Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studerende i KU’s bestyrelse om reform: »Det har bekymret os, hvor lidt de studerende er blevet hørt«

Administrationsreform — Hvad mener de studerende om KU's kommende reform af administrationen? Uniavisen deltog i åbent møde, hvor studerende både kunne blive klogere på reformen og dele tanker, bekymringer og input.

Om under to uger skal et endeligt forslag til administrationsreformen til afstemning hos KU’s bestyrelse.

Derfor havde de to studenterrepræsentanter i bestyrelsen, Kevin Olesen og Signe Berner fra Studenterrådet, den 6. juni indkaldt alle interesserede studerende til åbent møde om administrationsreformen.

Det foregik i aftentimerne i et af Studenterhusets mødelokaler, hvor et miks af knap ti ansatte og studerende var mødt op for dels at blive klogere på administrationsreformen, og dels komme med input til de to bestyrelsesmedlemmer.

Blandt de fremmødte var også Rie Snekkerup, vicedirektør for Uddannelse og Studerende, og Barbara Kjølbye Zinckernagel, kommunikationsansvarlig i KU’s programsekretariat for reformen. Begge var mødt op for at lytte og blive klogere på de studerendes perspektiver.

Kevin Olesen indledte mødet med at forklare, hvad administrationsreformen i grove træk går ud på. Derefter blev der åbnet for spørgsmål fra de studerende, som blandt andet gerne ville vide, om undervisningen rammes af administrationsreformen, og hvordan man vil sikre en ordentlig studieservice til de små fag.

»Det er ikke forventningen, at uddannelserne rammes. Det ville vi ikke sige ja til. Men jeg forstår din bekymring,« svarede Kevin Olesen. Hvad angik spørgsmålet om små fag, noterede han sig bekymringen til det videre arbejde.

Reform i eksamenstid

Uniavisen fangede Kevin Olesen efter mødet. Her fortalte han, at de to studenterrepræsentanter havde indkaldt til mødet for at få så mange input fra studerende så muligt.

Det er en virkelig stor del af administrationen, som berører studerende, og det har vi måske ikke været gode nok til at informere om

Kevin Olesen, studenterrepræsentant i KU’s bestyrelse

»Det har bekymret os, hvor lidt de studerende er blevet hørt i processen om administrationsreformen,« siger Kevin Olesen og fortsætter:

»Signe (Berner, red.) og jeg har en del erfaring fra studenterpolitik og kender mange studerende, men det kan godt være svært kun at sidde to, som skal repræsentere alle studerende.«

Der er kun mødt knap ti mennesker op til mødet i dag. Er det udtryk for, at administrationsreformen ikke fylder så meget blandt de studerende?

»Jeg tror, det er en blanding af, at en del studerende ikke har hørt så meget om reformen, og så at en del studerende – heldigvis – ikke oplever at være så meget i kontakt med administrationen i løbet af deres studietid,« siger Kevin Olesen og fortsætter:

»Ikke alle har brug for at være i kontakt administrationen. Derfor tænker man måske ikke over, hvor meget den betyder. Men det er en virkelig stor del af administrationen, som berører studerende, og det har vi måske ikke været gode nok til at informere om. Og så tror jeg også, det betyder noget, at vi befinder os midt i en eksamensperiode.«

Færre penge, mere kvalitet?

Kevin Olesen fortæller, at flere studerende har sendt skriftligt input til de to bestyrelsesmedlemmer. Her har studerende blandt andet udtrykt bekymring for, hvad en centralisering af studieadministrationen vil betyde for de campusser, som ligger uden for København, og hvordan en fremtidig administration vil understøtte studerende, som har fag på flere forskellige campusser.

I dag er der nogle institutter og fagområder, som har haft flere penge end andre, og de vil nok opleve et fald i service på nogle områder. Andre steder vil man opleve forbedringer fra start

Rie Snekkerup, vicedirektør for Uddannelse og Studerende

Kevin Olesen ser flere fordele i den kommende administrationsreform, blandt andet muligheden for at få en mere specialiseret behandling af studerende med funktionsnedsættelser. Han har dog også et par bekymringer.

