Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Strejke på KU kan ramme iskerner og afdødes kroppe

OK18 — En strejke på KU vil ramme bygningsdrift og højprofileret international klimaforskning, og der er risiko for, at menneskekroppe doneret til forskning og undervisning går tabt. Endnu er det uvist, hvem der bliver undtaget fra at strejke.

Tilstoppede universitetstoiletter er en mulig – men ikke nødvendigvis den mest problematiske – konsekvens, hvis de offentligt ansatte sætter gang i den strejke, som de har varslet til 4. april. I alt har syv forbund meddelt, at de vil strejke på KU, hvis Moderniseringsstyrelsen og fagbevægelsen ikke indgår forlig i de kommende uger.

Fællestillidsmand Ole Bested oplyser, at Dansk Metal, El Forbundet og de øvrige håndværkerforbund har omkring 140 organiserede medarbejdere på Københavns Universitet. Dertil kommer omkring 15 personer fra Teknisk Landsforbund.

En del af disse godt halvandet hundrede mennesker står for bygningsdrift og sørger fx for at vandet strømmer i hanerne og at lyset fungerer.

Disse forbund varsler strejke på KU

Dansk Metal
3F
Malerforbundet
Teknisk Landsforbud
Blik & Rør
LC
El Forbundet

Strejkevarslet omfatter også ingeniørassistenter, der understøtter forskning og undervisning, og folk, der arbejder med universitetets it-systemer – sidstnævnte gruppe er organiseret i Dansk Metal.

»Mig bekendt er der ikke nogen, der er blevet undtaget fra at strejke,« siger Ole Bested. »Men nogle bliver nok.«

Strejke- eller lockoutramte medarbejdere på KU kan efter aftale med henholdsvis fagforeningerne og Moderniseringsstyrelsen (staten) blive undtaget fra at strejke, men det sker kun, hvor særlige forhold – populært sagt liv eller død – gør sig gældende.

En liste over undtagelseseksempler fra Moderniseringsstyrelsen findes her (side 10).

Isforskning lagt på is

Ingeniørassistent Steffen Bo Hansen er ekspert i iskerneboringer og arbejder med geofysik og klimaforskning – et af KU’s internationalt profilerede forskningsemner.

Han skal på en længe planlagt tjenesterejse til Diskobugten i Grønland, som netop når at blive afsluttet 3. april, dagen før den varslede konflikt.

Det vil have uheldige konsekvenser for vores internationale forpligtelser og koste rigtig mange penge, ligesom det vil stille os i et dårligt lys i de lande, der også har kastet penge i forskningen

Steffen Bo Hansen

Havde rejsen varet længere, skulle han have afbrudt den ved udbrud af strejke. Steffen Bo Hansen siger, at han ikke forventer at blive undtaget fra konflikt.

»Vores arbejde er ikke livsvigtigt, for vi har ikke ansvar for menneskeliv, eller for at passe dyr, men vores arbejde vil blive sat i stå, hvis der kommer en konflikt,« siger Steffen Bo Hansen.

»Hvis den varer længe, kan det påvirke det projekt, vi har planlagt til sommer. Det vil have uheldige konsekvenser for vores internationale forpligtelser og koste rigtig mange penge, ligesom det vil stille os i et dårligt lys i de lande, der også har kastet penge i forskningen. Det er skrækscenariet,« siger han.

»Skandaløst« hvis donerede kroppe går tabt

Professor Jørgen Tranum-Jensen er læge og leder af donationsordningen – altså den afdeling, som modtager de afdøde, som blandt andet bliver brugt i uddannelsen af medicinstuderende og efteruddannelse af kirurger.

Det vil være en skandale, hvis gode mennesker, som har besluttet at donere deres afsjælede legeme til forskning og undervisning, ikke får opfyldt deres testamentariske ønske

Jørgen Tranum-Jensen, professor

Donationsordningen kan ikke fungere uden to ansatte konservatorer, som er organiseret i de forbund, der varsler strejke.

Jørgen Tranum-Jensen siger, at han har søgt om at få begge fritaget fra strejke og forventet efterfølgende lockout.

»Det vil være en skandale, hvis gode mennesker, som har besluttet at donere deres afsjælede legeme til forskning og undervisning, ikke får opfyldt deres testamentariske ønske,« siger han. »Et afdødt menneske skal konserveres med det samme. Ellers forgår det.«

Jørgen Tranum-Jensen siger, at Københavns Universitet årligt modtager 250-300 afdøde – folk, som har testamenteret deres legemer i tillid til, at de vil komme landets sundhedsvæsen til gavn.

Endnu er det uvist, om de to ansatte i donationsordningen bliver undtaget fra konflikt.

Under en konflikt kan København Universitet i princippet hyre folk udefra til at løse de problemer, der forventeligt vil opstå, når KU’s infrastruktur ikke bliver vedligeholdt.

Det anbefaler Moderniseringsstyrelsen dog, at statens arbejdsgivere ikke gør.

Seneste