Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Studenteridrætten truet af lukning

Økonomi — Efter 100 år med studenteridræt på Københavns Universitet er foreningen KSI i akut fare for at måtte lukke og slukke.

Cirka 5.000 studerende, ansatte og alumner ved Københavns Universitet dyrker i dag sport som fægtning, aquafitness, kajakpolo eller yoga gennem KSI.

Men år 2018 – hvor foreningen kan fejre 100 års jubilæum – risikerer at blive det sidste.

Formuen var i slutningen af 2016 nede på 2,1 millioner kroner, og med et underskud på 1,5 millioner i 2017 og et forventet minus i 2018 vil pengekassen være tom ved årets slutning. Med mindre det lykkes at skaffe en million kroner.

Ny formand i redningsaktion

Astrofysiker professor Anja C. Andersen har sagt ja til at træde til som ny formand for KSI i et forsøg på at redde studenteridrætten på KU.

Vi havde bestemt ikke regnet med at blive dårligere stillet ved at blive en del af KU, men det er sket

Hovedbestyrelsesmedlem Ulf Madsen, KSI

»Økonomien er bekymrende, men vi forsøger at finde hoved og hale i, hvad vi kan gøre for at forhindre at lukke i året for 100 årsjubilæet,« siger hun.

KU giver i dag et driftstilskud på 1,4 millioner kroner årligt.

Millionkrav truer

Ulf Madsen, mangeårigt hovedbestyrelsesmedlem udpeget af KU først i USG og nu i KSI, forklarer, at foreningens økonomiske problemer primært bunder i to forhold.

For det første begyndte Institut for Idræt og Ernæring (NEXS) i 2016 at opkræve leje af KSI for at benytte OM Hallen og de øvrige idrætsfaciliteter på Nørre Campus. I 2017 beløb lejen sig til 700.000 kroner.

OM Hallen blev ellers givet som en gave til studenteridrætten i 1943 med en statslig bedriftsbevilling, som dog for længst er ophørt.

Universitetet betalte for driften gennem en lang årrække, hvor USG/KSI frit kunne benytte idrætsfaciliteterne på Nørre Campus i de ledige timer, men det kan universitetet og NEXS altså ikke længere være med til.

Det Humanistiske Fakultet har tilmed varslet, at KSI fra næste år skal betale en million kroner i leje for balletsalen på Søndre Campus, som foreningen i mange år frit har kunnet benytte, når den ikke blev brugt til undervisning.

Ulf Madsen siger, at det er umuligt at finde tilstrækkeligt med lokaler i København, da der mangler idrætsfaciliteter i byen, og mange andre klubber og foreninger også søger om at låne kommunens faciliteter.

Deltagerantallet rasler ned

Den anden grund til den dårlige økonomi er ifølge Ulf Madsen, at KU i 2014 fandt ud af, at det daværende USG var at betragte som en privat forening, fordi den var åben for andre end KU-studerende.

Universitetet kunne ikke fortsætte med at yde støtte til driften, med mindre foreningens vedtægter blev lavet om, så det er forbeholdt studerende, ansatte og alumner ved KU at deltage.

Vedtægtsændringen blev gennemført samtidig med navneforandringen fra USG til KSI, men det har kostet mange deltagere, siger Ulf Madsen. Han husker, at man få år tilbage var oppe på 10.000 medlemmer, men tallet faldt til 5.600 i 2016 og 4.430 i 2017.

»Vi havde bestemt ikke regnet med at blive dårligere stillet ved at blive en del af KU, men det er sket. Vi har desværre ikke haft en konstruktiv dialog med universitetet i forbindelse med den her proces, men det håber vi snarest at få,« siger Ulf Madsen.

Institutleder i uheldig dobbeltrolle

Arne Astrup, institutleder ved Institut for Idræt og Ernæring, var indtil årsskiftet formand for KSI, hvor han valgte at trække sig, fordi han oplevede at stå i en uheldig dobbeltrolle.

Vi har det fint med at dele vores haller, men det skal løbe rundt
Institutleder Arne Astrup, Institut for Idræt og Ernæring

Han siger, at han på den ene side ønsker det bedste for studenteridrætten, men at han som institutleder ikke kan retfærdiggøre at lade KSI bruge OM Hallen og de øvrige idrætsfaciliteter på NEXS gratis.

»NEXS har de senere år fået overblik over udgifterne til at drive faciliteterne, og det viste sig, at udgifterne til at servicere flere end 5.000 brugere var meget store til badning, vagter, rengøring, adgangskontrol med videre. Det betød, at der samlet set havde været et underskud på udlejning, både til USG (KSI) og til andre brugere som Københavns Kommune,« siger Arne Astrup og tilføjer:

»Vi har det fint med at dele vores haller, men det skal løbe rundt, og NEXS havde på det tidspunkt i mange år dækket et underskud af vores basisbevilling, som jo ikke må bruges til andet end forskning og uddannelse.«

KU må træde til

Arne Astrup siger, at hele omlægningen fra USG til KSI har betydet, at tusindvis af studerende fra andre læreanstalter ikke længere kan blive medlem af foreningen. Det har kostet et stort fald i indtægterne, samtidig med at KSI ikke længere har adgang til gratis faciliteter.

»Der er utvivlsomt ting, der kan gøres smartere og billigere i KSI,« siger Astrup, der har svært ved at se, at det er muligt at drive et velfungerende KSI, hvis der ikke bliver tilført flere midler, men det bliver ikke fra hans institut, at pengene skal komme.

Studenteridræt kommer hele KU til gode.

Arne Astrup, institutleder på Idræt og Ernæring

»Universitetet kan vælge at give et større tilskud til KSI, da idræt er godt for studiemiljøet, indlæringen og sundheden. Studenteridræt kommer hele KU til gode, så jeg er nødt til at sige, at det er et universitetsanliggende og ikke et institutanliggende at redde KSI, da jeg som institutleder ikke kan retfærdiggøre at bruge vores forskningsmidler til formålet,« siger Arne Astrup.

Budget med millionhul

På generalforsamlingen i KSI den 28. november sidste år var flere af de fremmødte stærkt kritiske, da budgettet for 2018 skulle godkendes.

Årets underskud blev præsenteret som 1,5 millioner kroner, men mødeleder Bo Stenhuus påpegede, at hvis der er et minus større end 1 million kroner, vil KSI få en revisorpåtegning og risikere at være insolvente året efter – altså ude af stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser og dermed være konkurs.

Det løste de på generalforsamlingen ved at tilføje en indtægt på en million kroner i budgettet, der enten skal komme fra et ekstra tilskud fra KU, eller ved at KSI selv skaffer pengene fra fonde.

En deltager sagde, at hun havde svært ved at godkende et budget med så store ubekendte.

Den nyvalgte formand Anja Andersen mente, at det er sent at finde en million på 2018-budgettet, da den slags fundraising kræver en stor indsats.

Også det mangeårige hovedbestyrelsesmedlem Ulf Madsen er skeptisk.

»Vi er meget sent ude, så jeg kan godt frygte, at det ikke er realistisk af skaffe pengene. Det kan hurtigt blive kritisk,« siger han.

Budgettet endte alligevel med at blive vedtaget med stemmerne 10 mod 8.

Vicedirektør Jasper Steen Winkel på KU oplyser, at rektoratet endnu ikke kender sagens detaljer og først kan kommentere situationen, når KSI har taget kontakt til rektoratet, og der foreligger et beslutningsgrundlag.

Seneste