Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Sofie fik en depression og tog sygeorlov. Nu kan hun hverken få SU eller kontanthjælp

SU-advarsel — Det kom som et chok for en kandidatstuderende, at hun hverken kunne modtage SU eller kontanthjælp, da hun gik på sygeorlov. Patientforening kritiserer KU's vejledning.

Sofie Van Deurs Formann Jensen gik 6. februar på sygeorlov fra sit kandidatstudium i miljøteknologi, som følge af en sygemelding for depression.

Det har betydet, at SU’en er stoppet, så hun i dag hverken modtager penge til husleje, mad eller psykologbistand. Kontanthjælp kan hun heller ikke få, har Københavns Kommune fortalt hende.

Jeg føler mig snydt. Jeg regnede med at få støtte ved sygdom, ligesom hvis man har et arbejde og bliver syg.

Sofie Van Deurs Formann Jensen

Hun havde ellers taget en samtale med en studie- og karrierevejleder på sit fakultet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, om hvad hun skulle gøre. Alligevel er hun endt med at skulle bruge alle sine kræfter på at undgå at blive smidt ud af sin lejlighed, på grund af pengemangel, og på at skaffe mad, i stedet for at kunne bruge sin energi på at blive rask.

Depressionsforeningen: ikke synderligt prisværdigt

Hos Depressionsforeningen siger generalsekretær Kasper Tingkær, at det ikke er ’synderligt prisværdigt’, at hendes fakultet ikke har kunnet gøre mere for Sofie Van Deurs Formann Jensen.

Sofies sygdomsforløb

Sofie Van Deurs Formann Jensen har fra september 2016 været tilmeldt og fulgt første semesters undervisning i blok et og to på kandidaten, selv om hun ikke kunne klare at gå til eksamen i fagene. Hendes sygeorlov gælder fra 6. november 2016, og kandidatens andet semesters blok tre og fire. Hun har en bachelor i biologi fra 2016, som hun tog på normeret tid.

»Hun kunne godt have forventet sig mere af dem. Fakultetet burde i det mindste have henvist hende til Studenterrådgivningen, der kunne have hjulpet hende videre. Sofie har kognitive vanskeligheder, fordi hun har en depression, så de er nødt til at give hende en klar melding. De skal tage sig af deres studerende, så de kommer bedst muligt igennem,« siger Kasper Tingkær.

Hos Studenterrådgivningen bekræfter direktør Sten Kruse-Blinkenberg, at Sofie Van Deurs Formann Jensen kunne have fået rådgivning hos dem inden en sygeorlov.

»Vi vil være gode til at kunne støtte og til at give en ’second opinion’,« siger Sten Kruse-Blinkenberg.

Man kan få SU som sygemeldt under visse omstændigheder

Studenterrådgivningen havde blandt andet kunne fortælle Sofie Van Deurs Formann Jensen, at der findes en bekendtgørelse – nummer 1.708 af 5.12.2015 – om studerendes mulighed for at gå på kontanthjælp.

De havde også kunnet fortælle hende, at det er muligt for sygemeldte studerende under visse betingelser at modtage SU i op til to år i forbindelse med en sygemelding.

Fakultetet burde i det mindste have henvist hende til Studenterrådgivningen, der kunne have hjulpet hende videre

Casper Tingkær, generalsekretær, Depressionsforeningen

Endelig findes der den mulighed, at hun kunne trække sin orlovsansøgning tilbage, så hun alligevel ville kunne modtage SU under sygemeldingen.

Studenterrådgivningen opfordrer også for det meste syge studerende til at fortsætte på SU’en, hvis en samlet vurdering peger på det som bedste løsning, fortæller Sten Kruse-Blinkenberg.

Fakultet henviser altid til SU-kontoret

Sofie Van Deurs Formann Jensen siger, at hun ikke modtog nogen vejledning om, at hun kunne modtage SU i forbindelse med sin depressionssygdom under vejledermødet i december.

»De eneste to muligheder, der lå på bordet under den samtale, var enten at droppe helt ud af studiet eller at gå på orlov,« siger hun.

På Københavns Universitet siger Gitte Henchel Madsen, sektionsleder for Studie- og Karrierevejledningen på det Bio- og Naturvidenskabelige Fakultet, at hun er rigtig ked af Sofie Van Deurs Formann Jensens situation, men hun henviser til fakultetets generelle regler for vejledning.

