Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Stressforskere svarer regeringen igen med deres eget stresspanel

Trivsel — Flere lider af stress. Det skal regeringens stresspanel forsøge at gøre op med. Der er dog ingen stressforskere i panelet, hvilket har resulteret i, at en gruppe forskere har lavet en ny tænketank.

En gruppe forskere er gået sammen i tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv. Det kommer som en reaktion på, at der i det nationale stresspanel, som regeringen nedsatte i juni 2018, ikke sidder en eneste stressforsker.

Stresspanelet er blevet kritiseret af flere forskere. Det er godt, at der sættes fokus på stress i samfundet, men der er brug for faglighed, hvis vi skal komme problemet til livs, skriver fire stressforskere fra henholdsvis Københavns og Aarhus Universitet i et debatindlæg på altinget.dk.

Vi synes man skal lytte til den forskning, man i Danmark har finansieret. Vi (forskerne bag tænketanken, red.) er jo finansieret af offentlige midler

Postdoc Yun Ladegaard

De seks forskere, der står bag den nye tænketank, repræsenterer forskellige faggrene; nogle forsker i ledelse, andre i organisationstrukturer og psykologi. En af dem er Yun Ladegaard, postdoc på Institut for Psykologi på Københavns Universitet, som undrer sig over, hvorfor forskere, der forsker i stress på statens regning, ikke er blevet inviteret til at deltage i panelet:

»Vi synes man skal lytte til den forskning, man i Danmark har finansieret. Vi (forskerne bag tænketanken, red.) er jo finansieret af offentlige midler.«

Tænketanken startede som en opposition til det nationale stresspanel, som siden har lukket op for udefrakommende input.

»Vi vil derfor i tænketanken komme med forskningsbaserede anbefalinger til regeringens stresspanel, og vi har allerede haft to indstillinger på emnet,« siger Yun Ladegaard.

Arbejdsrelateret fokus

Regeringens stresspanel består af læger, foredragsholdere, sågar en operasanger, som sammen skal komme med bud på, hvordan vi afhjælper og forebygger stress i samfundet. Panelets første bud på dette er en lukning af platformen ForældreIntra, hvilket de meldte ud tidligere i januar.

Christine Ipsen, medstifter af tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv og forsker på DTU, mener dog ikke, at en lukning af Forældreintra nødvendigvis løser problemet:

»Vil vil gerne pege på nogle af de årsager vi ser i forskningen, og det er nogle andre typer systemer, strukturer og rammer, end dem stresspanelet påpeger som fx Forældreintra. Det er fx uhensigtsmæssige arbejdsgange, dårlig ledelse og stive strukturer på arbejdspladsen. Vi har et mere arbejdsrelateret fokus,« siger hun.

Trygge relationer og et godt studiefælleskab

Stress er et udbredt problem i samfundet. Det viser en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen. Også blandt de studerende er stress et problem: 72 procent af de studerende på Købennhavns Universitet døjer med søvnproblemer, imens 71 procent har stresssymptomer som hukommelses- og koncentrationsbesvær. Det viser en undersøgelse fra Dansk Magisterforening fra september 2018.

LÆS OGSÅ: Stress: Hver femte studerende har søgt professionel hjælp

Et trygt arbejdsmiljø er et godt sted at starte, hvis man vil mindske stress hos de unge, siger Yun Ladegaard.

Det kan være problematisk at arbejde meget alene og konstant at blive målt på sine præstationer
Postdoc Yun Ladegaard

»Helt generelt handler det om at have trygge sociale relationer og et godt studiefællesskab. Har man adgang til støtte og hjælp fra sine medstuderende og er der tid og rum til fordybelse?« spørger hun.

Man kan desuden spørge sig selv, om de studerende arbejder under vilkår, man ville kritisere som dårligt socialt og organisatorisk arbejdsmiljø, hvis det skete på en almindelig arbejdsplads:

»Eksempelvis kan det være problematisk at arbejde meget alene og konstant at blive målt på sine præstationer, have begrænset adgang til social støtte og fællesskab og begrænset tid til kerneopgaven, som vel handler om fordybelse og forståelse af faget,« siger Yun Ladegaard.

»Der er masser man kan gøre bedre for at skabe et godt og mindre stressende studiemiljø.«

Seneste