Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Snyd på Jura: »Skriv min eksamensopgave for 5.000 kroner«

Eksamenssnyd — Nogle jurastuderende betaler andre for at skrive deres opgaver ved hjemmeeksamener. Sådan lyder det fra flere kilder, som Universitetsavisen har talt med. Nu vil fakultetet have lavet en undersøgelse, der skal belyse problemet med brugen af 'skyggeforfattere' til eksamensopgaver.

»Jeg har brug for at få skrevet nogle cases i ret, moral og politik. Der skal skrives en hver uge i måske 3 – 4 uger med et max på ca. 8000 tegn. Desuden skal du påtage dig at lave eksamenscasen indenfor en 24-timers eksamen, der ligger primo juni.
Dine nødvendige færdigheder:
Jurakyndig indenfor retsfilosofi / retssociologi«

Sådan lyder et opslag på siden amino.dk/freelancer, hvor en jurastuderende tilsyneladende efterlyser en jurakyndig til at skrive sin eksamensopgave – ironisk nok i faget Ret, moral og politik. Der tilbydes mellem 500-5.000 kroner for opgaven.

Efterlysningen er blevet delt i Facebook-gruppen ‘JURA – Københavns Universitet’ og vækker forargelse blandt de studerende. De fleste på jurastudiet har hørt rygter på gangene om studerende, der køber eksamensopgaver fra dygtige medstuderende, men få kan dokumentere, at det sker.

»Alle har hørt om det«

Men det kan Leif Donbæk, der blev færdig som jurist fra Københavns Universitet (KU) i sommer og i dag arbejder som advokatfuldmægtig. Han klarede studiet med høje karakterer og har i løbet af sin studietid fået fem-seks henvendelser fra medstuderende, der ville betale ham for at skrive deres opgaver ved fagets hjemmeeksaminer.

»Hvis du klarer dig godt på Jura, så bliver du kontaktet af andre, der vil have dig til at skrive opgave for dem.«

Leif Donbæk, advokatfuldmægtig, uddannet på KU

»Alle, der har læst jura på Københavns Universitet, har hørt om det her. Det spænder fra advokatforældre, der skriver deres børns opgaver til studerende, der skriver af fra andre. Jeg er selv blevet spurgt flere gange, om jeg kunne være ‘konsulent’ på folks opgaver. Hvis du klarer dig godt på Jura, bliver du kontaktet af andre, der vil have dig til at skrive opgave for dem.«

Voldsomt pres

Ifølge Leif Donbæk er det især fag som strafferet og ret, moral og politik, hvor der snydes med opgaverne. Han tror, at snyderiet hænger sammen med, at presset er så stort på jurastudiet.

»Du kan ikke få job på mange af de store advokatkontorer, hvis du har et snit på under 10. Så bliver du aldrig advokatfuldmægtig. Hvis en eksamen går galt, så får du ikke job nogle af de store steder. Presset er meget voldsomt. Det kan man også se på alle studielivsundersøgelser på Jura, hvor folk er enormt stressede,« siger han. Af samme årsag siger han, at man bliver nødt til at se på arbejdspresset, hvis man skal snyderiet til livs.

»Man bliver nødt til at få stressniveauet ned. Snyd er under ingen omstændigheder ok, men man tager kun sådan en risko, når der er meget på spil,« siger Leif Donbæk.

Snyd med hjemmeeksamen

En anden tidligere studerende, der er blevet bedt om at skrive opgaver for andre, er Payam Samarghandi. Han blev færdig som jurist sidste efterår og arbejder nu som advokatfuldmægtig. Han læste sin bachelor på Syddansk Universitet, hvor han ikke oplevede eksamenssnyd, da alle eksaminer foregår på universitetet. Det er ikke tilfældet på KU, hvor en række eksamener foregår hjemme, og det er netop disse ressourcebesparende hensyn, Payam tror er grunden til, at der foregår eksamenssnyd på KU.

