Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studenterrådets spidskandidat vil være de studerendes lobbyist

Univalg 2022 — Studenterrådets spidskandidat, Kevin Olesen, vil genvinde sidste valgs tabte stemmer, øge uddannelseskvaliteten, trivslen og forpligte Københavns Universitet på den grønne omstilling.

Ved universitetsvalget i 2021 fik Studenterrådet en ordentlig kindhest. Foreningen, der året inden slugte omkring 80 procent af stemmerne, endte med 53 procent sidste år. Noget gik simpelthen galt, og det har Studenterrådets spidskandidat til bestyrelsen, Kevin Olesen, tygget på det seneste år.

»Det var en vælgerlussing. Vi er kommet for langt væk fra de studerende. Jeg kunne sagtens bruge 70 timer om ugen på studenterpolitik, men faren er, at man kommer længere væk fra livet som studerende og sine medstuderendes hverdag,« siger han.

Det er også årsagen til, at han har sat bachelorskrivningen på pause op til valget. I stedet vil han stå på en ny campus hver morgen for at servere kaffe og tale med de studerende om det, der påvirker dem. Og selvfølgelig om, hvorfor de skal stemme på ham. I løbet af året har han været på campusrunder hver uge, fortæller han, men det bliver i den grad forstærket op til valget.

»Man kan gøre så og så meget med plakater, videoer og kampagner på Facebook, men i sidste ende skal vi bare ud og tale med de studerende. Jeg forventer, at det bliver 7.30-21 hver dag hele valgugen.«

Bredt og overordnet

De sidste par uger har Kevin Olesen og resten af Studenterrådet ladet holdningerne og de kommende paroler få frit løb. »Vi kæmper for et universitet i verdensklasse,« står der på en hvid tavle i Studenterrådets lokaler ved Rundetårn. De vil også have et grønt campus, respekt for tutorerne, specialeforsvar til alle og mere feedback. Under et lille tegnet hjerte bliver man opfordret til at kæmpe for uddannelseskvaliteten på Humaniora.

Kevin Olesen

er 29 år og studerer samfundsfag på Københavns Universitet. Han er tidligere været forperson for HUMrådet og har siddet i studienævnet på Institut for Statskundskab.

Derudover har han også været medlem af Studenterrådets bestyrelse og forperson i samme forening.

For tiden er han en del af Studenterrådets forretningsudvalg og Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd.

Han er opvokset i Skjern, hvor han var formand for Venstres Ungdom i Ringkøbing-Skjern. I dag er han kun politisk aktiv, når det gælder studenterpolitik.

Kevin Olesen mener, at den type slogans er en anden årsag til, at de havde et rædselsvalg sidste år. Ikke fordi budskabet fejler noget, men fordi det bliver for generelt.

»Vores modstandere var gode til at simplificere valget og gøre det forståeligt. Vi var lidt mere fluffy og overordnede. Når vi går ud og siger, at vi vil kæmpe for klimaet, skal det være konkret,« siger han.

Derfor har han også svarene klar, når det gælder de tre mærkesager ved det forstående valg. Kevin Olesen vil have et bæredygtigt universitet, forbedre uddannelseskvaliteten og øge trivslen. I klimakampen skal det ske ved at indføre affaldssortering, flere kurser inden for grøn omstilling og få isoleret de gamle bygninger, hvor varmen fiser ud. Når det handler om uddannelseskvalitet, betyder det mere direkte feedback til den enkelte. Og med hensyn til trivsel handler det om at skabe gode rammer for foreningslivet og at have en studieplan klar fra starten, som kan tilpasses studerende med funktionsnedsættelse.

»På den måde undgår en studerende med funktionsnedsættelse at udfylde 300 dispensationsansøgninger gennem sin studietid.«

Er der nogen fra de konkurrerende lister, du beundrer?

»Beundre er et lidt sjovt ord, men jeg vil nok vælge Christian Ramon og Nicolas Arnvig fra Politrådet. De har begge gjort et godt arbejde for at sætte fokus på studerende med funktionsnedsættelser og den støtte og hjælp, der er brug for.«

LÆS OGSÅ: Politrådets spidskandidat: Funktionsnedsættelser skal skrives ind i universitetets strategi

Hvad mener du er det største problem på KU i dag?

»At uddannelserne og undervisernes pædagogiske kompetencer ikke prioriteres nok. Mange undervisere er forskere først og fremmest, og det er ikke ligesom på gymnasiet, hvor du skal have pædagogikum for at undervise. Der findes undervisere, som gemmer sig en bag en PowerPoint foran 300-400 studerende. For mig og Studenterrådet er uddannelse lige så vigtigt som forskning.«

En realistisk vestjyde

Kevin Olesen har været involveret i »en lang række studenterpolitiske organer,« siden han flyttede til hovedstaden fra Skjern, begyndte på historiestudiet og siden skiftede til samfundsfag. Han har været præsident for Historisk Fagråd, lavet studienævnsarbejde og været forperson for Studenterrådet.

For tiden sidder han også med i Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd, som ifølge hjemmesiden »rådgiver Rektorat og Ledelsesteam i uddannelsesstrategiske spørgsmål af tværgående karakter.«

Jeg vil hellere kalde bestyrelsesarbejdet for interessevaretagelse end politik. Man er en lobbyist, der skal forene interesser.
Kevin Olesen, Studenterrådets spidskandidat til bestyrelsesvalget

Den studenterpolitiske ballast har givet Kevin Olesen en masse erfaring, siger han. Det er også årsagen til, at han ikke er desillusioneret omkring sin egen indflydelse, såfremt han kommer i bestyrelsen.

»Man er altid i undertal i studenterpolitik. Studienævnet er det eneste sted, hvor du rent faktisk kan stemme, men selv der vejer VIP’ernes stemmer mere ved stemmelighed. Det er derfor, jeg hellere vil kalde bestyrelsesarbejdet for interessevaretagelse end politik. Man er en lobbyist, der skal forene interesser.«

Hvordan adskiller I jer fra de andre opstillede?

»En af de store forskelle er, at vores bagland er mere bredt funderet. Det betyder, at vi får input fra alle dele af universitetet. Det får vi igennem vores fagråd og faglige foreninger. Det har vores modkandidater, som primært kommer fra statskundskab, økonomi og jura, ikke.«

Et politisk valg?

Der er vel også ideologiske forskelle?

»I Studenterrådet synes vi ikke, at ideologi skal skille os ad. Når det kommer til spørgsmål om mistrivsel eller feedback på diverse studier, handler det langt hen ad vejen ikke om politisk baggrund. Jeg ser os som en interesseorganisation på mange måder. Vores formål er, at studerende har det godt.«

Det lyder lidt fluffy.

»Haha. Det kan du sige. Lige dét lyder lidt fluffy

Mange af jeres modkandidater er åbenlyst politiske.

»Ja, men der er Studenterrådet anderledes end flere andre kandidater. De har måske svært ved at løsrive fra ideologierne, der ligger bag, hvor jeg nemmere kan sige, at jeg er imod etårige kandidatuddannelser.«

Men er det ikke også politisk at varetage de studerendes interesser?’

»Jo, det er jo en politisk holdning at være imod tvungne etårige kandidater. Vi er også imod at omlægge SU’en på kandidaten til lån, så vi har masser af politiske holdninger. Men det er ikke bundet op på ideologi. Vi vurderer det udelukkende ud fra de studerendes perspektiv. Vi bakker sjældent op om Liberal Alliances uddannelsespolitik, men når det kommer til udflytning, hvor de var meget kritiske, er vi enige med dem.«

Seneste