Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studerende bliver overraskede over hvad deres uddannelse kræver

Undersøgelse — Nye data viser, at over halvdelen af de nyoptagne studerende finder studierne mere krævende end forventet.

I flere år har forskellige trivselsundersøgelser vist, at studerende føler sig mere pressede og stressede end nogensinde. Nu har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) spurgt et antal nyoptagne studerende om deres oplevelse af de krav, studierne stiller til dem.

Datagrundlag

Notatet bygger på spørgeskemadata og data fra Danmarks Statistik.

Undersøgelsen omfatter alle videregående uddannelser, der optager studerende gennem Den Koordinerede Tilmelding.

Læs mere her.

I hvad EVA kalder en mini-analyse spørger de, om de studerende oplever det som mere eller mindre krævende at studere på en videregående uddannelse, end de forventede inden studiestart.

Notatet vedrører 10.229 studerende optaget på en videregående uddannelse i sommeren 2016, som stadig er aktive studerende i februar 2017.

Hovedresultater

  • Et halvt år inde i uddannelsen svarer lidt over hver anden studerende, at deres uddannelse er mere krævende, end de havde forventet, inden de startede. Kun 15 procent svarer, at uddannelsen er mindre krævende end forventet.
  • Studiet opleves lige krævende, uanset om de studerende har et højt eller lavt karaktergennemsnit fra deres gymnasiale uddannelse.
  • Studerende med en høj studieintensitet – dvs. dem, der bruger flere timer på undervisning og forberedelse – oplever oftere, at uddannelsen er mere krævende end forventet.
  • Studerende, der oplever uddannelsen som enten mere eller mindre krævende end forventet, overvejer næsten dobbelt så ofte at droppe ud, sammenlignet med studerende, der oplever, at studiet er som forventet.

Elevformand: klæd eleverne bedre på til uni

Gymnasiet kunne forberede eleverne bedre på universitetsfærdigheder som at kunne tage kritisk stilling til stoffet, siger Jens Philip Yazdani, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

»Gymnasiet har en opgave i at ruste folk, så de ikke kun kan det, som læreren spørger om, men bliver reflekterende, nysgerrige og kritiske,« siger han – men det er ikke altid sådan, undervisningen er tilrettelagt.

»Man ender tit med at skabe nogle folk, som er rigtig gode til at svare på konkrete spørgsmål, mens det på universitetet også handler om, at man selv skal stille spørgsmålene.«

Jens Philip Yazdani siger, at gymnasiet også på andre måder kan blive bedre til at afstemme forventningerne til universitetet og de øvrige videregående uddannelser hos eleverne.

»Tit er det henlagt til en enkelt tur på studiepraktik, som ovenikøbet er frivillig, eller en enkelt tur på studiemesse eller studiedag, og det giver måske ikke et tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at læse videre, hvilket de fleste af os jo gør,« siger han.

»Man kunne udvide studievejledningen og de praktikforløb, som man har mulighed for at tage, og måske også give mulighed for flere forløb.«

Mistrivsel udbredt

Hvad end årsagerne er, vurderer fagfolk, at studerendes problemer med stress og mistrivsel bliver værre.

en konference om studerendes stressproblemer på Christiansborg i oktober 2017 sagde Eva Secher Mathiasen, der er forkvinde for Dansk Psykolog Forening, at børn og unge har det dårligere i dag end for 20 år siden.

»Vi bliver ved med at pumpe mennesker ud som ikke trives i tilværelsen, fordi vi gør noget strukturelt forkert. Der er noget større på spil, end hvad det enkelte menneske, familien eller universitetet kan fikse,« sagde Mathiasen.

Både Djøf og Dansk Magisterforeninger har i aktuelle undersøgelser blandt studerende fundet, at stress er et tiltagende problem. Magisterforeningen har konkluderet, at hver anden studerende ‘ret ofte’ eller ‘meget ofte’ føler sig nervøs og stresset.

Ifølge Djøfs undersøgelse har 59 procent af de studerende på de samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser meldt om stress i hverdagen, der blandt andet giver dem symptomer som hjertebanken og søvnløshed.

Stress er i øvrigt også et vedvarende problem for de færdiguddannede djøfere.

 

 

Seneste