»Min største bekymring handler om besparelsen på de 300 millioner. Jeg synes, man har hørt mange eksempler på, at der et kommet et konsulentfirma ind i en organisation og har forsøgt at spare en masse penge, men hvor det også har haft store konsekvenser,« siger Kevin Olesen.

Han kan endnu ikke svare på, om han vil stemme for reformforslaget til bestyrelsesmødet 19. juni.

»Det vil kræve, at vi får skrevet ind, at de studerende skal inddrages i alt, der berører dem, når reformen skal implementeres.«

Fremtidens administration bliver enklere

De studerende er en stor og betydningsfuld gruppe, siger vicedirektør for Uddannelse og Studerende, Rie Snekkerup, som deltog i mødet, fordi hun er nysgerrig på, hvad de studerende gør sig af tanker om administrationsreformen.

Sammen med to andre har hun ledet designfasen for fremtidens uddannelsesadministration. Det er ifølge vicedirektøren et meget stort område, hvorfor der stadig er elementer, som endnu ikke er afklaret – for eksempel spørgsmål om studievejledning, studiemiljø og studiestart. Derfor er der stadig rum til at tage mod input fra de studerende, siger Rie Snekkerup.

Jeg tror faktisk på, at vi kan komme rigtig langt med at gøre tingene mere enkle og skabe en fælles administration

Anna Adsbøl Christensen, studerer oldgræsk på sjette semester

»Min fornemmelse er, at det især er spørgsmål om fremtidens studievejledning og studiemiljø, der fylder for de studerende. Det har vi både været omkring på mødet i dag, og jeg har også hørt det fra brugergruppemøderne,« siger vicedirektøren og fortsætter:

»Vi har nogle utrolig forskellige fag- og studiemiljøer på KU, så det er vigtigt, vi har fokus på at understøtte dem alle, når vi samler administrationen. Vi skal skabe noget, som fungerer bedre end i dag, og det arbejde kan vi gå videre med, når bestyrelsen forhåbentlig træffer sin beslutning 19. juni.«

Du siger, at I skal skabe noget, som er bedre end i dag, men målet med administrationsreformen er jo også at spare 300 millioner årligt. Så der må vel være ting i den studieservice, der eksisterer i dag, som ryger ud?

»Nogle studerende vil nok opleve, at servicen bliver anderledes, ja. I dag er der nogle institutter og fagområder, som har haft flere penge end andre, og de vil nok opleve et fald i service på nogle områder. Andre steder vil man opleve forbedringer fra start,« siger Rie Snekkerup.

Hun påpeger, at tanken med administrationsreformen er, at den administrative service – herunder uddannelsesadministrationen – skal have samme niveau af service alle steder på KU.

»Jeg tror faktisk på, at vi kan komme rigtig langt med at gøre tingene mere enkle og skabe en fælles administration, som både er mere effektiv og understøtter de studerende endnu bedre.«

Hvad med de små fag?

Anna Adsbøl Christensen studerer oldgræsk på sjette semester og er blandt de fremmødte studerende til aftenens arrangement.

»Jeg er repræsentant for et lille fag, og jeg er derfor lidt bekymret for, hvad centraliseringer og nedskæringer kan betyde for de små fag, særligt i forhold til studievejledningen,« siger hun og fortsætter:

»Jeg er bange for, at studievejledningen kan risikere at blive enormt generaliserende, og det ville ikke være godt for os.«

Oplever du, at administrationsreformen fylder blandt dine medstuderende?

»Jeg tror ikke, at der er så meget fokus på lige præcis den her reform. Folk har mere fokus på for eksempel SU-reformen, som rammer mere direkte. Men vi har talt en del om, at det er vigtigt for os at beholde en særlig studievejledning,« siger Anna Adsbøl Christensen.

Hun synes dog på den anden side, det lyder positivt, hvis andre administrative spørgsmål samles – for eksempel eksamensformer og eksamensplanlægning.

»Jeg synes ikke kun, det er dårligt med en administrationsreform, men der er et par ting, der bekymrer mig,« siger hun.

Seneste