Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studerende forhandlede sig til millioner til uddannelse

BYTTEHANDEL - Det lykkedes de studerende at få afsat 10-15 millioner til uddannelse, da universitetsbestyrelsen vedtog næste års budget. Besparelser er dog stadig nødvendige for at kunne gå en usikker økonomi i møde, siger de studerende.

Store dele af universitetsbefolkningen har holdt vejret, siden ledelsen i november varslede besparelser og nedlæggelse af 200 stillinger. Fordi universitetet samtidig forudså et overskud på 57 millioner kroner i 2012, har besparelserne også vakt betydelig undren.

Det var da også en splittet universitetsbestyrelse, der gik til forhandlingsbordet torsdag den 9. december, men efter tre timers forhandling, blev næste års budget vedtaget.

Mens to interne medlemmer af bestyrelsen ikke kunne bakke op om budgettet, var de to studentermedlemmer, Minna Højland og Laura Toftegaard Pedersen, i tvivl til det sidste, men endte med at nikke ja til det endelige budget.

Sejr for de studerende

Denne opbakning hænger ifølge det ene af bestyrelsens studentermedlemmer, Laura Toftegaard Pedersen, sammen med, at de studerende fik sikret 10-15 millioner kroner til KU’s uddannelser.

»Det betyder blandt andet, at der bliver fyret færre undervisere. Vi har i lang tid set mange forringelser af vores uddannelser, og det var vigtigt for os ikke at forringe vilkårene yderligere for de 38.000 studerende på Københavns Universitet,« siger hun.

Så I har stemt ja til budgettet mod at få 10-15 millioner til uddannelse?

»Nej. Vi har sagt ja til et budget, vi nu mener, er fornuftigt. Af og til er man nødt til at tage nogle svære beslutninger, i det her tilfælde om effektiviseringer og administrative tilpasninger. Vi gør os parat til at gå en usikker økonomi i møde, men vi vil gerne vente med at forringe noget på uddannelsesområdet, til vi reelt ved, hvordan økonomien ser ud.«

Rektor Ralf Hemmingsen understregede ved mødet, at han ikke vil finde de ekstra midler til undervisning ved at skære ned andetsteds.

Uenighed om medbestemmelse

Dagens bestyrelsesmøde omhandlede også Københavns Universitets høringssvar til Videnskabsministeriets forslag til en ændring af universitetsloven. Og her var der stor splittelse mellem ledelsens og de studerendes forslag.

LÆS: Ministeren tager vores ledelsesrum

Laura Toftegaard Pedersen og Minna Højland glæder sig over, at ministeriet i sit forslag til en vis grad betoner medinddragelse og – særligt – medbestemmelse, mens Københavns Universitets ledelse finder brugen af ordet ’medbestemmelse’ problematisk, da den »udfordrer den enstrengede ledelse.«

LÆS: KU’s foreløbige høringssvar her og ministeriets udkast til lovændring her.

»Det har været vigtigt for os at understrege, at bestyrelsen ikke som et hele ser ordet medbestemmelse som problematisk. Vi synes faktisk, at det er en god ændring, og vi har også foreslået, at bestyrelsen hvert år afrapporterer om, hvordan vi har sikret medinddragelse og medbestemmelse for ansatte og studerende,« siger Laura Toftegaard Pedersen.

Studerende ikke medtaget i høringssvar

I forslaget til KU’s samlede høringssvar er Studenterrådets svar ikke indarbejdet, men i stedet vedlagt som bilag. Ifølge rektor og flere eksterne bestyrelsesmedlemmer vil de studerende på den måde få større indflydelse på den endelige revidering af loven.

LÆS: Studenterrådets høringssvar her.

Det er studentermedlemmerne af bestyrelsen ikke enige i, og det lykkedes dem efter en længere diskussion at få vedtaget, at Studenterrådets svar også skal indgå i det samlede høringssvar.

»Når universitetet laver et samlet høringssvar med meninger fra både ledelsen og HSU (de ansatte, red.), så skal de studerende også tages med. Det er vigtigt at holde fast i, at de studerende er lige så meget en del af universitetet, som de ansatte er,« siger Laura Toftegaard Pedersen.

De studerende bliver glemt

Hun erkender, at de studerendes svar muligvis ville fremstå tydeligere i uforkortet form som vedlagt bilag, men påpeger, at der bliver afgivet et samlet høringssvar fra alle landets studerende gennem Danske Studerendes Fællesråd.

Er det her et eksempel på, at de studerende ikke bliver taget alvorligt?

»Det er et eksempel på, at man nogle gange glemmer at tage højde for de studerende, når man sidder i en administrativ stilling centralt på universitetet.«

ser@adm.ku.dk

Seneste