Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studerende vil selv betale den undervisning, de ikke længere får

DIY - »Det er en katastrofal prioritering at spare på holdundervisning,« siger studerende på Filosofi, som sammen med medstuderende vil rejse penge til at købe den undervisning, han ikke kan forestille sig at undvære. Institutledelsen er ikke sikker på, om privatbetalte undervisere må bruge Københavns Universitets lokaler.

Spar en smøg om dagen og undgå kvalitetsforringelser på din uddannelse.

Sådan lyder tilbuddet fra en gruppe filosofistuderende, der har fået nok af blive stuvet sammen i kæmpehold på grund af nedskæringer. De vil nu bede fonde, privatpersoner og deres medstuderende om penge til at betale for undervisning på mindre hold.

Problemerne stammer fra regeringens nedskæringer på universitetsområdet. På Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF), hvor Filosofi hører hjemme, har man besluttet, at besparelserne blandt andet skal findes ved at stuve folk sammen. Hvor man tidligere underviste de BA-studerende i to hold, skal hele årgangen på 60-70 studerende modtage undervisningen samtidig.

Forringelser motiverer studerende til at søge midler

Andreas Sidenius læser på 1. semester og er en af flere initiativtagere til planen om at købe undervisning. Han kalder det »grelt«, at undervisningen bliver så sammenstuvet, at de studerende vælger at søge andre veje for at opnå kvalitetsundervisning.

»Det virker jo nærmest kafkask, at man ikke kan afsætte 14.000 kroner til holdundervisning« Andreas Sidenius, filosofistuderende og initiativtager

»Det er et fundamentalt brud med den måde, vi tænker på offentlige uddannelser i Danmark, og det er problematisk, at vi må bede fonde, privatpersoner og studerende om penge. Men offentlige uddannelser er forringet så kritisk, at vi er nødt til det,« siger han.

Ifølge Andreas Sidenius er det på netop filosofistudiet særlig vitalt, at der foregår en diskussion af pensum i undervisningen.

»Filosofi er ikke kun tanke og skrift, men også tale. Det første halve år gav os så gode erfaringer med filosofiske diskussioner og interaktioner, at vi ikke kan forestille os god undervisningen uden,« siger han.

Sådan vil de studerende finansiere mere undervisning

Regnestykket fra de studerende er enkelt: For 14.400 kroner kan de få to timers holdundervisning om ugen fordelt på tre måneder, forudsat at en ph.d.- eller kandidatstuderende takker ja til en timeløn på 200 kroner i timen. Det svarer til 2,67 kr om dagen per studerende i 3 måneder, hvilket er lidt mere end den tidligere omtalte ‘smøg om dagen’, der skal spares.

»Da vi evaluerede semestret, opdagede vi, at stort set alle på årgangen fandt holdundervisningen meget værdifuld, og derfor er det en katastrofal prioritering at spare på den. Vores regnestykke viser, at det ikke er meget der skal til for at bevare holdundervisningen,« siger Andreas Sidenius.

Pengene skal findes ved at søge midler hos fonde som Augustinus Fonden, hos elever og privatpersoner samt private virksomheder, der typisk ansætter færdiguddannede filosoffer.

Viceinstitutleder sår tvivl om projekt

På Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF) siger viceinstitutleder Thor Grünbaum, at han er glad for de studerendes engagement og vilje til at søge nye veje. Men han mener, at det er tvivlsomt, om projektet i praksis kan få lov at fungere.

»Det er ikke nødvendigt at betale sig til bedre undervisning« – Thor Grünbaum, viceinstitutleder på MEF

»Det er ikke sikkert, at privatbetalte undervisere kan få lov at bruge KU’s lokaler. Det er dejligt, at de studerende tager skeen i egen hånd, og som sådan ønsker jeg på ingen måde at spænde ben for initiativet. Men virkelighedens kedelige realiteter viser sig måske her i form af regler og bureaukrati,« siger Thor Grünbaum, der også mener at den foreslåede timeløn er sat for lavt.

At hele årgange nu skal undervises på samme tid er en kvalitetsforringelse, og det stiller nye krav til, hvordan underviserne skal bruge deres kompetencer, siger Thor Grünbaum.

Men den undervisning, der tilbydes er rigeligt god, og mere undervisning skal ses som et supplement og ikke en nødvendighed, siger viceinstitutlederen.

»Man får hvad man har brug for på filosofistudiet, hvis man følger timerne. I virkeligheden synes jeg ikke, initiativet er så nyt, som man måske gerne vil få det til at lyde. Der har jo altid været udenomsaktiviteter som læsegrupper, lektiedeling og mentorordninger. Det har vi altid bakket op om, men det er ikke nødvendigt at betale sig til bedre undervisning,« siger han.

Funding-video snart på plads

Hos initiativtagerne sidder Andreas Sidenius tilbage med en skuffelse over, hvad han opfatter som instituttets manglende opfindsomhed. Han mener, at man kunne have forsøgt sig med instruktorordninger eller andet for at undgå sammenlægninger af undervisningshold.

»Det virker jo nærmest kafkask, at man ikke kan afsætte 14.000 kroner til holdundervisning for en årgang på et helt semester. Hvis KU selv skulle lave en instruktorordning, ville det selvfølgelig koste mere grundet administration. Men hvis vi fik 14.000 til at køre projektet, ville det ikke koste dem mere,« siger Andreas Sidenius og nævner, at den store holdundervisning særligt går ud over elever »der ikke har modet eller fagligheden til at række hånden op, når en hel årgang er til stede.«

I øjeblikket arbejder gruppen bag projektet på en video, der snart offentliggøres. Heri fortæller filosofistuderende om vigtigheden af holdundervisning samt om mulighederne for at støtte projektet. Besparelserne og de medfølgende sammenlægninger af holdundervisning begynder ved semesterstarten i februar 2016.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste