Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Småfag hængt ud på baggrund af forkerte ledighedstal

Dimittendledighed — Tre kandidatfag på Københavns Universitet er med på Uddannelsesministeriets top 15 over uddannelser med en tårnhøj ledighed, men det viser sig nu, at tallene for Assyriologi er forkerte.

Nicole Brisch, lektor i Assyriologi på Københavns Universitet (KU), blev både overrasket og skuffet, da flere medier – herunder Uniavisen – i slutningen af juni bragte en liste fra Uddannelses- og Forskningsministeriet over uddannelser med en tårnhøj ledighed blandt nyuddannede.

Tallene kom fra databasen Uddannelseszoom, som de unge kan benytte i forbindelse med deres studievalg.

Assyriologi på KU havde den tvivlsomme fornøjelse at komme ind som nummer to med en ledighed på 46 procent, kun overgået af Ægyptologi, også på KU, med en ledighed på 48 procent.

Vi har uddannet tre kandidater i perioden, og de er alle meget dygtige og succesfulde.

Nicole Brisch, lektor i Assyriologi

Men tallene stemmer slet ikke overens med virkeligheden, konstaterede Nicole Brisch.

Kun tre nyuddannede

Ifølge opgørelsen blev der uddannet 13 assyriologer på KU fra 2012 til 2015, hvoraf næsten hver anden altså står uden job, men det er forkert, siger hun.

»Vi har uddannet tre kandidater i perioden, og de er alle meget dygtige og succesfulde. Jeg ved virkelig ikke, hvor ministeriet har de tal fra, for vi har ikke fået STÅ-indtægt for ti ekstra kandidater, og jeg har heller ikke vejledt dem, hvilket jeg ville have gjort, hvis de eksisterede, da jeg er den eneste specialevejleder på uddannelsen,« siger Nicole Brisch.

Hun tilføjer, at instituttet ikke modtager årlige ledighedstal fra Danmarks Statistik, da opgørelsen kun er offentlig, hvis der er mere end fem kandidater, som er blevet færdige med deres uddannelse.

Der er blot uddannet 36 kandidater i Assyriologi på KU siden 1926.

Det er til stor skade for os, at ministeriet flasher tal, som viser sig at være ukorrekte. Der kører hvert år en kampagne i pressen mod Humaniora i forbindelse med studievalg, der skal få de unge til at vælge at læse noget andet. Det er efterhånden trættende, at de spiller den samme plade igen og igen.
Jens Erik Mogensen, prodekan for uddannelse

Studerende bekymrer sig om ledighed

Den negative medieomtale ærgrer hende, da det gør det vanskeligere at tiltrække nye studerende.

»Vi kan se, at de studerende er bekymrede for deres fremtid og læser ledighedstallene, så det er skadeligt og lidt manipulerende, at ministeriet offentliggør den slags statistikker. Det giver ikke mening at opgøre ledighedsprocenten på uddannelser med så få studerende, da ledighedsprocenten bliver meget høj, hvis blot en eller to nyuddannede ikke kommer i job,« siger Nicole Brisch.

Hun tilføjer, at instituttet skal blive bedre til at kommunikere ud, hvad jobmulighederne er, så man arbejder på en ny plan, hvor alumner skal fortælle om, hvordan de fik deres job, og man vil også få produceret en lille film om uddannelsen.

Har gjort KU kendt

Nicole Brisch mener, at det vil være en kæmpe fejl, hvis universitetet nedlægger de små sprog- og kulturfag herunder Assyriologi, da de historisk set og fortsat er med til at placere KU på verdenskortet.

Forskningen går helt tilbage til Carsten Niebuhrs store arabiske ekspedition i 1761, hvor han blandt andet aftegnede kileskrifterne i Behistun i det nuværende Iran. Det dannede senere grundlaget for dechifreringen af den hemmelighedsfulde skrift.

»Det er i virkeligheden utroligt, at et lille land som Danmark har bidraget så meget til vores forståelse af sprog, arkæologi og kultur,« siger hun og tilføjer, at de få studerende, som de uddanner på Assyriologi, er meget dygtige.

Blandt andet forsker Gojko Barjamovic, som skrev sin ph.d. på KU i 2006, i dag på Harvard University, og Jacob Dahl, der blev kandidat i 1999, er lektor på University of Oxford.

Skader Humaniora

På Det Humanistiske Fakultet, som Assyriologi hører under, oplyser prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen, at de har henvendt sig til Uddannelsesministeriet for at få de fejlbehæftede tal rettet.

Han mener, at de negative pressehistorier om humanister, der ikke kan få arbejde, skader rekrutteringen af nye studerende på hele fakultetet.

»Det er til stor skade for os, at ministeriet flasher tal, som viser sig at være ukorrekte. Der kører hvert år en kampagne i pressen mod Humaniora i forbindelse med studievalg, der skal få de unge til at vælge at læse noget andet. Det er efterhånden trættende, at de spiller den samme plade igen og igen,« siger Jens Erik Mogensen.

Han påpeger, at humanisters ledighed er nede på cirka fire procent.

Styrelse retter fejl

Ingen i Forsknings- og Uddannelsesministeriet har ønsket at udtale sig til citat, men Styrelsen for Forskning og Uddannelse har sendt et skriftligt svar på Uniavisens spørgsmål.

Heri fremgår, at ledighedstallene i Uddannelseszoom er baseret på registeroplysninger fra Danmarks Statistik, som bliver indberettet af uddannelsesinstitutionerne.

Der skal minimum være 10 dimittender over en 3-årige periode, før Styrelsen offentliggør data på en uddannelse.

Det viser sig, at nyuddannede fra Assyriologi er blevet registreret under fællesbetegnelsen »Nærorientalsk Oldtidskultur«, som ud over Assyriologi også rummer uddannelserne i Nærorientalsk Arkæologi, Ægyptologi og Tyrkisk.

»Styrelsen for Forskning og Uddannelse er efter offentliggørelsen blevet kontaktet af Københavns Universitet, der har oplyst, at ingen dimittender på fælleskoden »Nærorientalsk Oldtidskultur« er dimittender fra Assyriologi. Styrelsen har derfor efter aftale med Københavns Universitet for nuværende ændret beregningen og flyttet kandidater fra fælleskoden væk fra Assyriologi, mens uddannelsen kontakter Danmarks Statistik for at rette op på indberetningen på fælleskoden. Det betyder, at der pt. er for få dimittender til at vise ledighedsdata mv. på assyriologi i Uddannelseszoom,« skriver Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Assyriologi er altså med andre ord blevet fremhævet som en uddannelse med en tårnhøj ledighed på 46 procent ved en fejl.

 

 

Seneste