Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studenterrådet mod alle de andre

UNIVALG 2014 - Det virker umiddelbart ikke umuligt at blive valgt som studenterrepræsentant i universitetets bestyrelse. Alligevel sidder Studenterrådet tungt på Wegner-stolene. Valget er godt nok frit, men ikke fair, lyder modstandernes kritik.

Der er 40.000 studerendes gunst at kæmpe om, og sidste år var et par tusinde personlige stemmer nok til at blive valgt som studenterrepræsentant i Københavns Universitets (KU) højeste organ.

Det virker altså ved første øjekast ikke helt umuligt. Alligevel har Studenterrådet (SR) siddet på de to pladser siden det første valg i 2004. Da der var valg til konsistorium, dominerede Studenterrådet også i årtier.

Men om der er tale om reelt demokrati, hvis vinderen kan udpeges på forhånd og årsagerne til SR’s dominans er der uenighed om.

De to konkurrerende lister, Frit Forum og Konservative Studerende, mener, at valgsystemet gør det noget nær umuligt at slå SR.

SR’s spidskandidat mener derimod, at forklaringen er, at de gør et godt arbejde som beskytter af de studerendes interesser.

Unfair vilkår

Ifølge Konservative Studerendes spidskandidat Svend Erik Garbus har SR fortrinsret på en række områder.

SR sidder som de eneste til bords med KU-ledelsen i det daglige, når der bliver diskuteret studiemiljø og store reformer.

Formanden holder tale ved universitetets årsfest. Uniavisen bringer ugentlige SR-klummer, og størsteparten af den økonomiske støtte fra staten og KU går til SR, der modtog i alt cirka 2,2 millioner kroner i 2014. Konservative Studerende fik 223.000 kroner og Frit Forum 7.000 kroner.

Støtten fra KU fordeles på baggrund af stemmetallet til bestyrelsesvalget og antallet af pladser i bestyrelse og akademiske råd.

»Ja, det er et frit valg, men det er ikke fair. Det er et demokratisk problem, for der er ikke nogen til at kontrollere, om de gør deres arbejde ordentligt, når de er den eneste spiller,« siger Svend Erik Garbus.

I 2013 oprettede rektoratet et nyt dialogforum med tre årlige møder med deltagelse af de opstillingsberettigede studenterorganisationer, men det er fortsat kun SR, der har medlemmer af centrale udvalg som fx KU’s uddannelsesstrategiske råd.

Reglerne burde laves om

Anne Marie Krogsgaard Andersen, der stiller op for socialdemokratiske Frit Forum, har ikke opgivet at blive valgt, men hun erkender, at det bliver svært.

Studenterrepræsentanterne vælges for to år ad gangen, og hvert år er en af taburetterne på valg.

Det så Anne Marie Krogsgaard Andersen gerne ændret, for hvis begge pladser skulle besættes samtidig, ville de mindre lister have bedre muligheder for at vinde det andet mandat, mener hun.

»Med kun en plads at kæmpe om er det nærmest umuligt at vinde, men vi bruger valgkampen til at sætte fokus på det, vi synes er vigtigt, og så håber vi på en høj valgdeltagelse,« siger hun.

Et andet kritikpunkt er, at Studenterrådet indgår i valgforbund med fagrådene på de enkelte uddannelser.

SR er en sammenslutning af alle fagråd på KU, så de indgår altså i forbund med sig selv.

Det betyder, at hvis en studerende stemmer på eksempelvis Historisk Fagråd, går stemmen til SRs spidskandidat, som i princippet kan ende med at blive valgt uden at have fået flest personlige stemmer.

Svend Erik Garbus mener, at det er forkert og lusket, fordi man på den måde udnytter, at de studerende er tilbøjelige til at stemme på en kandidat, de kender fra studiet.

»De studerende ved ikke, hvem og hvad de reelt stemmer på. Det skal være den, der får flest stemmer, der vælges til bestyrelsen,« siger han.

Teoretisk problem

Preben Liljendahl, valgsekretær på KU, kan dog ikke mindes, at problemstillingen har været aktuel.

Sidste gang vandt SR’s spidskandidat Gwen Gruner-Widding med 1.731 personlige stemmer foran Svend Erik Garbus, som fik 353.

SR’s fællesliste med spidskandidaten fik også tre og en halv gang så mange stemmer som nummer to. Valgforbundene betyder dog, at det vil kræve mere end 6.000 stemmer at slå SR, så det er op ad bakke for de alternative lister.

Ifølge Søren Axel Petersen er meningen med valgforbundene at understrege, at bestyrelsesvalget er et fælles projekt for fagrådene.

SR forsøger at forklare valgforbundene på valgplakaterne, hvor spidskandidaten er fotograferet sammen med kandidaterne fra de forskellige fagråd.

»Det kan godt være, at alle ikke ved at deres stemme på det lokale fagråd går til vores spidskandidat, men vi siger det åbent og klart, når vi fører valgkamp,« siger Søren Axel Petersen.

Studenterrådet er for alle

Han mener, at listerne grundlæggende er uenige om hvorvidt de studerende står bedst i en fælles interesseorganisation eller om de skal organisere sig på basis af partiskel.

»Jeg mener, at vi studerende har fælles interesser, så det giver ikke mening at føre universitetspolitik på baggrund af partipolitik. Vi kommer til at fremstå splittede over for ledelsen, hvis flere studenterorganisationer er repræsenteret i de forskellige udvalg. Jo flere, som bakker op om Studenterrådet, jo stærkere står vi,« siger han.

Søren Axel Petersen opfordrer derfor også de andre lister til at påvirke Studenterrådet indefra ved at møde op på generalforsamlingen, hvor alle studerende på KU har stemmeret, når spidskandidaten skal vælges.

clba@adm.ku.dk

Seneste