerat eller uploade den til opgavedatabaser såsom KU’s DISKURS og DIAS.

Men samtidig kan det være rigtig svært for dig at få adgang til andre studerendes opgaver. Det gælder i særdeleshed opgaver fra andre universiteter, og ironisk nok kan det ofte være dem, der er mest relevante: Hvis du leder efter litteratur inden for et bestemt, snævert felt i din bacheloropgave, er sandsynligheden for at ramme plet langt større, hvis du leder blandt opgavelitteraturlister i hele Danmark i stedet for kun på KU.

Hvis du søger ny inspiration til teoriapparatet i dit speciale på Statskundskab på KU, kan det være rigtig interessant at læse et speciale fra Statskundskab i Århus, hvor de studerende har haft et andet pensum med andre teoretiske perspektiver. Men hvis ikke der er en positiv delingskultur og en åben, digital infrastruktur, er det svært at få adgang til de enorme mængder af viden, dine medstuderende ligger inde med.

Mange studerende vil gerne dele deres viden med dig

Men de fleste studerende vil faktisk gerne dele deres viden med hinanden. Det fik vi blandt andet at se, da vi foretog en holdningsundersøgelse blandt studerende og dimittender om opgavedeling tilbage i 2012.

Vi spurgte 581 nuværende og tidligere studerende ved videregående uddannelser. 91 procent var interesseret i at få adgang til andre studerendes opgaver. 84,5 procent mente, at de selv lå inde med opgaver, der kunne have interesse for andre (både studerende, organisationer eller virksomheder). 64 procent ville gerne offentliggøre et udvalg af deres opgaver. Vores research viser også, at studerende i vidt omfang allerede deler opgaver gennem sociale medier og private netværk, men altså ikke på den åbne og systematiske måde, som en fælles videndelingsplatform kan tilbyde.

Universiteternes opgavedatabaser er adskilte

Lige nu har alle universiteterne forskellige arkiver for studerendes opgaver, med hver deres retningslinjer for opgavetyper, åbenhed og indhold. Nogle arkiver er digitale, andre har en fysisk placering på biblioteket. Nogle databaser, som for eksempel KU’s DISKURS, er kun for specialer og afhandlinger, mens andre, som for eksempel AAU’s projektbibliotek, er for alle typer af opgaver, men derimod kun tilgængelig for universitetets egne studerende. Det gælder også for SDU og ITU’s databaser – mens et universitet som AU slet ikke har en samlet opgavedatabase.

Fælles for dem alle er, at de ikke refererer til hinanden, og alene repræsenterer universitetets egne studerende. Det betyder, at du skal søge i mindst otte forskellige biblioteksdatabaser, for at være sikker på, at du har søgt alle muligheder igennem.

Den fælles platform findes allerede

Vi åbnede Braintrustbase.com i 2012 med støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen for at skabe digitale rammer for videndeling på tværs af fag, årgange og universiteter. De bedste idéer opstår nemlig ikke ved nidkært at bevogte sine egne fund, men ved at bygge videre på andres viden. Sådan er det i forskningsverden, så hvorfor skulle studerende ikke have samme muligheder for at efterleve denne hæderkronede akademiske tradition?

Med Braintrust BASE prøver vi også at tage videndelingen et skridt videre ind i den digitale tidsalder, så systemet automatisk vil foreslå dig, hvilke opgaver i databasen, du bør kigge på og hvilke andre studerende, der kunne være interessante for dig – uanset hvilket universitet, de studerer ved.

Men alt det kræver naturligvis, at der ligger en vis mængde af opgaver derinde. Så når du nu har knoklet dig igennem endnu en opgave, så tænk på, at den kan være fyldt med viden, litteraturreferencer og nye indsigter, som andre kan få stor glæde af at læse om og videreudvikle. Med Braintrust BASE er det vores ambition at skabe en fælles, systematisk opbygget platform for alle landets studerende. Vi håber, at I på KU vil være forkæmpere for en Open-Access-kultur på studerendes præmisser – og for videndeling, der bevæger sig ud over universitetets mure. Og når du har delt din næste opgave på Braintrust BASE, vil vi rigtig gerne høre, hvad du fik ud af det. Kun på den måde kan vi sikre, at vi skaber de bedst mulige rammer for et digitalt Open Access-miljø for studerende.

Braintrust BASE er åben og gratis for alle landets studerende. Du kan kontakte folkene bag platformen med feedback, eller hvis du vil være med til at udbrede Braintrust BASE på dit studie, ved at skrive til braintrust@braintrustbase.com.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste