Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studerende: Jura bryder loven med ét eksamensforsøg

PRINCIPSAG – Kan universitetet fratage dets studerende de tre prøveforsøg, de ifølge Eksamensbekendtgørelsen har krav på? spørger jurastuderende Helene Frausing. Under sit fakultets vejledning valgte hun at udskyde et fag, og da hun senere skulle til eksamen, lød meldingen pludselig, at hun kun havde én chance for at bestå. Lykkedes det ikke, måtte hun tage faget på SDU.

Der var ikke meget hjælp at hente, da 23-årige Helene Frausing i foråret 2012 frustreret kontaktede Det Juridiske Fakultet, da hun opdagede, at det fag, hun efter aftale med studievejledningen havde udskudt til netop dette semester, ikke længere blev udbudt. Og værre blev det, da hun fandt ud af, at der tilmed kun var én chance tilbage for at gå til eksamen.

Helene Frausing havde udskudt Folkeret fra første år, og da fakultetet i mellemtiden havde indført en ny studieordning, var faget slettet fra skemaet, og man havde besluttet at afholde den sidste eksamen i sommeren 2012. Bestod de resterende studerende ikke det obligatoriske fag, kunne de ikke umiddelbart blive bachelorer, men måtte enten tage supplerende undervisning i Odense eller søge om at blive overført til den nye studieordning og dermed tage flere fag om med yderligere forsinkelse til følge.

»Det er principielt ikke i orden, at man kan komme i klemme på grund af fakultetets egen studievejledning, og at man pludselig fratages de tre prøveforsøg, man som studerende ifølge Eksamensbekendtgørelsen har krav på,« lyder jurastuderende Helene Frausings påstand.

Blank afvisning af anklage

Uniavisen har henvendt sig til dekan Henrik Dam og fået svar fra Anne Christiansen, chef for Uddannelsesservice på Det Juridiske Fakultet. Hun forklarer, at studerende var blevet oplyst om, at fag på den gamle studieordning efter 2011 ville blive udfaset, og at man, hvis man ikke inden da havde nået at afslutte sin uddannelse, kunne søge dispensation til at blive overført til den nye studieordning.

Helene Frausing betoner på sin side, at studievejledningen havde rådet hende til at tage faget Folkeret i foråret 2012. Og skulle hun søge om at blive overført til 2011-studieordningen, blev hun stillet i udsigt, at hun kunne risikere at skulle tage flere fag om. Det ville altså ikke blot dreje sig om at tage Folkeret under de nye retningslinjer, selv om faget i en revideret form stadig eksisterede.

Fakultetsledelsen afviser over for Uniavisen, at der skulle være problemer med praksis i forbindelse med Helenes sag.

»Fakultetet nægter ikke de studerende at bruge de tre eksamensforsøg, som de ifølge Eksamensbekendtgørelsen har. Men benytter man sig ikke af de muligheder, der er for at tilmelde sig og dermed bestå eksamen i et fag, så afskærer man sig selv fra at udnytte sine tre forsøg,« skriver Anne Christiansen i en mail og konkluderer:

»Fakultetet må derfor afvise påstanden om, at der er begået lovbrud. Fakultetet har i øvrigt ikke yderligere bemærkninger.«

Studerende på deltid

Helene Frausing startede på Jura i 2008, men har igennem sin studietid arbejdet 20 til 25 timer om ugen og har derfor undervejs udskudt flere fag. Hun har prioriteret sit arbejde i Ankestyrelsen, fordi hun mener, det efter endt studium vil give hende gode jobmæssige muligheder.

»Det er mit arbejde, der motiverer mig. For mig giver det ikke mening at læse pensum tre gange for at få 12, men at bruge mit fag og hjælpe folk med deres klagesager. Samtidig er jeg afhængig af mit job, fordi jeg sidder i en dyr lejlighed i Vallensbæk,« forklarer hun om den oprindelige baggrund for at udskyde en del af sine bachelorfag.

I tilfældet med Folkeret blev det en ikke helt uproblematisk beslutning. Foråret igennem var hun nervøs for, at hun skulle dumpe faget, for uden forudgående undervisning blev det ikke nemmere at bestå. Nødplanen blev at flytte til Odense i et semester og tage faget på Syddansk Universitet (SDU).

De tre prøveforsøg

Samtidig var hun forbløffet og frustreret over sit fakultet og det, hun betegner som lovbrud. Eksamensbekendtgørelsen bør blandt andet sikre, at man som universitetsstuderende får mulighed for at tage eksaminer om op til to gange, hvis man dumper et fag.

Helene havde ikke på noget tidspunkt gået til eksamen i faget, som hun på første år havde afmeldt rettidigt, og hun mener derfor, at hun som i alle andre tilfælde ifølge loven burde være berettiget til tre eksamensforsøg i faget Folkeret.

Jurist i Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Mark Neumann har »svært ved at se, at noget skal kunne tælle som et eksamensforsøg, hvis den studerende ikke har tilmeldt sig eksamen eller er blevet afmeldt rettidigt.«

Findes der tilfælde, hvor tilbuddet om de tre prøveforsøg frafalder?

»Jeg har svært ved at udtale mig om den konkrete sag, da der kan være forhold og variabler, jeg ikke kender til, men som udgangspunkt har man som studerende tre eksamensforsøg,« siger han til Uniavisen.

Han opfordrer generelt studerende til at klage, hvis de føler sig uretfærdigt behandlet, for først da kan Styrelsen tage endeligt stilling til deres sagsforløb.

Rosenrøde billeder af studielivet

Helene Frausing overvejede også at gå videre med sagen, men opgav, da hun bestod sin eksamen i første forsøg, og sagen ikke længere var presserende. Samtidig var hun frustreret og træt efter et langt forløb med skiftende sagsbehandlere, ubesvarede e-mails og skriftlige diskussioner, der strakte sig over otte måneder.

»Jeg orkede simpelthen ikke mere, og jeg har administrationen mistænkt for, at det var deres taktik. Hvis ikke jeg skulle gå ned med stress, måtte jeg lægge sagen fra mig,« siger hun.

Siden har hun advaret venner og søskende mod at starte på Københavns Universitet (KU), og derfor læser hendes lillesøster i dag på CBS. Selv synes hun, de ældre studerende under studiestarten i sin tid »fik malet et rosenrødt billede af Jura.«

Ønske om administrativt ansvar

»Jeg ville ønske, nogen havde fortalt mig, hvordan virkeligheden er. Jeg savner, at administrationen tager ansvar. I stedet lyder svaret konsekvent: Det er din egen skyld, punktum. På KU skal man være parat til at trippeltjekke alle oplysninger og altid have en plan B.«

Helene Frausing færdiggjorde sin bachelor i juni 2013 og skal nu i gang med kandidaten. At den bliver taget på KU har dog ikke været nogen selvfølge efter sidste forårs kamp og generelle frustrationer i mødet med universitetets administration, og SDU har i perioder virket mere tillokkende. Alligevel har hun valgt at fortsætte i København, fordi det er her, hun bor og arbejder.

»Min base er i København, og det med at pendle til Odense er ikke holdbart. Samtidig har jeg tænkt, at fandme nej, om de skal ha’ mig ned med nakken. Jeg holder meget af mit fag, men nu skal studierne bare overstås.«

Uniavisen har haft indblik i den skriftlige kommunikation, der foregik i sagen mellem Helene Frausing og Det Juridiske Fakultet i januar til august 2012.

therese.hjorth@adm.ku.dk

Seneste