Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Som sild i en tønde

UNIVALG - Studenterrådet holder stor happening på Nørre Campus onsdag for at gøre opmærksom på, hvor tæt KU er i færd ned at stuve sine studerende sammen.

Universitetet fortættes.

Det betyder, at universitetet skal spare på pladsen og at vi bliver flere studerende om mindre plads – og til den problematik findes der snart flere undskyldninger, end der findes problemer. Men i virkeligheden er problemet ret simpelt. Der skal være flere sild, i færre tønder, fordi det ser godt ud på bundlinjen – men ikke for den sild, der ligger i bunden.

‘Jeg glæder mig til de nye studerende dropper ud’

Fakultetet Science er et af de steder, der kan mærke det på egen krop. Hele Datalogisk Institut skal i løbet af få år flytte over på H.C. Ørsted Institutet, og det er med hud og hår, ansatte såvel som studerende. Det sker vel at mærke uden, at de nuværende HCØ-studerende skal flytte videre – altså matematikere, fysikere, kemikere, nano’ere og nat-it’ere – de skal bare suge maven ind og holde vejret.

Allerede på nuværende tidspunkt på HCØ er der pladsproblemer. Specielt under studiestarten er det småt med plads. Det er efterhånden blevet et almindeligt udtryk, at man “glæder sig til de nye studerende dropper ud”, så man kan være i undervisningslokalerne igen.

Der er mange teorier om den urealistiske strategi fra KU’s side – nogle få foreslår endda, at det er smart, fordi HCØ netop lider af isoleringsproblemer: Og det giver jo varmen at rykke tæt sammen i kolde tider.

Protest på vej

Til dem, der hellere vil have plads til deres studium end sidde på skødet af sidemanden, arrangeres der en happening nu på onsdag d. 21. november, kl. 12. De nye rammer skal afprøves, og alle studerende der har deres daglige gang på HCØ opfordres til at møde op i vandrehallen og spise deres frokost – hvis der altså er plads.

Men det er dog ikke kun Nørre Campus, der slås om pladsen. På Jura har man brugt én underviser til to klasselokaler, og den er klaret så snedigt ved, at et kamera transmitterer underviserens ord ind i lokalet ved siden af ‘live-undervisningen’ – desværre fik kameraet hverken tavlenoter eller powerpoint med.

På Samfundsvidenskab er der flere fag der har ‘fornøjelsen’ af, at sidde i en gudsforladt festsal, hvor hverken menneskelig hørelse eller synssans helt slår til, når underviserens viden skal videregives – men frygt ej, der bliver lagt en lydfil op på Absalon efter forelæsningen. Og så nævner vi ikke engang undervisningen i frikirker og biografsale eller den daglige slåskamp om læsepladserne på biblioteket.

En rigtig dårlig cocktail

En del af forklaringen på problemet er KU’s idé om, at vi har al for meget plads, og den såkaldte ‘fortætningsplan’ skal så gøre kål på den ekstra albuerum. Men det er ikke den eneste udfordring. De fleste har nok hørt om regeringens plan om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse – hvor problemet blot opstår, når finansieringen til mere plads ikke følger med.

Fortætningsplaner, kombineret med et øget optag og krydret med den demografiske udvikling, der betyder flere unge de næste år, giver samlet set en rigtig dårlig cocktail. En cocktail der formentlig kommer til at betyde det modsatte af, at vi skal flere igennem og hurtigere igennem.

Rådne sild kræver svar

Som sild i en tønde er vi studerende mildest talt ikke tilfredse med udviklingen. Men når ikke engang status quo lever op til en anstændig kvalitet, bliver den larmende stilhed omkring emnet bare mere mystisk.

Der bliver argumenteret lidt med, at der jo bliver bygget nyt hele tiden. Men når det nye KUA betyder mindre plads, hvor der bl.a. lukkes en halv snes fredagsbarer, og når den nye ‘Niels Bohr Science Park’ ikke engang har planer for ét eneste nyt auditorium, så er det en rådden fremtid for os sild i tønden.

Hvad kan vi gøre? Duk op onsdag d. 21. november til happening på HCØ og stem på Studenterrådet til universitetsvalget. Det er to ting, der måske sammenlagt betyder, at KU begynder at tænke ud af den ‘fortættede’ boks.

Seneste