Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Statsligt navneudvalg: Vi havde aldrig tilladt KUA at skifte navn, hvis vi var blevet hørt

Stednavn — Københavns Universitet Amager - KUA - har i nogen tid heddet Søndre Campus. Men sådan var det ikke gået, hvis Stednavnsudvalget var blevet spurgt.

Hvis fagfolk inden for stednavneforskning havde haft noget at sige, ville der fortsat eksistere et universitetsbyggeri med navnet KUA på Amager.

Den opsigtsvækkende nyhed står i en artikel i Uniavisen om KUA’s navneskifte til Søndre Campus skrevet af den studerende Jens Haag. Her optræder blandt andet formanden for Stednavneudvalget, lektor Peder Gammeltoft, som siger:

»Københavns Universitet [er] naturligvis er i deres gode ret til at kalde deres bygninger lige hvad de vil, men såfremt Stednavneudvalget havde skullet behandle forslaget om navneskift, havde vi blankt afvist det.«

Stednavneudvalget rådgiver staten om den korrekte stavning af danske stednavne, og udvalget giver ifølge Peder Gammeltoft sjældent dispensation til at ændre stavemåden på et stednavn.

Et nyt stednavn bør følge dansk retstavning, hvis udvalget skal godkende det, og det gør navnet Søndre Campus ikke, siger Peder Gammeltoft. Han siger også, at navnet KUA har været brugt længe og er indarbejdet i sproget, hvilket taler imod det skifte, som KU’s ledelse altså alligevel har gennemført, sådan at det gamle KUA nu har fået et navn, der matcher KU’s andre campusområder, City Campus, Nørre Campus og Frederiksberg Campus.

Søndre Campus har også en lang historie som navn

Vicedirektør for kommunikation og formidling på KU Jasper Steen Winkel påpeger i en sms, at Stednavneudvalget ikke har kompetence til at godkende adresser og betegnelser på bygningsområder, da det forholder sig til retskrivning.

Han gør også opmærksom på, at KU’s campusplan er 10 år gammel, og at ‘Søndre Campus’ dermed ikke er en ny betegnelse – i hvert fald ikke i KU’s ledelseslag i Nørregade.

Referater fra møder om KU’s udviklingsplaner bekræfter, at udtrykket Søndre Campus er blevet brugt i mindst 10 år.

Dog er ‘Søndre Campus’ ikke nævnt i aktstykke 148 fra 16. maj 2006, campusplanens hoveddokument, hvori daværende videnskabsminister Helge Sander opridsede universitetets udbygning i København over seneste 10 år. I aktstykket bruges dog låneordet ‘campus’, idet dokumentet flere gange refererer til universitetets ‘tre campi’.

Til gengæld optræder betegnelsen Søndre Campus faktisk allerede for 22 år siden i artiklen ‘Amager forbandet’ fra Weekendavisen (22. september 1995), hvori daværende prorektor, musikhistorikeren Jens Brincker, er refereret for at kalde datidens røde barakbygninger ved dette navn.

Jens Haags artikel om navnet KUA’s død og fortsatte betydning kan læses her.

Seneste