Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Specialeskriver skaffede data hos afrikanske medicinmænd

SPECIALEMETODIK – Statskundskabsstuderende Theis Dencker tog til Uganda for at teste sine teorier i praksis hos en lokal ngo.

Statskundskab kan være et studium på et højt teoretisk niveau, så for Theis Dencker var det afgørende at komme ud i virkeligheden, da han skulle skrive sit speciale.

»Det er det metodiske og datadrevne, der er drivkraften i mit speciale. Det har været vigtigt for mig at bruge førstehåndskilder,« siger han.

Han læser statskundskab på 10. og sidste semester på Københavns Universitet. Nu sidder han med en række interviews og data han selv har tilvejebragt ved at følge arbejdet i den afrikanske ngo KIMHECOP (Karamoja Indigenous and Modern Health Collaboration Project) i Uganda.

Drømmen om at engagere sig

Han ville undersøge, hvordan et udviklingsprojekt kan få de nye behandlingsmetoder, som benyttes i moderne medicin, til at spille sammen med en traditionel forståelse af sundhed og behandling hos den lokale befolkning i Afrika.

Theis Dencker havde også et ønske om at kunne føle et personligt engagement, mens han lavede specialet.

»Derfor har jeg forsøgt at få min forskning til at betyde noget for menneskene dér, hvor de bor, og det var spændende at rejse så langt bort for at hente mine data,« siger han.

Lokal ngo kunne bygge bro

KIMHECOP arbejder med at forbedre sundhedstilstanden i Moroto, der har cirka 11.000 indbyggere, og i de omkringliggende landsbyer. Ngo’en vil skabe en bedre forståelse imellem de traditionelle behandlingsformer og landets officielle hospitalsvæsen.

Ifølge Theis Dencker arbejder områdets traditionelle behandlere som fødselshjælpere. De benytter også urtemedicin, og de inddrager et spirituelt-gudeligt element i deres behandling. Lokalbefolkningen accepterer dem, og spørgsmålet er, om det er muligt at få indbyggerne til at tage på hospitalet og få moderne medicinsk behandling, når de er syge.

I det arbejde opdagede han, at KIMHECOP kunne bygge bro mellem de traditionelle behandlere og hospitalsvæsenet.

Planlægning og virkelighed må gå hånd i hånd

Han kan nu se nogle tendenser på baggrund af sine erfaringer fra sit ophold hos KIMHECOP.

»På den ene side var der de traditionelle behandlere, som patienterne forstår og har tillid til, ligesom vi har tillid til vores læger. På den anden side står hospitalsvæsenet med nye behandlingsmetoder og medicin, som virker meget fremmed på patienterne,« siger Theis Dencker.

Et typisk udviklingsprojekt vil forsøge at ændre menneskers måde at tænke på, mener han. Tiden i Moroto har vist ham, at hvis det skal lykkes, skal det bygge på erfaringerne fra både det nye og det gamle, og at det aspekt skal tænkes ind i fremtidige udviklingsprojekter.

anfj@adm.ku.dk

Seneste