Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Slut med løn under praktik på KU

REGELRYTTERI – To universiteter i Danmark rådgiver deres studerende forskelligt om løn i praktik, efter Styrelsen for Videregående Uddannelser kom med en præcisering af reglerne. Status er nu, at på RUC må de studerende gerne gå i praktik og modtage løn, men det må de ikke på KU.

Uniavisen har 25/6 modtaget en præcisering fra RUC, som kan læses i bunden af artiklen.

Det er ikke længere tilladt for universitetsstuderende at modtage nogen form for løn under projektorienterede studieforløb (praktik) i en virksomhed eller i en organisation, fremgår det af en skrivelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelser sendt til alle danske universiteter den 10. marts 2015.

Det er så kun tilsyneladende – for mens praktikvejlederne på Københavns Universitet (KU) skal gøre det helt klart for de studerende, at de ikke må modtage løn for praktikken – heller ikke selvom de afmelder deres SU under praktikperioden – så rådgiver Roskilde Universitet (RUC) deres praktikanter efter de gamle regler.

På RUC får de studerende derfor den besked, at de kan framelde deres SU inde på minSU.dk, hvorefter de kan modtage løn for praktikken.

KU: Udmeldingen fra Styrelsen er helt klar

Uniavisen har spurgt kontorchef Mette Ring Rossing i Styrelsen for Videregående Uddannelser om, hvad de nye regler præcis betyder, men ifølge Mette Ring Rossing må medarbejderne i Styrelsen ikke udtale sig lige nu, fordi der blev udskrevet folketingsvalg den 27. maj.

På KU er vicedirektør for uddannelse Anni Søborg sikker på, at universitetet tolker reglerne i overensstemmelse med Styrelsens skrivelse med præciseringen af reglerne fra 10. marts.

»Styrelsen har lavet præciseringen med baggrund i, at uddannelse er uddannelse, og job er job, og det er sådan, Styrelsen tolker Uddannelsesbekendtgørelsen. Den har ikke noget med SU’en at gøre,« siger Anni Søborg.

På RUC tolker de tilsyneladende reglerne anderledes. Hvorfor?

»Jeg kan ikke kommentere på RUC’s tolkning. Men jeg kan nævne, at i den dialog universiteterne har haft med Styrelsen, har udmeldingen været helt klar. Studerende kan ikke få løn under et praktikophold, selv om de har frameldt SU,« siger Anni Søborg.

Hun forklarer, at der stadigvæk er mulighed for at få godtgjort tilskud for afholdte udgifter, fx rejseudgifterne til praktikophold i USA, men Styrelsens præcisering skal altså tolkes sådan på KU’s seks fakulteter, at universitetets studerende aldrig må modtage løn, heller ikke selvom de afmelder deres SU.

RUC: Praktik skal fortsat give praktikløn

På RUC er situationen anderledes. Chefkonsulent i Studie- og Karrierevejledningen Stine Floutrup forklarer i en e-mail til Uniavisen, at RUC i stedet følger vejledningen på SU-styrelsens hjemmeside om praktikophold og SU.

Henvendt til de studerende står: ‘Skal du i lønnet praktik, kan du ikke få SU under dit praktikophold. Du skal derfor fravælge SU i minSU’.

Uniavisen har spurgt RUC, om indholdet i beskrivelsen betyder, at RUC mener, det er tilladt for RUC’s studerende at fravælge SU og i stedet modtage løn under et projektorienteret studieforløb/praktikophold i både Danmark og i udlandet?

Stine Floutrup har givet spørgsmålet videre til RUC’s teamleder for Studieadministrationen Nina Christensen. Hun siger:

»Det svarer bare til vores almindelige, lønnede praktikker, som vi kender dem fra Journalistik, hvor de studerende netop skal fravælge deres SU og så få deres praktikløn i stedet, så ja, det er en mulighed. Hvis du fravælger SU, tæller din praktikløn med som en del af din indkomst i forhold til dit årlige fribeløb. Det er muligt at se fribeløbet på su.dk – Satser for fribeløb

»Kan ikke få det til at stemme«

Tilbage på KU sidder specialkonsulent og praktikvejleder Dorthe Rozalia Horup fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) på Det Humanistiske Fakultet (HUM) og undrer sig.

Hun siger, at præciseringen fra Styrelsen har været et meget stort og pludseligt skifte, for de studerende er altid blevet vejledt med, at de ikke kunne kræve nogen løn i praktikken. Nu skal praktikvejlederne i stedet sige til dem, at de studerende skal sige nej til løn, uanset om de får SU eller ej.

For de studerende er det en meget kraftig ændring med konsekvenser for deres økonomi, og Dorthe Rozalia Horup føler, at hun mangler en forklaring på den bagvedliggende logik for at kunne give den bedste vejledning.

»Jeg kan ikke få det til at stemme, at de studerende ikke må få løn. Vi har kun fået Styrelsens præcisering af 10. maj og en vejledning fra KU at gå efter. Vi praktikvejledere på HUM diskuterer reglerne og deres fortolkning, og vi er lidt uenige med hinanden, for vi forstår dem på forskellige måder. Vi er dog landet på, at vi er nødt til at sige til de studerende, at de overhovedet ikke må få løn lige meget hvad,« siger Dorthe Rozalia Horup.

Studenterrådet: KU stiller de studerende dårlige

Også i Studenterrådet vækker forbuddet mod lønnede praktikophold undren:

»Både Styrelsens præcisering og KU’s tolkning stiller de studerende dårligere, når det gælder praktik. Tit er det svært at leve på SU, når man er studerende – og når man er i praktik, arbejder man fuld tid og har ikke mulighed for at have studiejob ved siden af. Derfor er det godt og nødvendigt, når praktiksteder supplerer med løn, som så modregnes SU. Det er mit indtryk, at KU ikke har læst afgørelsen rigtigt,« siger Alexander Thorvaldsen.

DEL DINE ERFARINGER MED ANDRE: Har du oplevet, at de nye regler om løn og praktik giver dig problemer, og har du lyst til at fortælle andre om dine erfaringer, så send en e-mail til journalist Anders Fjeldberg: anjf@adm.ku.dk

anfj@adm.ku.dk

Uniavisen har 25/6 modtaget en præcisering fra Uddannelseschef Maria Volf Lindhardt fra RUC, som angår Nina Christensens citat. Citatet samt den kontekst, det optræder i, blev godkendt af Nina Christensen og Stine Floutrup i en mail til Uniavisen 4/6.

Maria Volf Lindhardt skriver:

»Jeg vil gerne understrege, at det, Nina Christensen og Stine Floutrup har svaret på er, at de af vores studerende, der er i lønnet, obligatorisk praktik – nemlig Journalisterne (cand.comm med journalistik) – skal fravælge deres SU, og så må de gerne være i lønnet praktik. Vi henviser til SU-styrelsens hjemmeside vedrørende fribeløb for studerende i lønnet praktik. På RUC er det kun Journalisterne, som der henvises til i artiklen, der er i lønnet praktik.”

De ansøgere, der ikke er i lønnet praktik, men som får dækket særlige udgifter af praktikstedet, vejleder vi naturligvis i henhold til Styrelsens præciseringer.

Jeg vil bede om, at Universitetsavisen retter den misforståelse, at RUC og KU skulle have forskellig praksis på området, det er ikke tilfældet.

Mvh Maria Volf Lindhardt«

Seneste