Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Stem Våd-Tør-listen

KANDIDATER - Leif Søndergaard og René Rasmussen stiller op til valg på KU. Her fortæller de, hvad de vil.

Vi vil i bestyrelsen for Københavns Universitet arbejde for, at de nye vedtægter, der skal være færdige til marts 2012, sikrer medarbejdernes medindflydelse på økonomi, forskningsstrategi og VIP‐rekruttering.

Vi vil arbejde for at vedtægterne beskriver, hvordan medindflydelse sikres på det enkelte institut og fakultet.

Vi vil arbejde for, at flest mulige ressourcer ender, hvor der er brug for dem: hos den enkelte forsker/underviser.

Ledelseslaget skal slankes, og de administrative procedurer skal forenkles. Ledelse og administration er til for at fremme forskning og undervisning og ikke omvendt. Vi vil arbejde for, at eventuelle sammenlægninger af fakulteter og institutter altid sker efter faglige principper, og at der i processen gives reel medindflydelse til VIP’er og det øvrige personale samt studenter.

Vi vil arbejde for, at der på KU skabes en tillidskultur mellem ledelse og medarbejdere, så det tidsspilde, der forårsages af de mange selvskabte kontrolforanstaltninger, fjernes eller minimeres.

Hvis du er enig i ovenstående arbejdsopgaver er vigtige, så stem på Våd‐Tør-listen.

Rene Rasmussen mener:
Det er vigtigt, at den humanistiske side bliver hørt i bestyrelsen og at den i højere grad end tidligere bliver opmærksom på, at aftagegruppen for kandidater fra det humanistiske fakultet ikke blot er erhvervslivet, gymnasier o.l., men tillige en bred kulturel offentlighed. At en af de vigtigste aftager af det humanistiske fakultet er vores kultur, vores kulturarv og vores kulturelle fremtid.

Leif Søndergaard mener:
På KU skal grundforskningen og den enkelte forskers forskningsfrihed være i fokus ved budgetlægningen. Strategiplaner skal sikre en balance mellem det erhvervsrettede og det alment dannende. Universitetsavisen skal bevares og sikres uafhængighed af ledelsen som et et medie, hvor medarbejderne frit og uden sanktioner kan udtale sig om alle forhold på KU.

Seneste