Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Solidt beslutningsgrundlag for kemi på KU – svar til PHARMADANMARKS formand

SVAR - Rektoratets motiver og beslutningsgrundlag for fremtidens kemi på KU angribes af PHARMADANMARKS formand. Det samlede indstillingsgrundlag er dog meget bredere og grundigt drøftet med de berørte fagmiljøer på KU.

Antje Marquardsen skriver i Universitetsavisen, at vi i rektoratet støtter os til et tyndt beslutningsgrundlag i vores overvejelser om fremtidens kemi på KU, og at der kan sås tvivl om vores motiver. Til det kan man lidt polemisk spørge tilbage: »hvilket grundlag har Marquardsen for sine påstande?«

Marquardsens indlæg kan efterlade læseren med det indtryk, at der allerede er truffet beslutning i ledelsen. Men sådan forholder det sig ikke. På KU er vi netop i gang med at kortlægge mulighederne i dialog med kemimiljøerne, så alle synspunkter kommer frem, og så vi i ledelsen har et stærkt, bredt og velfunderet grundlag at træffe beslutning på.

Der foregår en åben debat om kemi

Grundlaget er naturligvis lagt åbent frem for de berørte fagmiljøer og alle andre på KU, som på vores intranet kan se samtlige rapporter og frit kommentere og debattere – hvad en del også har benyttet anledningen til.

Marquardsen er desuden af den opfattelse, at vi alene støtter os til én rapport fra tre udenlandske eksperter. Vi finder det ikke uvæsentligt, hvad eksterne eksperter mener, men rapporten står langt fra alene. Rapporten er et element i en række af initiativer, der skal udrede behov og muligheder for kemiområdet på KU. En proces, der udspringer af fusionen i 2007, hvor kemi blev indskrevet i fusionsgrundlaget, som et område, hvor der skulle høstes faglige synergier på tværs af fakulteterne.

Det samlede beslutningsgrundlag er solidt

At vores grundlag er både solidt og dertil støttet af en grundig dialog, kan der ikke herske tvivl om, hvis man ser det samlede billede, som består af:

– den såkaldte FLN-rapport udarbejdet af professorer fra de 3 fakulteter, som efter dybdegående undersøgelser og møder med institutter, institutledere og prodekaner for forskning og uddannelse bl.a. konkluderede, at der eksisterer et påtrængende behov for at styrke kemi og koordinere på tværs af fakulteterne: ”Synergies within the natural sciences at the University of Copenhagen”.

– fagmiljøernes egne analyser af mulighederne for samarbejde på tværs af de tre fakulteter: ”Status for fusionen på udvalgte områder: kemi – plantevidenskab […]”.

– møder med repræsentanter for lægemiddelindustrien.

– den internationale ekspertrapport: ”Chemistry at the University of Copenhagen”.

– de 3 fakulteters kommentering på den internationale rapport, som indsendes torsdag 30. juni.

– dialogmøder om den internationale rapports anbefalinger afholdt på alle tre fakulteter med studerende, medarbejdere og fakultetsledelser i maj og juni.

– en visionsrapport udarbejdet på miljøernes opfordring af et visionsudvalg bestående af de 4 kemiinstitutledere og en fagperson fra hvert af de 3 fakulteter: ”Report by the Vision Committee regarding the Brønsted Institute of Chemistry at the University of Copenhagen”.

– en lang række konstruktive forslag og betragtninger indsendt til rektoratet af studerende og medarbejdere af egen drift

Det betragter vi ikke som et tyndt grundlag, tværtimod.

Øvrige fagdiscipliner vil ikke lide skade, når kemien bliver styrket

Og lad os samtidig slå fast, at styrkelsen af kemi ikke skal ske på bekostning af andre fagdiscipliner eller andre uddannelser i tilstødende fag, der har kemi som vigtigt element. Kunsten er både at sikre kernefagligheden i kemi, og at sikre at det bliver til glæde for alle tilstødende fag og uddannelser, hvor kemi indgår.

Det er fortsat vores ambition, og den stræber vi efter at realisere på et oplyst og gennemdrøftet grundlag.

Seneste