Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studerende på Sociologi skal hjælpe ministerium

Erhvervssamarbejde — 45 studerende fra Sociologisk Institut på Københavns Universitet skal hjælpe Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med at blive klogere på, hvordan danskernes madvaner kan gøres mere klimavenlige. Underviser jubler over samarbejdet.

Det skal være slut med at sidde og læse sociologisk metode i et støvet undervisningslokale.

Sociologisk Institut har som noget nyt indført et samarbejde med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og en mindre NGO, hvor de studerende får lov til at prøve kræfter med den verden, der venter dem som færdiguddannede sociologer.

»Jeg er meget begejstret over, at det er lykkedes os at få samarbejdet i stand. Det er et ønske, jeg har haft længe, og noget jeg tror vil styrke de studerendes jobmuligheder, når de som færdiguddannede skal ud og fortælle arbejdsgivere, hvad det er, de kan bidrage med som sociologer,« siger professor Claire Maxwell, der underviser i metodefaget Applied Case Study Analysis på Sociologisk Institut.

Faget er obligatorisk på 6. semester af bacheloruddannelsen, og 92 studerende skal nu ud og vise, hvad de kan. De 45 af dem skal hjælpe ministeriet.

Skal afdække danskernes indkøbsvaner

Sammen med Sarah Kirkegaard Verver, der er studie- og karrierevejleder på Sociologisk Institut, har Claire Maxwell taget initiativ til at kontakte Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Det Økologiske Råd, der begge har nogle aktuelle spørgsmål, som de studerende skal hjælpe med at finde svar på.

Blandt andet skal de undersøge, hvad der styrer danskernes valg ved køledisken i supermarkedet, og hvad der skal til for at ændre danskernes madvaner, så deres indkøb bliver mere klimavenlige.

Store dele af arbejdsmarkedet ved ikke, hvad sociologer har af kompetencer

Karrierevejleder Sarah Kirkegaard Verver

»Hverken ministeriet eller Det Økologiske Råd har sociologer ansat, og jeg er ret begejstret for, at de studerende derfor bliver udfordret i præsentationen af deres resultater, da de virkelig skal overveje deres formidling og sprogbrug. Som nyuddannet sociolog står du stærkt, hvis du kan italesætte den konkrete værdi, du kan skabe for en potentiel arbejdsgiver,« siger Sarah Kirkegaard Verver.

Hun mener, at det samtidig er en måde for Sociologisk Institut at ’opdrage’ arbejdsmarkedet til at forstå, hvad sociologer kan bidrage med.

»Store dele af arbejdsmarkedet ved ikke, hvad sociologer har af kompetencer og kan derved ikke gennemskue, hvad du som sociolog rent faktisk kan bidrage med. Og det er en ekstra udfordring, når jeg samtidig oplever, at mange af vores dimittender har svært ved dette ’oversættelsesarbejde’, når de søger job som nyuddannede,« siger Sarah Kirkegaard Verver.

Flere samarbejdsaftaler i fremtiden

Samarbejde med eksterne case-stillere i undervisningen er et af flere initiativer under ’Employability’, som er et strategisk indsatsområde på Sociologisk Institut.

»Hverken på University College London, hvor jeg tidligere har undervist, eller på Sociologisk Institut på Københavns Universitet, er der tradition for samarbejdsaftaler med private og offentlige virksomheder i undervisningen. Men der er ingen tvivl om, at det er en gevinst for de studerende, da det giver dem mulighed for at afprøve deres akademiske kompetencer og blive mere bevidste om, hvilken karrierevej de ønsker at gå,« siger Claire Maxwell.

Hun håber, at det igangværende projekt med de eksterne case-stillere kan være med til at lukke op for flere samarbejdsaftaler fremtiden.

»Ofte kan sociologiske problematikker blive meget abstrakte, når det foregår på et teoretisk plan. Vi vil gerne vise vores studerende, hvad det er, de konkret kan bruge deres faglighed til. Derfor giver det på alle måder mening at lade dem komme udenfor universitetets mure og afprøve deres færdigheder,« siger Claire Maxwell.

Eksperter i folks adfærd

Men hvad er det så lige, at sociologer kan bidrage med, som adskiller dem fra andre faggrupper?

Ifølge studie- og karrierevejleder på Sociologisk Institut Sarah Kirkegaard Verver handler det om flere ting, men hun fremhæver særligt metoden:

»Den sociologiske værktøjskasse indeholder både kvalitative og kvantitative metoder, og det betyder, at du som sociolog kan belyse de dybereliggende årsager til en problematik og generere de mest nuancerede indsigter og løsninger,« siger Sarah Kirkegaard Verver, der har stået for rekrutteringen af de eksterne samarbejdspartnere.

Jeg forventer mig meget af det. Sociologer er netop eksperter i, hvad der styrer folks adfærd

Klimaminister Lars Christian Lilleholt

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt ser frem til samarbejdet med de studerende.

»Inden vi laver et nyt klimamærke, er det helt afgørende, at vi forstår hvorfor forbrugerne vælger, som de gør. Samarbejdet med Københavns Universitet og de sociologistuderende spiller fantastisk godt ind i den dagsorden, og jeg forventer mig meget af det. Sociologer er netop eksperter i, hvad der styrer folks adfærd,« siger Lars Christian Lilleholt (V).

Blandt de metoder som de studerende kommer til at bruge, er blandt andet spørgeskemaundersøgelser, fokusgrupper, kvalitative interview, gennemgang af nuværende litteratur og markedsundersøgelser.

De studerende er færdige med deres undersøgelser midt i maj, hvor de skal fremlægge deres resultater og løsningsforslag for ministeriet.

Seneste