Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studerende svarer ikke på studiemiljøundersøgelse

STUDIELIV – På Københavns Universitet kniber det med at få studerende til at besvare spørgsmål om deres studiemiljø. Svarprocenten er for lav til, at fakulteterne kan føle sig sikre på, at de forbedrer studiemiljøerne.

Kun 28 procent af de studerende ved Københavns Universitet (KU) har svaret på studiemiljøundersøgelsen 2016.

Fakulteterne ansvaret for at gøre studiemiljøerne bedre, men hvis der er for få studerende, der svarer, ved de ikke, hvordan de skal prioritere de 20 millioner kroner, som KU’s bestyrelse har afsat på budgettet til at løse opgaven for i år.

Hos Uddannelsesservice, der laver undersøgelsen, kan medarbejderne se, at det på andre universiteter er muligt at opnå en bedre svarprocent, for på Aarhus Universitet (AU) og Syddansk Universitet (SDU) ligger svarprocenterne på henholdsvis 40 og 45 procent.

E-mails alene gør det ikke

Asbjørn Jessen, der leder Uddannelsesservices analyseenhed på KU, har nogle bud på den lave svarprocent i København.

»AU og SDU er lidt mindre, og det gør det måske mere overskueligt for dem at nå ud til deres studerende. Vi skal nå ud til 40.000 studerende, og det gør det måske sværere for os, fordi det kræver flere ressourcer, end vi har til rådighed, for vi er nødt til at gøre et egentligt opsøgende arbejde for at nå de studerende, hvis vi skal have svarprocenten op. Det er ikke nok kun at sende e-mails ud. Ofte er der også andre dagsordener, der fylder mere hos de studerende end vores studiemiljøundersøgelse,« siger Asbjørn Jessen.

Hård konkurrence om opmærksomheden

Undersøgelsen blev sidste gang lavet i 2013, og dengang dominerede for eksempel diskussionen om fremdriftsreformen, mener Asbjørn Jessen.

I år er der regeringens krav om store besparelser, som har ført til store fyringsrunder blandt underviserne og lukning af uddannelser. Desuden er der spørgsmålet om indførelse af karakterkrav på alle uddannelser.

Derfor går studiemiljøundersøgelsen nemt under de studerendes radar, tror Asbjørn Jessen.

»Fyringsrunden fylder meget i de studerendes bevidsthed, fordi nogle studerende bliver vildt bekymrede, hvis deres undervisere skal fyres. Derimod er det vores fornemmelse, at de studerende ikke underlader at svare, fordi de ikke vil være med,« siger Asbjørn Jessen.

Giver reel indflydelse

Uddannelsesservice sender op til fire eller fem e-mails til alle studerende med en opfordring om at deltage i studiemiljøundersøgelsen, men måske lægger nogle grupper af studerende mere mærke til dem end andre, siger Asbjørn Jensen.

»Det er måske kun de mest studenterpolitisk aktive, der ser e-mailen, mens de, der ikke er studenterpolitisk aktive, ikke har nogen fornemmelse af, at det nytter at deltage. Nogle studerende tænker måske, at mit fakultet har 10.000 studerende, så hvad betyder mine svar i den store, grå masse? Men den her undersøgelse er faktisk den eneste, der giver dem en samlet stemme,« siger Asbjørn Jessen.

KU er forpligtet til at gennemføre undersøgelsen hver tredje år og er også forpligtet til at handle på dens resultater. Det er muligt at besvare studiemiljøundersøgelsen 2016 til og med fredag 18. marts.

anfj@adm.ku.dk

Seneste