»Vi vejleder ikke i regler og muligheder vedrørende SU-spørgsmål. I stedet henviser vi altid de studerende til SU-kontoret, når de har spørgsmål omkring SU-reglerne, herunder hvordan deres SU påvirkes af sygdom og andre uforudsete hændelser. Årsagen til det er, at vi ved, hvor store konsekvenser det kan have, hvis en studerende får forkert information i SU-spørgsmål,« siger Gitte Henchel Madsen.

»Vi vejleder ikke i regler og muligheder vedrørende SU-spørgsmål. I stedet henviser vi altid de studerende til SU-kontoret, når de har spørgsmål omkring SU-reglerne, herunder hvordan deres SU påvirkes af sygdom og andre uforudsete hændelser.

Gitte Henchel Madsen, sektionsleder for Studie- og Karrierevejledningen på Science

Hun fortæller, at fakultetet har nogle opmærksomhedspunkter om SU, som de generelt oplyser de studerende om. Et af dem er, at man ikke kan modtage SU under sygeorlov, og den information bekræfter Sofie Van Deurs Formann Jensen også, at hun fik under samtalen med vejlederen.

Fik ingen vejledning om at tale med SU-kontoret

Det var så også det eneste, Sofie Van Deurs Formann Jensen mener, hun fik at vide om SU-mulighederne.

»Jeg fik ingen vejledning om, at jeg skulle henvende mig til SU-kontoret. Det var noget, jeg selv tog initiativ til senere,« siger hun.

Hvorfor spurgte du ikke selv vejlederen om dine muligheder for at modtage SU under en sygemelding i stedet for at tage sygeorlov, da du fik at vide, at du ikke ville kunne modtage SU under en sygeorlov?

»Det er svært at spørge ind til noget, man ikke ved eksisterer. Derfor spurgte jeg ikke om SU. I den situation, jeg stod i, forventede jeg, at en rådgiver ville lægge alle muligheder på bordet. I mine tanker bør studievejledningen have den studerendes bedste for øje, så hvis jeg på nogen måde havde kunnet modtage SU, troede jeg bare, at en vejleder ville sige det til mig,« siger hun.

Kan man modtage SU under en sygemelding?

SU-styrelsen skriver på sin hjemmeside, at man godt kan modtage SU under en sygemelding, men det trækker fra den samlede tid, man kan modtage SU i. Bagefter kan man så søge om dispensation.
Dog er der forskellige begrænsninger på, hvilke sygdomme man kan regne med at kunne få dispensation for til flere SU-klip.

Hun siger også, at hun under vejledningen låste sig fast på orloven, fordi hun gerne ville i gang med at studere igen, når hun blev rask, og at hun slet ikke fik den tanke, at hun kunne ende i en situation helt uden penge.

»Jeg tænkte bare, at når vejlederen sagde, jeg ikke kunne modtage SU under en sygeorlov, var det fordi, jeg ville kunne modtage en anden form for ydelse som for eksempel kontanthjælp – i og med, at Danmark er en velfærdsstat,« siger Sofie Van Deurs Formann Jensen.

KU: Vejledningsprincipper er klare og forståelige

Hun siger, at hun har svært ved at forstå, hvordan det kunne gå sådan.

»Jeg føler mig snydt. Jeg regnede med at få støtte ved sygdom, ligesom hvis man har et arbejde og bliver syg. Jeg er vred over, at jeg ikke kan få hjælp nogen steder, og jeg kan ikke forstå, hvordan man kan blive helt tabt på gulvet, bare fordi man har en mental lidelse,« siger hun.

Ifølge Gitte Henchel Madsen skulle studievejledningens vejledningsprincipper ikke fremstå som uklare hos vejlederne:

»Når vi vejleder, uanset om vi gør det ved et personligt møde, på telefon eller på mail, har vi rigtig meget fokus på at få de studerende til at opsummere, hvordan de har forstået den information, de har fået, og hvad de har tænkt sig at gøre som næste skridt. På den måde prøver vi at sikre, at vejleder og studerende har forstået hinanden,« siger Gitte Henchel Madsen.

Sofie Van Deurs Formann Jensen vil meget gerne begynde at studere igen efter sommerferien 2017, men lige nu aner hun ikke, om det er realistisk.

Seneste