Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studerende anklaget for eksamenssnyd må vente for længe på afgørelsen

Årsberetning — Disciplinærsager skal behandles hurtigere, og vejledningen om, hvad der er tilladt til de enkelte eksamener, skal forbedres, mener Københavns Universitets studenterambassadør Bo Gad Køhlert.

De studerende må vente længe i uvished, hvis de bliver anklaget for eksamenssnyd eller for at overtræde andre disciplinære regler på Københavns Universitet (KU).

Det konkluderer studenterambassadør Bo Gad Køhlert i forbindelsen med offentliggørelsen af årsberetningen for 2016.

Den ene af i alt fem anbefalinger til administrationen lyder, »at der sættes fokus på sagsbehandlingstiden i disciplinærsagerne, så studerende ikke skal gå i flere måneder og være uafklarede om deres situation,« står der i årsberetningen.

Mistanke om snyd belaster

Ifølge Bo Gad Køhlert, der overtog posten som studenterambassadør i april, handler mere end 25 procent af de indtil videre over 260 henvendelser fra studerende i 2017 om afholdelsen og bedømmelsen af eksamener.

Hvis der opstår mistanke om eksamenssnyd, hører vi fra de fleste studerende, der henvender sig til os, at de oplever at vente længe på at blive kaldt til samtale med studieleder, på at få skriftligt referat fra mødet og på at få fakultetets eller rektors afgørelse.

Bo Gad Køhlert, studenterambassadør

»Det er derfor også et område, jeg observerer særligt på hen mod Studenterambassadørens årsberetning for 2017. Det er mit indtryk, at behandlingen af eksempelvis plagiatsager for det meste kun kan gå for langsomt, fordi sådan en sag er meget indgribende i både den studerendes studiesituation og personlige situation. Særligt når fakultetet eller universitetet frafalder anklagen,« siger han og tilføjer:

»Hvis der opstår mistanke om eksamenssnyd, hører vi fra de fleste studerende, der henvender sig til os, at de oplever at vente længe på at blive kaldt til samtale med studieleder, på at få skriftligt referat fra mødet og på at få fakultetets eller rektors afgørelse.«

Når de studerende selv vælger at klage over deres eksamen, er det også en langsommelig proces, forklarer Bo Gad Køhlert.

»Ministeriets regler gør, at førstebehandlingen oftest vil tage omkring 6-8 uger. Og hvis den studerende vælger at anke fakultetets afgørelse, og fordi der i den proces skal nedsættes et såkaldt ankenævn, kan det hurtigt tage et par måneder oveni. I alt næsten det meste af et semester,« siger han.

De mange eksamensregler forvirrer

Studenterambassadøren anbefaler også, at KU forbedrer vejledningen om, hvad der er tilladt til de enkelte eksamener.

Han har ikke været i jobbet længe nok til at have tilstrækkeligt indblik i, om der er læringsmæssige argumenter for at have alle de prøveformer, der er på KU i dag, eller om antallet eventuelt kan skæres ned.

»Men der er mange regler, som skal overholdes omkring en eksamen, og det gør det kompliceret for mange at navigere i. Og så er det min erfaring, at der oftest er tidspres for både studerende, bedømmere og administration omkring eksamenerne, som også bidrager til, at noget kan gå galt,« siger han.

Nyt projekt virker lovende

Rektorsekretariatet og Uddannelsesservice i Fællesadministrationen skriver i opfølgning på årsberetningen, at de er enige i at sætte fokus på vejledning af de studerende om eksamensregler og arbejde videre med at nedbringe sagsbehandlingstiden i disciplinærsagerne.

Administrationen nævner også en række konkrete tiltag, der allerede er igangsat, herunder ansættelsen af en jurist i Rektorsekretariatet, der har disciplinærsager som sit hovedarbejdsområde.

Studenterambassadøren forventer sig i løbet af et års tid en del af et nyt projekt kaldet »Fra uddannelsessider til studieinformation«, som fakulteterne og fællesadministrationen har besluttet at starte.

Målet er at videreudvikle den information, som hver studerende får præsenteret på sin personlige uddannelsesside på KUnet, blandt andet om rettigheder og pligter i forbindelse med eksamener.

»Jeg har stadig brug for at gøre flere af mine egne observationer omkring de konkrete dele af organisationen til at kunne sige, om initiativerne på fakulteterne vil give tilstrækkelig effekt. Men indtil videre har jeg mødt de fleste steder på fakulteter og i fællesadministrationen, at varigheden af sagernes forløb bliver fulgt fra uge til uge af både ledere og medarbejdere, og at der bliver arbejdet på forskellige områder med at forbedre informationen og på at skrive endnu klarere afgørelser,« siger han.

Seneste