Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Skattereformen skåner SU'en

STUDIESTØTTE – Ifølge regeringens forslag til en skattereform kan dagpenge- og kontanthjælpsmodtagerne se frem til at få færre penge mellem hænderne, mens de studerendes uddannelsesstøtte ikke rammes. Måske en stakket frist, da regeringen leder efter måder at få de studerende hurtigere igennem studierne.

De tusindvis af studerende, der er afhængige af deres uddannelsesstøtte (SU), får ikke færre penge at gøre godt med som følge af regeringens skattereform.

Det fremgår af udspillet med navnet ’Danmark i arbejde – Udfordringer for dansk økonomi mod 2020’, der blev præsenteret på et pressemøde tirsdag den 29. maj.

Læs udspillet her

Regeringen foreslår blandt andet, at dagpengene og kontanthjælpssatserne i perioden skattereformen indfases fra 2013 til 2022, skal reguleres med en lavere takst end i dag, hvor de følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked, men SU´en friholdes til gengæld for besparelsen.

Intet er sikkert

Bjarke Lindemann Jepsen, Formand for Studenterrådet på Københavns Universitet, kalder det positivt, at SU’en er gået fri, da ydelsen efter hans mening er lav i forvejen.

SU’en er i 2012 på 2.815 kroner for hjemmeboende og 5.662 kroner før skat for studerende på de videregående uddannelser.

Selvom SU’en blev skånet i denne omgang, føler studenterådsformanden sig langt fra overbevist om, at de studerende kan ånde lette op.

»Jeg sover absolut ikke roligt om natten, da regeringen har varslet med en reform, der skal sikre, at de studerende kommer hurtigere igennem, og skatteminister Thor Möger Pedersen også har været ude og rasle med sablen. Det vil være vanvittigt at skære i SU’en, da det er afgørende, at flere får mulighed for at tage en uddannelse, hvis vi skal ud af den økonomiske krise,« siger Bjarke Lindemann Jepsen.

Noget i gære

Studenterrådsformanden mener, at han har noget at have sine bekymringer i.

Han henviser til, at Uddannelsesministeriet allerede har beregnet, at der kan spares 2.5 milliarder kroner ved at begrænse SU-retten til den normerede studietid, samt ved at gøre SU’en til en lånemodel på kandidatdelen.

Det viser et svar fra uddannelsesminister Morten Østergaard (R) til Folketingets Finansudvalg dateret den 14. maj i år. (Se PDF nederst)

At begrænse SU’en til fire år var også et af forslagene fra den såkaldte Skattekommission, som blev nedsat af den forhenværende regering og fremlagde sine anbefalinger i august 2010.

SU-udgifter stiger

Af bilagene til udspillet til en skattereform fremgår det tilmed, at regeringen har nedsat et tværministerielt udvalg.

Der skal komme med forslag til, »hvordan uddannelses- og SU-systemet kan tilrettelægges, så unge kommer hurtigere igennem uddannelserne og ud på arbejdsmarkedet.«

Regeringen forventer, at 20.000 flere unge vil modtage SU i 2020, og at udgifterne stiger med 3,5 milliard kroner, hvis målsætningen om, at 60 procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse skal indfries, og systemet ikke ændres.

clba@adm.ku.dk

Seneste