Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Specialer samler støv, inden de bedømmes

FREMDRIFTSREFORM – Københavns Universitet skal nedbringe den gennemsnitlige studietid med 7,6 måneder, lyder kravet i fremdriftsreformen. Send de studerendes specialer til bedømmelse hos censor straks efter aflevering og skær en god luns af studietiden, lyder et forslag.

De studerende skal i gennemsnit være 7,6 måneder hurtigere færdige med studierne, ellers vanker der Københavns Universitet (KU), hvad prorektor Lykke Friis har døbt en omvendt fartbøde.

Det vil sige, at KU risikerer at miste mere end 300 millioner kroner årligt i tilskud fra staten.

Repræsentanter fra ledelsen og de studerende drøfter derfor i øjeblikket i det såkaldte 12-mandsudvalg, hvordan man forkorter
gennemførelsestiderne, og dermed undgår at blive knaldet i fartkontrollen.

En utilsigtet forsinkelse

Et forslag der er kommet frem i den brede høring blandt de studerende, er at nedbringe ventetiden fra specialet, indleveres til det bedømmes af censor.

Dermed kan der skæres en del af studietiden, er tanken.

»12-mandsudvalget skal vende hver en sten – især også utilsigtede forsinkelser – og her er muligheden for at skære ned i specialebehandlingstiden et konkret eksempel,« siger prorektor for uddannelse Lykke Friis.

En anden af de såkaldte utilsigtede forsinkelser, som udvalget ser på, er obligatoriske fag der kun udbydes en gang om året.

Ventetid lig studietid

Anni Søborg, konstitueret vicedirektør for uddannelse, forklarer, at den studerende først officielt er færdig med studierne, når specialet er bedømt og karakteren er givet.

Ifølge bekendtgørelsen fra ministeriet er fristen for bedømmelse af specialer otte uger fra datoen for indleveringen. Juli, hvor universitetet er ferieramt, er dog undtaget fra fristen.

Der kan altså gå op til tre måneder fra den studerende afleverer sit speciale til det bliver bedømt af censor, hvis det eksempelvis er indleveret i juni.

Og det tæller dermed som studietid i statistikken, når det skal gøres op om KU har levet op til fremdriftsreformens krav, og dermed skal have en ’bøde’ eller ej.

Overholder fristen

Ifølge Anni Søborg har fakultetet Science allerede afkortet behandlingstiden til fire uger, så her er der altså ikke noget at hente.

Andre fakulteter overvejer i øjeblikket at gøre det samme, men hun vurderer, at de allerede i dag generelt overholder den fastsatte frist.

»Vi har ikke konkrete tal for eventuelle overskridelser, og heller ikke konkrete opgørelser over, hvor meget det vil rykke studietiden, hvis KU generelt indfører kortere bedømmelsestid end otte uger,« siger hun.

clba@adm.ku.dk

Seneste