Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studerende indkalder til krisemøde om besparelser

PROTEST - Studenterrådet vil have de annoncerede besparelser på 60 til 70 millioner kroner trukket tilbage. De holder møde mandag den 30. november for at diskutere mulige aktioner

Ledelsen på Københavns Universitet risikerer aktioner fra de studerende, hvis den ikke opgiver de planlagte millionbesparelser der blev annonceret torsdag den 26. november i en e-mail.

Cirka 130 stillinger skal skæres bort, og det mener Anne Bie Hansen, formand for Studenterrådet, ikke kan undgå at gå ud over undervisningen.

»Situationen er utrolig alvorlig. Vi vil arbejde for at få besparelserne taget af bordet, så vi indkalder til krisemøde og opfordrer alle studerende til at deltage,« siger Anne Bie Hansen, formand for Studenterrådet.

Aktioner en mulighed

Anne Bie Hansen vil ikke udelukke, at aktioner kan komme på tale, men hun vil lade krisemødet afgøre, om de studerende skal skride til handling.

»Besparelserne er fuldstændig uacceptable. Vores uddannelser er allerede presset til bristepunktet, så vi må undgå yderligere forringelser,« siger studenterrådsformanden.

For nylig, den 20. november, lykkedes det de studerende på Sociologisk Institut at få institutlederen til at opgive sine varslede besparelser, efter de havde besat instituttet et døgn.

Frygter at undervisningen ofres

Globaliseringsforliget, der blev indgået forbindelse med årets finanslov, sikrede, at de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser får hævet uddannelsestaxametret med 5.000 kroner, men ifølge Anne Bie Hansen frygter de studerende, at de ekstra penge ikke vil gå til mere og bedre undervisning nu da KU står over for store besparelser.

»Der kommer generelt ikke nok penge til universiteterne, og flere af midlerne er bundet til specifikke formål. Det er fint nok med penge til ting som nye laboratorier, men det hjælper jo ikke så meget, at lokalerne er i top, hvis der ikke er penge til at undervise os,« siger Anne Bie Hansen.

Krisemødet finder sted mandag den 30. november i Studenterrådets lokaler i Fiolstræde 10.

clba@adm.ku.dk

Seneste