Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studerende i protest mod nedskæringer på sprogfag

LUKKERISIKO - Studerende fra besparelsestruede sproguddannelser på Humaniora holdt onsdag protestmøde i aktionens tegn – med en hjælpende hånd fra samfundsvidenskaben.

Stemningen er højspændt på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Engerom). Der hænger bannere mod besparelser ned over væggene, og de 20-30 studerende, som er kommet for at deltage i dagens protestmøde, er både bekymrede og frustrerede.

De afholder mødet for at diskutere og planlægge protester mod de fremtidige nedskæringer, som truer flere af instituttets uddannelser med lukning.

Stop for sammenlægninger

»Vi er vrede over, at fag, der før har været adskilt, nu bliver slået sammen, som det for eksempel er stilfældet med Asienstudier,« siger engelskstuderende Bettina Folmann. »Fagligheden bliver ikke specifik nok, og er derfor ikke brugbar for erhvervslivet. Vi protesterer også mod lukninger af kandidatforløb og hele uddannelser, det går simpelthen ikke.«

Hun bliver sekunderet af franskstuderende og medlem af studienævnet Mia Brandt:

»De besparelser vi står over for er rigtig voldsomme,« siger hun.

»Ifølge den nye budgetmodel skal vi spare et beløb, der svarer til hele budgettet for uddannelserne Fransk, Tysk og Spansk.«

Tværfakultær nedskæringsbekæmpelse

På et tidligere møde er de studerende fra Engerom blevet enige om, at de må aktionere mod besparelserne for at skabe opmærksomhed om deres situation.

Derfor har de inviteret to studerende fra Sociologisk Institut til at dele deres erfaringer med protest og institutblokade. Og de solidariske sociologer deler gerne ud af gode råd.

Vigtige elementer til en vellykket blokade er, ifølge oplægsholderne, alt fra pressedækning til kampånd og kaffebrygning, men først og fremmest at man som studerende er bevidst om sine krav og om, hvad man ønsker at opnå.

»Sæt barren højt, stil høje krav fra starten og så tag den derfra – det er ren, konkret forhandling,« opfordrer Tenna Cappeln, som tidligere har taget del i blokader på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

»Og så gør det blokader en del nemmere, hvis I finder et sted med få indgange.«

Seneste