Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studenterrådet klar til kamp om uniloven

Privatisering og markedsgørelse af universiteterne er temaet for Studenterrådets forårskampagne der netop er skudt i gang. Rådet vil være klar med et modspil når universitetsloven skal revideres i 2009, og de studerende håber at få de ansatte med i protesten mod regeringens universitetspolitik

Det danske universitetssystem er under voldsom forandring i disse år. En slet skjult stolt videnskabsminister har sågar udtalt at det måske er de største og vigtigste forandringer i dansk universitetshistorie nogensinde.

Men udviklingen bekymrer Studenterrådet på KU.

»Det vi oplever, er en afdemokratisering hvor det ikke længere er de mennesker der har deres hverdag på universiteterne og ved hvad der foregår, der træffer beslutningerne. Vi oplever at universiteterne mere og mere bliver betragtet og kørt som virksomheder der skal producere kandidater, og samtidig ser vi en højere og højere grad af detailstyring fra ministerierne, blandt andet ved at man flytter penge fra den frie forskning til strategisk forskning,« forklarer Studenterrådets formand Pia Mejdahl Daugbjerg.

Tendensen har været særlig tydelig siden 2003 hvor den nuværende universitetslov blev vedtaget.

En af de væsentligste ændringer med den nye lov var at universiteterne gik fra at have demokratisk valgte ledere på alle niveauer til en model hvor en bestyrelse med eksternt flertal ansætter rektor der ansætter dekaner etcetera etcetera.

Altså en model hvor beslutningerne træffes oppefra og implementeres nedefter. Samtidig er der kommet øget fokus på at forskning i bogstaveligste forstand skal kunne betale sig, og at universiteterne skal tjene mest muligt på deres studerende ved at få dem hurtigt igennem uddannelserne, og det er ifølge Studenterrådet tanker der ikke hører hjemme på et universitet.

Derfor skyder rådet nu en kampagne i gang der skal sætte de seneste års udvikling til debat frem mod 2009 hvor universitetsloven igen skal forhandles i Folketinget.

Ansatte med på vognen

Kampagnen kommer til at kredse om det offentlige universitet over for det privatiserede eller markedsgjorte. »Vi vil gerne opfordre ansatte og studerende til at tage stilling til hvad det er for et universitet de gerne vil have.

Vil vi have et universitet hvor de studerende bliver betragtet som produkter, og hvor det handler om at producere mest muligt på kortest tid, eller vil vi have et universitet hvor det er viden der er i fokus?

Vores kampagne handler om at fortælle hvad det er for en udvikling der er i gang, og at det er en udvikling vi kan være med til at ændre,« siger Pia Mejdahl Daugbjerg.

Studenterrådet på KU har opbakning til deres synspunkter fra den nationale studentersammenslutning, DSF, men de håber også at få de ansatte på universiteterne med.

»Det er vigtigt for os fordi de er en del af universitetet. Vi er nødt til at se på alle aspekter i det der sker, for det hænger meget tæt sammen. Når forskningen bliver ramt, går det jo også ud over os som studerende der skal have forskningsbaseret undervisning,« siger Pia Mejdahl Daugbjerg.

DM frygter ALDI-Universiteter

Hos Dansk Magisterforening er de positive over for et samarbejde. Konsulent Jens Vraa-Jensen var blandt oplægsholderne da Studenterrådet skød deres kampagne i gang med et heldagsseminar, og han mener det er vigtigt at både ansatte og studerende er klar med et modspil når universitetsloven skal forhandles.

»I 2003 kunne folk godt se der måske var en tsunami på vej, men de tænkte at hvis de bare dukkede hovederne og først kiggede op igen bagefeter, ville der nok ikke ske det store. Så modstanden dengang var nærmest ikke eksisterende,« fortæller han.

Men i dag deler medlemmerne i Dansk Magisterforening de studerendes bekymring for et universitet der fungerer efter markedsmekanismer.

»Nu har vi fået private styringssystemer på universiteterne. Næste skridt er måske deciderede private universiteter, og vi ved jo fra markedet generelt at når det økonomiske aspekt bliver dominerende, kommer der også nogle discountudgaver. Vi frygter at udviklingen vil lede til ALDI-universiteter,« forklarer Jens Vraa-Jensen og fortsætter:

»Jeg tror på vi godt kan lave noget sammen med de studerende og starte en diskussion af hvilken betydning det her egentlig har for undervisning og forskning.«

Et samarbejde vil også være gavnligt for kampagnens gennemslagskraft, vurderer Pia Mejdahl Daugbjerg fra Studenterrådet:

»Jeg tror vi i højere grad vil være i stand til at sætte en dagsorden også i forhold til det omkringliggende samfund hvis vi går sammen som et samlet universitet og gør opmærksom på de her ret alvorlige problemer,« siger hun.

I sidste ende håber de studerende at kunne fremlægge et konkret ændringsforslag som politikerne kan tage med til forhandlingsbordet når universitetsloven skal revideres næste år. Og det mener Jens Vraa-Jensen fra Dansk Magisterforening er et rigtig godt udgangspunkt for et samarbejde.

tania@adm.ku.dk

Seneste