Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Statskundskab forsvarer sig mod beskyldning om »woke indoktrinering«

Pensumkritik — En studerende kritiserer en forelæsning i international politik for at indeholde »kønspropaganda«. Kønsstudier og queerteori er etableret forskning og derfor en del af pensum, svarer underviser og institutleder.

Tilføjelse 19. april kl. 10.00: Vi har præciseret, at queerteori ulig Flat Earth-teorien har været udgivet i fagfællebedømte tidsskrifter – derfor kan de to teorier akademisk ikke ligestilles.

»Der må simpelthen være grænser for, hvor meget woke indoktrinering vi skal udsættes for på statskundskab og i akademia generelt.«

Sådan kunne man 31. marts læse i en kronik i Jyllands-Posten (kræver login) skrevet af Mitchel Oliver, der læser Statskundskab på Københavns Universitet på fjerde semester og derudover er medlem af Dansk Folkepartis Ungdom.

Hans kritik handler om en konkret forelæsning i faget ’International Politik’ 12. marts, som blandt andet handlede om feminisme, kønsstudier og queerteori.

Ifølge Mitchel Oliver bød forelæsningen på »kønspropaganda« og decideret »antividenskab«.

»International politik er groft skitseret et fag, der handler om globale magtkampe og magtstrukturer, hvorfor vi går i krig med hinanden, og hvordan vi kan undgå det. Derfor synes jeg, det er meget underligt og bemærkelsesværdigt, at vi undervejs i den sparsomme tid, vi har i det kursus, pludselig skal spilde tid på at få at vide, at køn er en social konstruktion, eller at der findes et altomfattende patriarkat. Det har intet med det fag at gøre, og det har ikke hold i virkeligheden,« siger Mitchel Oliver til Uniavisen.

Kønsteori og queer-studier er etablerede dele af nutidig IP-forskning. Derfor ønsker vi, at vores studerende bliver eksponeret for sådanne studier

Lars Tønder, studieleder på Institut for Statskundskab

Uniavisen har rakt ud til underviseren på den specifikke forelæsning, adjunkt Dean Cooper-Cunningham, og studieleder på Institut for Statskundskab, Lars Tønder, for at få deres kommentarer til den studerendes kritik.

»Kønsstudier og queerteori er etablerede – og voksende – dele af forskningen inden for International Politik (IP). Vi designer alle vores kurser således, at vores studerende bliver introduceret til både etableret og ny forskning inden for en given underdisciplin. Dette gælder også vores kurser i IP. Vi gør dette for at styrke vores studerendes viden og forståelse af fænomener, der er vigtige for studiet af politik, og for at styrke deres kompetencer inden for kritisk tænkning og problemløsning,« lyder det i et skriftligt svar fra Lars Tønder.

KU: Queerteori er substantiel inden for IP

Ifølge kursusbeskrivelsen forventes de studerende efter faget at kunne »forstå hvordan de internationale og globale strukturer og processer sætter rammen om, og interagerer med den samfundsmæssige udvikling, og under hvilke betingelser samfundsmæssige aktører handler på det internationale og globale niveau.«

Mitchel Oliver mener ikke, at queerteori passer ind i denne sammenhæng eller har nogen relevans for faget.

»I hvert fald ikke på den måde, som vi fik det fremstillet i undervisningen. Det, vi havde op at vende omkring queerteori, var en tese kaldet Russia vs. Gayropa, hvor Cunningham postulerer, at Putin går i krig med Europa, fordi Putin mener, det er blevet et degenereret bøssekontinent. Men langt de fleste eksperter på området har jo nogle helt andre bud på det, som også har langt mere hold i virkeligheden. Enten, at Putin har stormagtsdrømme eller fordi, han mener, at Vesten har brudt sin aftale med Rusland efter murens fald og udvidet mod øst,« siger Mitchel Oliver.

Men ifølge Dean Cooper-Cunningham er queerteori substantiel inden for forskningen i International Politik.

Bare fordi noget er blevet en norm, så kan Københavns Universitet jo også forholde sig kritisk til det

Mitchel Oliver, studerende på Statskundskab

»Forskere, der forsker i queer-spørgsmål i IP, ser på en bred vifte af emner lige fra LGBT-menneskerettigheder til måder, hvorpå aktører som stater bruger homofobi som en strategi til at opnå forskellige politiske mål (for eksempel stemmer, udenlandsk indflydelse). De to tekster om queer-forskning, der ledsagede forelæsningen, behandlede nogle af disse spørgsmål som en del af kursets mål med at introducere studerende til etableret og ny forskning inden for IP,« forklarer han i et skriftligt svar til Uniavisen.

Hvad er jeres kommentar til argumentet om, at forelæsningen om queerteori, feminisme og kønsstudier 12. marts er udtryk for konspirationsteorier og antividenskab?

»Kønsteori og queer-studier er etablerede dele af nutidig IP-forskning. Derfor ønsker vi, at vores studerende bliver eksponeret for sådanne studier og udvikler deres egen forståelse og kritik af de emner, der undervises i,« skriver Lars Tønder.

Mitchel Oliver: KU skal se indad

Uniavisen har præsenteret svarene for Mitchel Oliver, som ikke giver meget for de to forskeres syn på kønsstudier og queerteoris relevans for International Politik. Han mener ikke, at universitetet forholder sig tilstrækkelig kritisk til teorierne, som de studerendes ellers forventes at gøre.

»Det er jo lidt det samme svar, de giver hele tiden. De siger, at vi bliver undervist i det, fordi det er en etableret del af forskningen. Samtidig siger de til os, de studerende, at vi skal huske at forholde os kritisk til alting. Bare fordi noget er blevet en norm, kan KU jo også forholde sig kritisk til det, og spørge sig selv, om ikke noget af det her er så langt ude og antividenskabeligt, at det ikke giver mening at undervise i,« mener Mitchel Oliver.

Men er en del af undervisningen ikke netop at blive præsenteret for teorier, som man ikke nødvendigvis er enig i, men som kan være med til at styrke ens kritiske tænkning og argumenter for egne holdninger?

»Helt klart, jeg synes, det er en vigtig del af en akademisk uddannelse, at man skal tænke kritisk. Men man bliver også nødt til at tegne en streg i sandet et sted, når teorien bliver nonsens. Der er jo heller ikke nogen ude på Fysik, der lærer om Flat Earth-teorien (som dog ulig queerteori ikke har været udgivet i fagfællebedømte tidsskrifter, red.), fordi folk ved, at det er antividenskabeligt og ikke har hold i virkeligheden. Så selvom det godt kunne træne de studerende i at tænke mere kritisk, så ved man jo godt, at det er alt for langt ude til, at man behøver at tage det op i undervisningen,« siger Mitchel Oliver.

Seneste