Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studerende stortrives på trods

Ny undersøgelse viser at de studerende er glade for deres studium trods utilfredshed med de fysiske rammer på Københavns Universitet. Studenterrådet mener at ledelsen forsøger at male et glansbillede

Ni ud af ti studerende på Københavns Universitet (KU) er som helhed godt tilfredse med at gå på deres uddannelse til trods for at de fysiske forhold langt fra er gode nok.

Det viser en ny undervisningsmiljøundersøgelse hvor godt 13.000 ud af samlet cirka 40.000 studerende har svaret. En tredjedel angiver til gengæld at de enten er meget utilfredse eller utilfredse med det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø. Æstetik inkluderer ting som udsmykning, kunst, farverne på væggene, arkitekturen og de grønne områder.

Halvdelen mener at mulighederne for at indstille stolene især i hold- og undervisningslokaler ikke er i orden, der er store problemer med træk, dårlig ventilation og mangelfuld udluftning, og der er for dårlig adgang til stik til PC og trådløst netværk.

Desuden svarer 30 procent af de studerende på NAT, LIFE og FARMA at de ikke har fået instruktion eller er bekendt med sikkerhedsspørgsmål knyttet til arbejde med apparater, kemiske og biologiske processer samt stråling.

Dog oplever de studerende fra FARMA i højere grad end studerende fra de to øvrige fakulteter at undervisningen har været god.

»De studerende trives til trods for at rammerne ikke er særligt indbydende mange steder. Specielt er der massiv kritik af forholdene på Panum Instituttet,« siger Bjarne Fjalland, formand for Arbejdsmiljørådet på KU.

Han mener at mange andre ting end lokalernes beskaffenhed spiller ind på de studerendes trivsel. Først og fremmest er det afgørende om der er tradition for et godt socialt sammenhold eller ej.

Skønmaleri

Pia Mejdahl Daugbjerg, formand for Studenterrådet på KU, mener at ledelsen i sin pressemeddelelse om undersøgelsen forsøger at tegne et glansbillede af de studerendes trivsel.

»Så glade er de studerende jo heller ikke hvis man læser rapporten nærmere. Der er store problemer med de fysiske forhold, og ledelsen må tage alvorligt at mange lokaler er nedslidte,« siger hun.

Undersøgelsen viser også store forskelle fra fakultet til fakultet. Ud fra de studerendes besvarelser har man lavet et indeks fra 0 (meget utilfredse) til 100 (meget tilfredse).

Hvad angår samlet tilfredshed ligger FARMA højest med en score på 77 og Jur lavest med 69. De kommende farmaceuter er med en score på 85 også mest tilfredse med de sociale aktiviteter på deres studium, mens de fremtidige jurister er mest utilfredse med 57.

Hvad angår de fysiske rammer scorer Teologi topkarakter med 71, mens Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) indtager sidstepladsen med 41. Jørgen Stage Johansen, undervisningsmiljøansvarlig på FARMA, er glad for at fakultetet klarer sig så godt.

»Jeg tror det skyldes en kombination af at vi er et lille sted med et godt socialt miljø, og at vi har meget holdundervisning. Det er simpelthen et spørgsmål om at prioritere undervisningsmiljøet,« siger Jørgen Stage Johansen.

Han tilføjer at FARMA i årtier har været kendt for at have sikkerhed og arbejdsmiljø som et centralt element i undervisningen, men at alt langt fra er perfekt på fakultetet. Således vil de studerende blandt andet gerne have en bedre kantine samt flere hyggekroge og gruppearbejdspladser. Det vil blive prioriteret i forbindelse med en planlagt udvidelse af fakultet i løbet af efteråret.

Er i gang

Prorektor Lykke Friis mener at man på KU overordnet kan være stolte af resultatet, men erkender overfor Urban at der er ´bitre bolcher´ i rapporten i form af den lave tilfredshed med de fysiske rammer nogle steder.

Hun glæder sig over at undersøgelsen bekræfter at de mange initiativer der allerede er sat i gang, peger i den rigtige retning. Sidste år lancerede universitetet studiemiljøsatsningen ‘Mærk suset’ i tæt samarbejde med Studenterrådet.

Længere åbningstider på bibliotekerne, mere trådløst net og over 1000 nye læsepladser er blot nogle af de initiativer der allerede er gennemført. Ifølge Bjarne Fjalland skal alle fakulteter lave en handlingsplan for hvordan de vil forbedre undervisningsmiljøet inden sommerferien.

clba@adm.ku.dk

Seneste