Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studerende indkalder til stordemonstration

Regeringens finanslovsforslag til 2010 mødes med en samlet tommelfinger nedad fra en bred samling af studenterorganisationer, som indkalder til demonstration mod besparelser

Der er et historisk, økonomisk efterslæb på uddannelsesområdet, så derfor skal der postes flere penge i investeringer, frem for at udføre de besparelser, der er lagt op til i regeringens finanslovsforslag, lyder det fra et samlet initiativ af elev- og studenterorganisationer.

Derfor indkalder organisationerne til stordemonstrationer København, Århus, Odense, Viborg og Sønderborg på Folketingets åbningsdag den 6. oktober 2009. I København vil demonstrationen finde sted på Rådhuspladsen.

»Det generelle billede af finanslovsforslaget er, at der på ingen måde bliver sat nok penge af til de nødvendige investeringer på uddannelsesområdet,« siger Nils Wiese, der er næstformand og uddannelsesordfører i Danske Studerendes Fællesråd (DSF).

Flere taxameterpenge

Studenterorganisationerne er samlet under én fælles parole og et krav om flere investeringer i uddannelser, men DSF har en række konkrete forslag på universitetsområdet.

»Universiteterne bliver i forvejen beskåret med to-tre procent i bevillinger hvert år og det bliver der ikke rettet op på i forslaget,« mener Nils Wiese, som indrømmer, at det er positivt, at regeringen har indset, at det er nødvendigt med et løft på det laveste taxameter – den årlige grundbevilling, der tildeles universiteterne per studerende.

Men Nils Wiese påpeger, at regeringens egen undersøgelse i den såkaldte McKinsey-rapport viser en underfinansiering på omkring 11.000 kroner på humanistiske og samfundsfaglige uddannelser, så det foreslåede løft er ikke tilstrækkeligt, mener han.

Investeringer er gode i krisetid

Desuden kræver DSF det såkaldte færdiggørelsestaxameter afskaffet. »Færdiggørelsestaxameteret er skævvridende, fordi det tildeles de studier, hvor de studerende i forvejen bliver hurtigt færdige, mens det fjerner pengene fra de uddannelser, hvor de studerende går i stå. Det forstørrer problemerne, frem for at løse dem,« mener Nils Wiese.

Med den igangværende finanskrise ville nogen måske mene, at de studerende burde spænde livremmen ind og gemme kravet om flere penge til bedre tider. Men i DSF er man overbevist om, at investeringer i uddannelse i krisetider er en absolut fornuftig vej frem.

»Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lige lavet en undersøgelse, der viser, at investeringer i uddannelse giver et kæmpe samfundsmæssigt afkast. Danmarks råstof nummer ét er en veluddannet befolkning,« siger Nils Wiese.

Elev- og Studenterbevægelsen har udarbejdet et forslag til en såkaldt Uddannelsesfinanslov, med uddybende investeringsforlag. Se Uddannelsesfinansloven her.

ser@adm.ku.dk

Seneste