Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studerende sparker anbefalinger ind i kvalitetsdebatten

KVALITETSUDSPIL - Der blev både løftet slør for nogle af de studerendes egne kvalitetsanbefalinger og opfordret til fælles front mod politikerne, da Studenterrådet og prominente gæstetalere tog ordet på kvalitetsstormødet på KU før lanceringen af de studerendes udspil.

Foruden hverdagen på universitetet har de studerende og de ansatte på KU i hvert fald én ting mere til mere fælles. De er trætte af at blive trådt på i den offentlige debat om universiteterne i Danmark.

»Jeg er både træt af studenter-bashing og universitets-bashing,« sagde Anja Andersen, astrofysiker, medlem af KU’s bestyrelse og en af stormødets fire gæstetalere.

»Det er nemt også at bashe hinanden, men jeg synes, det er bedre, at vi står sammen om at få politikerne til at forstå, hvad der faktisk sker på universiteterne,« sagde hun til de cirka 120 fremmødte studerende.

De studerendes egne anbefalinger

Kvalitetsstormødet den 12. marts faldt små tre uger inden de første anbefalinger fra regeringens eget kvalitetsudvalg. Og mødet blev afholdt aftenen før Danske Studerendes Fællesråd officielt lancerede sine i alt 44 anbefalinger til at forbedre kvaliteten på uddannelserne.

»Vi er måske de allermest legitime aktører til at definere, hvad kvalitet handler om,« sagde Jakob Ruggard på stormødet, før han løftede lidt af sløret for, hvad DSF dagen efter ville præsentere i sit udspil.

Mere kontakt til underviserne, mere undervisning, bedre pædagogik, en ansættelsessammensætning på universiteterne som sikrer mere undervisning og flere jobskabende initiativer for akademikere.

LÆS OGSÅ: Kvalitetsudspillet fra DSF

Ralf: Universiteterne skal kapre dimensioneringsdagsordenen

Også KU’s rektor Ralf Hemmingsen var på talerstolen, og han lagde ud med at erklære sig enig med Jakob Ruggard i, at der i den aktuelle debat om kvalitet sker en sammenblanding af begreberne kvalitet og relevans.

»Jeg vil nærmest kalde den spinagtig,« sagde Ralf Hemmingsen.

Før hans fem minutter var gået, nåede han også at give sin vurdering af, hvad der er på spil for universiteterne i relevans-debatten og dimensioneringen af optaget på uddannelserne:

»Hvis det ikke lykkes os at sætte os på den dagsorden, så tror jeg på at vi får et beskæftigelses-taxameter. Vi vil gerne strække os et lille stykke, men vi skal ikke til at dimensionere helt vildt. Men hvis vi ikke sætter os på dagsordenen, så vil den tilpasning komme med meget stor kraft fra det politiske niveau.«

Efter stormødet satte de studerende fra CSS-auditoriet af sted mod Peblinge Sø for at »søsætte« deres egne idéer til at forbedre kvaliteten på uddannelserne.

Og det helt konkret med deres forslag skrevet på 200 papirlanterner importeret fra Hong Kong.

Bjarke.w.pedersen@adm.ku.dk

Seneste