Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Studenterformand: »Giv os del i magten«

FESTTALER - Mens rektor i sin festtale lufter forhåbninger om, at landets folkevalgte ledere vil gøre livet bedre for de studerende, går de studerende i deres tale i flæsket på rektor og kræver reel medindflydelse.

Der er folk i dag, som mener, det ser trist ud for universiteterne, konstaterer Ralf Hemmingsen i sin tale ved Københavns Universitets årsfest.

»De kalder universitetet en pølsefabrik, som lader studerende passere, selv om der ikke er kød nok på deres faglighed. Og de undrer sig over, hvordan man kan blive kandidat med to timers undervisning om ugen,« siger han.

Hvorfor ikke undervise på Store Bededag …

Årsfesten er den begivenhed, hvor KU offentligt fejrer sig selv over for dronningen og den minister i regeringen, som har ansvar for universiteterne. Det er en oplagt mulighed for at blæse lidt i hornet for de ønsker, som KU, der er landets største og ældste universitet, har lyst til at stille til omverdenen.

»Regeringen vil have flere ind på universitetet. Regeringen vil også have dem hurtigere igennem uddannelserne. Men samtidig bedyrer regeringen, at kvaliteten skal være højere. Regeringens plan er at bruge tiden bedre. Den vil muligvis gøre semestre til trimestre. Og den vil gøre indhug i helligdagene,« siger rektor, og lover:

»For min skyld kan vi godt undervise Store Bededag – om Guderne og Magisterforeningen vil.«

Bøllebank fra buk

Det skal bare kunne lade sig gøre, indskærper Ralf Hemmingsen, som er skeptisk. Han drager en parallel til eventyret om De tre bukke bruse:

»”Hvem er det, der tramper på min bro”, råber trolden. Heldigvis narrer den kloge den mindre kloge.
Den grådige trold skåner de små bukke og ender selv med at få bøllebank af den store buk. Jeg vil således gerne advare mod at æde vores studerende før de får sul på kroppen, så de har noget at stå imod med (…) Vi risikerer, at hele generationer falder ned i dybet. Jeg håber og tror, at det danske samfund og Folketinget er lige så kloge som de tre Bukke Bruse.«

LÆS: Hele rektors tale.

Enstrenget ledelse defineret

Også de studerende på KU, som bliver repræsenterede af den afgående formand for Studenterrådet, Ea Busch-Petersen, bruger årsfesten som anledning til at fyre nogle politiske budskaber af. Men mens rektor appellerer til regering og andre høje magter, retter de studerende kanonen direkte mod KU’s egne chefer.

»Vi ønsker medbestemmelse,« siger Ea Busch-Petersen med et kig omtrent 43 år tilbage, til dengang de studerende var mere villige end i dag til at sætte handling bag deres forlangender og faktisk erobrede universitetets fineste talerstol. Hun antyder, at KU i dag er et oplyst enevælde, ikke et demokrati.

»I 2003 fik vi en ny universitetslov. Loven erstattede rektorvalg og et selvstyrende konsistorium med en bestyrelse med eksternt flertal og en udpeget rektor. Samtidig indførte man den enstrengede ledelsesstruktur, hvor institutledere refererer til dekaner, som refererer til rektor som refererer til bestyrelsen. Der er blevet sagt rigtig, rigtig mange gode og dårlige ting om den enstrengede ledelse. Jeg vil blot bidrage med en klar definition.«

»Enstrenget ledelse betyder, at ansvaret for beslutningerne er klart forankret et sted, nemlig hos lederen. Men enstrenget ledelse betyder ikke, at ledelsen skal tage beslutningerne selv,« siger Ea Busch-Petersen, som belærer tilhørerne om begrebet ‘medbestemmelse’.

Eksempel ikke til efterfølgelse: fusionen

»Medbestemmelse er ikke det at blive orienteret, når en beslutning er truffet. Medbestemmelse er heller ikke det at blive orienteret om, at en beslutning vil blive truffet, lige før den bliver det. Medbestemmelse er ikke det at deltage i et rådgivende udvalg, hvor der ikke er nogen dialog, og hvor ingen lytter,« siger studenterrådsformanden.

»Og derfor har der ikke været nogen form for medbestemmelse i den proces vi hidtil har set i forbindelse med fusionen mellem de våde fakulteter her på universitetet.«

LÆS: Studenterrådets tale.

chz@adm.ku.dk

Med en henvisning til en mindre artig fortid

http://universitetsavisen.dk/debat/universitetets-kvantespring-sker-i-faellesskab

http://universitetsavisen.dk/debat/rektors-tale-ved-arsfesten-2011

Seneste