Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Politrådets spidskandidat: Funktionsnedsættelser skal skrives ind i universitetets strategi

Univalg 2022 — Christian Ramon gik ind i studenterpolitik for at kæmpe for studerende med funktionsnedsættelser. Han har sat skub i tingene lokalt, nu går han efter en post i bestyrelsen.

Ti års amerikansk fodbold på eliteplan har formet et par brede skuldre, der bærer en rygsæk fuld af bøger. De sidder på 27-årige Christian Ramon, der møder os med et bredt smil på CSS, hvor han læser økonomi på fjerde år.

Elitesporten er lagt på hylden, ligesom de fleste sociale aktiviteter, der ligger uden for den uundværlige læsegruppes rammer, for Christian Ramon bruger alle sine kræfter på universitetet. Når han kommer hjem, er han helt udkørt:

»Lige nu føler jeg, at jeg er på universitetet på lånt tid. Hvis jeg ender med at bestå min bachelor, som jeg håber, har jeg oversteget alles forventninger, også mine egne.«

Fire diagnoser

»Jeg har dysleksi, adhd, angst og pnes (epilepsilignende anfald, der oftest er et fysisk udtryk for psykiske vanskeligheder, red.),« fortæller Christian Ramon.

Det var det lidt et chok at begynde på universitetet, for der gik lang tid, før han fandt ud af, hvordan han fik den støtte og de hjælpemidler, han havde brug for og krav på, hvis han skulle være nogenlunde ligestillet med sine medstuderende i undervisningen og til eksamen.

»Jeg blev kastet rundt på KU. I gymnasiet er hjælpen sat i system for elever med funktionsnedsættelser, men her var det min oplevelse, at tingene sejlede. Enten kunne jeg fortsætte i systemet under de eksisterende rammer og højst sandsynligt droppe ud eller blive smidt ud, for jeg har dumpet mange eksamener og været helt ude i tredje forsøg. Eller jeg kunne arbejde på at få fikset systemet.«

Christian Ramon valgte det sidste. Han gik ind i studenterpolitik – både for at kæmpe for sine egne rettigheder og for den stigende minoritet af medstuderende med særlige behov:

Funktionsnedsættelser

Lægeterminologisk betegner det et menneskes målbare nedsættelse af en given mental eller fysisk funktion.

»Jeg vil kæmpe for, at andre med funktionsnedsættelser kan komme igennem uddannelsen fair and square. Universitetet skal have et sikkerhedsnet, der er nemt at forstå.«

Hvad ser du som det største problem på KU i dag?

»For mange studerende dropper ud, fordi de ikke får den støtte, de har krav på. KU har nogle pejlemærker, heriblandt bedre trivsel. Men funktionsnedsættelser og trivsel er to vidt forskellige ting. Ikke alle trivselstiltag hjælper folk med funktionsnedsættelser, men de tiltag, der rykker for dem, der er hårdest ramt, gavner alle studerende. Det er et behov for nogen, men det er godt for alle.«

Alle studerende kan få brug for hjælp

Du er stærkt ordblind og har en opmærksomhedsforstyrrelse, og så har du prioriteret at gå til møder i studienævn og fagråd. Nu vil du i universitetsbestyrelsen. Har du ikke overvejet at forpuppe dig med dit pensum i stedet?

»Selvfølgelig. Det er stressende at søge dispensation, lave politisk arbejde og holde møder med ledelsen og journalister, men jeg har lavet en afvejning af tingene og konkluderet, at jeg er nødt til at kæmpe den her kamp, ikke bare for mig selv, men for alle studerende med lignende problemer.«

LÆS OGSÅ: Frit Forums spidskandidat: Mere feedback skal mindske uligheden

Christian Ramon siger, at det ikke kun er studerende med funktionsnedsættelser, der møder et »allerhelvedes bureaukrati« på universitetet:

»Alle studerende kan komme ud for noget uforudset eller traumatiserende: Sygdom, hjernerystelse eller stress. I dag føler de fleste, at de står alene, hvis de bliver ramt af uheld. Jeg er nødt til at kæmpe for de her ting, selv om det kræver personlige ofre og indimellem føles som et gamble med min egen uddannelse.«

Hvordan adskiller Politrådet sig fra de andre lister, der stiller op til bestyrelsen?

»Vi er i udgangspunktet et fagråd for økonomistuderende, men der er også studerende fra andre fag på vores liste, for vores mærkesager påvirker ikke kun vores institut. Der er studerende med funktionsnedsættelser på hele universitetet, og derfor vil vi gerne fortsætte vores arbejde på bestyrelsesniveau. Chancen for at andre sørger for at få støtte til studerende med funktionsnedsættelser skrevet ind i universitetets strategi, er meget lille.«

Alle studenterlister, der stiller op til bestyrelsen, ønsker bedre studieadministration. Hvordan adskiller I jer?

»Vi er de eneste, der har løftet et kæmpe arbejde for den her gruppe af studerende, og som har sat en dagsorden hos ledelsen. For Studenterrådet er det kun en blandt mange mærkesager, og de har haft de to studenterposter i bestyrelsen i årevis, uden at der er sket noget som helst. Det er os, der trækker læsset.«

Skud ud til alle studerende

Politrådet var medlem af fagrådenes paraplyorganisation, Studenterrådet, men valgte at rive sig løs fra den store organisation i 2021 på grund af uoverensstemmelser om netop funktionsnedsættelser.

LÆS OGSÅ: Fagråd melder sig ud af Studenterrådet efter »stærk følelse af utilfredshed«

Hvordan er jeres samarbejde med Studenterrådet i dag?

»Det er ikkeeksisterende. Vi har krævet, at de stiller en garanti for øremærkning af midler til studerende med funktionsnedsættelser, og det har de afvist hidtil.«

Er der nogen fra de konkurrerende lister, du beundrer?

»Det kan man ikke sige – af de samme grunde, jeg har nævnt.«

Har I andre mærkesager?

»Vi vil også arbejde for, at alle forelæsninger bliver optaget. Der kan være alle mulige grunde til, at studerende misser et par forelæsninger i løbet af semestret. Og det er et super værktøj, hvis du er forhindret, eller hvis der er noget, der er svært at forstå, at du kan gå tilbage og gense en forelæsning. Vi vil også kæmpe for, at undervisningen prioriteres lige så højt som forskningen, og at der ikke skæres i ressourcerne.«

De studerende kender ikke til deres forskellige muligheder for at få indflydelse på deres studier i de politiske organer, siger Christian Ramon, der har forberedt sig på et stort oplysningsarbejde op til univalget sammen med de ti andre aktive studerende i Politrådet:

»Vi har en bod på CSS hele valgugen, hvor vi fortæller de studerende, hvem vi er, hvad vi arbejder for, og viser dem, hvor de kan gå hen, hvis de ønsker bedre feedback eller mere bæredygtig undervisning, eller hvad der nu betyder noget for dem,« siger han. Og han har et skud ud til alle studerende:

»Jeg opfordrer alle studerende – lige gyldigt hvor de studerer på KU – med funktionsnedsættelser, der oplever problemer, til at kontakte mig, for jeg arbejder videre med alle cases.«

Christian Ramon skal videre. Han skal ned til den lokale Netto og prøve at forhandle om en rabataftale på kakao, juice og snacks til valgboden.

Seneste