Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Splittet bestyrelse vedtager fusionen

NY STRUKTUR - Bestyrelsen for Københavns Universitet har torsdag klokken 12 givet grønt lys for fusionen af de fire naturvidenskabelige fakulteter til to. Seks medlemmer stemte for, tre undlod at stemme og to stemte imod.

Det kneb gevaldigt med at hive det nødvendige flertal hjem for at fusionere de fire naturvidenskabelige fakulteter på Københavns Universitet, men det lykkedes til sidst.

Således leverede bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen samt de eksterne medlemmer Jørn Lund, Boel Flodgren, Peter Gæmelke og den fraværende Jannik Johansen, der stemte per fuldmagt, og det medarbejdervalgte medlem Hanne Foss Hansen de seks nødvendige stemmer.

Et eksternt medlem, Claus Bræstrup, undlod at stemme, og det samme gjorde de to studentervalgte medlemmer, Louise Lipczak Hansen og Laura Toftegaard Pedersen, selv om de var skeptiske over for dele af fusionsoplægget.

De to sidste medarbejdervalgte medlemmer, Ingrid Kryhlmand og Niels Kærgård, stemte imod.

Umulig situation

Flere medlemmer udtrykte i løbet af debatten frustration over at være bragt i, hvad de betegnede som en umulig situation i det nok mest afgørende spørgsmål, de vil komme til at tage stilling til som bestyrelsesmedlemmer.

»Jeg fornemmer en vis usikkerhed rundt om bordet,« lød det i et af indlæggene.

Et andet medlem konstaterede direkte, at uanset hvad bestyrelsen endte med at beslutte, ville det ryste hele organisationen, og at det derfor havde været en fejl overhovedet at udforme fusionsoplægget og sætte høringsfasen i gang.

Hvis et flertal sagde nej til fusionen, ville det være et udtryk for mistillid til ledelsen, som dermed ville blive sat i en umulig situation.

Hvis de sagde ja, ville bestyrelsen fremstå isoleret og fjern fra medarbejderne og de studerende, der har udtrykt massiv modstand mod planerne i forbindelse med den interne høring på universitetet.

»Hvis vi gennemfører en fusion som medarbejderne ikke er enige i, vil den aldrig blive forankret i organisationen, og det vil resultere i en frygtelig uro og modstand,« sagde et andet bestyrelsesmedlem.

Fordele og ulemper

Alle medlemmerne, der tog ordet, kunne dog både se fordele og ulemper ved at oprette to nye superfakulteter, så spørgsmålet blev, hvordan det enkelte medlem vægtede plusser og minusser.

Blandt argumenterne for var hensynet til samarbejdet med erhvervslivet, udviklingen af tværfaglighed, ledelsens mulighed for at agere fremadrettet og det uholdbare i at man forsker og underviser i de samme emner flere forskellige steder spredt på universitetet.

Sammenlægningen af fakulteterne vil skabe stærkere faglige miljøer, bedre uddannelser og forskning inden for blandt andet energi, klima, bæredygtighed, fødevarer og behandling af patienter, lyder ledelsens argumenter.

Fokus på handlepunkter

Bestyrelsen udtrykte forståelse for den bekymring og usikkerhed fusionsplanerne havde skabt i organisationen, og flere medlemmer ønskede præciseringer og ændringer, hvis de skulle stemme for.

Efter en times debat sagde bestyrelsesformanden, at det var tid til at stemme, da det ville skabe en kæmpe usikkerhed i organisationen, hvis man udskød afgørelsen.

Kompromiset blev, at bestyrelsen vedtog, at rektoratet og dekanerne skal arbejde videre med en række såkaldte handlepunkter, og at de faglige miljøer og studerende fortsat skal inddrages, samt at bestyrelsens egen følgegruppe vil følge processen tæt i 2012.

Blandt kritikpunkterne som der skal arbejdes videre med, er, at uddannelserne ikke i tilstrækkelig grad er organisatorisk forankret i fusionsoplægget, at human ernæring er placeret sammen med idræt og naturfagenes didaktik sammen med datalogi, samt at de store strategiske forskningssatsninger ikke kun kommer naturvidenskaberne til gode.

Retor garanterede også, at handlepunkterne ikke vil blive en syltekrukke.

clba@adm.ku.dk

Seneste