»Det er vildt, at vi stræber efter at være så perfekte, at nogle vil betale andre for at lave deres opgave. Det er med til at bekræfte alle de fordomme, folk har om jurastudiet«

Sofie Holten Hvid Lund, bachelorstuderende på Jura

»Min underviser i selskabsret på KU sagde, at han oplevede, at folk fik højere karakterer til hjemmeeksaminerne, og det vidste han godt hvorfor. Og for to år siden blev jeg kontaktet af en falsk Facebook-profil, der skrev, at han var facilitator og spurgte, om jeg ville hjælpe med at lave en opgave for en studerende. Jeg svarede aldrig på beskeden, men graden af organisering overraskede mig alligevel,« siger Payam Samarghandi, der mener, at man kun kan komme eksamenssnyd til livs, hvis alle eksaminer afholdes på fakultetet:

»Jeg synes, at alle eksaminer skulle afholdes på KU uden hjælpemidler. Når det er ressourcer, der afgør, hvor eksaminerne afholdes, så prioriterer man simpelthen sine ressourcer forkert.«

Undergraver andre

Ifølge Leif Donbæk sker eksamenssnyd primært ved hjemmeeksamener som 24-timers-opgaver, hvor ingen kan kontrollere, hvem der reelt har skrevet opgaven. Og snyderiet vækker harme blandt de studerende.

»Det er vildt langt ude – også at folk åbenbart kan slippe afsted med det. Og det undergraver os andre studerende, som må knokle for at få gode karakterer. Men det er også vildt, at vi stræber efter at være så perfekte, at nogle vil betale andre for at lave deres opgave. Det er med til at bekræfte alle de fordomme, folk har om jurastudiet,« siger Sofie Holten Hvid Lund, der er ved at skrive bacheloropgave på Jura.

Ud på røv og albuer

Lektor i retsfilosofi Jakob v. H. Holtermann har ikke tidligere set så konkrete eksempler på eksamenssnyd, som opslaget på amino.dk/freelancer og ved derfor ikke, hvor udbredt det er.

»På det kommende møde for det juridiske studienævn for BA-uddannelsen, vil det blive behandlet, om der skal ændres eksamensform på et af uddannelsens obligatoriske fag fra en hjemmeopgave til en eksamen under tilsyn. Det sker for at mindske risikoen for snyd.«

Stine Jørgensen, prodekan for Det Juridiske Fakultet

»Jeg har egentlig mest lyst til at ignorere opslaget. Jeg håber selvfølgelig, at vedkommende bliver taget i det og smidt ud på røv og albuer. Og ellers er jeg overbevist om, at det er en indstilling, der ikke vil bringe vedkommende ret langt i et eventuelt arbejdsliv. Og hvis det er noget, der finder sted i større omfang, så siger det sig selv, at det er et problem for studiekulturen. Men jeg må samtidig sige, at der i givet fald er tale om en meget lille minoritetskultur. Jeg kommer således lige fra undervisning med et hold fuld af dygtige og hårdtarbejdende studerende, og jeg synes, de fortjener mere opmærksomhed end dette mindretal af få rådne æbler.«

Undersøgelse af eksamenssnyd

På Jura ser fakultetet alvorligt på alle mistanker om eksamenssnyd. Ifølge prodekan Stine Jørgensen behandler fakultetet indberetninger om mulig eksamenssnyd hvert semester. En del af indberetningerne handler om hjemmeeksamener. Og fakultetet arbejder løbende på at mindske tilfælde af eksamenssnyd, herunder ved at se på de forskellige eksamensformer.

»Spørgsmålet om eksamenssnyd er et område, fakultetets medarbejdere og studienævnene tager meget alvorligt og forholder sig løbende til. På det kommende møde for det juridiske studienævn for BA-uddannelsen, vil det f.eks. blive behandlet, om der skal ændres eksamensform på et af uddannelsens obligatoriske fag fra en hjemmeopgave til en eksamen under tilsyn. Det sker for at mindske risikoen for snyd.«

Men hvorfor afholdes der hjemmeeksaminer, når det øger risikoen for snyd?

»Den omtalte eksamen i faget Ret, Moral og Politik er tilrettelagt som en porteføljeeksamen med indbygget feedback fra underviseren. Den eksamensform har mange læringsmæssige og pædagogiske gevinster. Og det er ikke min opfattelse, at risikoen for snyd medfører, at denne eksamensform ikke kan anvendes på Jura,« siger Stine Jørgensen.

Hun fortæller, at fakultetet på baggrund af det anonyme opslag på amino.dk/freelancer iværksætter en undersøgelse af ‘skyggeforfattere’ til eksamensopgaver. Og hvis studerende afsløres i eksamenssnyd, falder hammeren.

»Det er helt uacceptabelt. For den studerende kan det have ganske alvorlige konsekvenser, at blive taget i eksamenssnyd, det er vigtigt, at de forstår det,« siger prodekan Stine Jørgensen.

# Skriv kommentar
Share

Join the discussion

Seneste