Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studiemiljøet skal have topprioritet

Der skal i fremtiden laves en studiemiljøvurdering ved alle ny- og ombygninger på Københavns Universitet. Studerende har haft mulighed for at komme med deres ideer på workshop

Gode ideer er mere end velkomne når man har fået til opgave at skabe bedre vilkår for de studerende og samtidig gøre det på mindre plads.

Det er Campusgruppen i Teknisk Administration der har fået fornøjelsen af på en og samme tid at skære Københavns Universitets (KU) pladsforbrug ned med 100.000 kvadratmeter for at spare på huslejebudgettet og skabe et bedre studiemiljø. Campusgruppen havde derfor indbudt 40 studerende til at tage med på inspirationstur og deltage i en efterfølgende workshop i håb om at de kunne komme på nogle geniale ideer.

Først så gruppen på vellykkede studiemiljøløsninger på Ørestad Gymnasium, IT-Universitetet, Copenhagen Business School samt Jurahuset og Det Biovidenskabelige Fakultet på KU. Derefter blev der holdt workshop den 11. marts.

»Vi bliver nødt til at være kreative og udnytte vores arealer klogere hvis vi skal have det hele til at gå op. Der er jo ingen grund til at undervisningslokaler står tomme en del af dagen, gangarealer kan bruges til læsepladser og kantinerne for eksempel til gruppearbejdspladser uden for spisetid,« siger Nicoline Kieler, projektkoordinator i Campusgruppen.

Ikke svært

Anders Fruelund Niebuhr der læser jura på fjerde år, havde meldt sig til inspirationsturen og workshoppen fordi han har gode erfaringer med mulighederne for at få indflydelse på studiemiljøet på sit eget studium.

»Du skal bare få dem der sidder på pengene, med på din ide,« siger han.Han var således i sin tid med til at få gennemtrumfet at der skulle gøres noget ved Jurahusets kantine da det lykkedes at få 150.000 kroner fra Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råds (KUUR) pulje til et bedre studiemiljø.

»Vi syntes at kantinen var for institutionspræget, og da vi ikke var tilfredse med standardmøblerne fra KU, købte vi selv retro-genbrugsmøbler, udsmykning og belysning på internettet. Det blev ikke dyrere end det oprindelige budget, og resultatet er meget bedre. Så det viser at man nemt kan gøre noget for få penge,« siger Anders Fruelund Niebuhr.

Lasse Petersen der læser sociologi på tredje år og er aktiv i Studenterrådet, deltog også i workshoppen.

»Studenterrådet har i årevis råbt op for at få et bedre studiemiljø, så vi ville gerne se hvordan ledelsen forsøger at inkludere de studerende i processen. Det er positivt med en workshop, men det må ikke blive på bekostning af konkrete, håndgribelige forbedringer af studiemiljøet,« siger han.

Han er dog spændt på hvad der konkret kommer ud af arbejdet, og opfordrer Campusgruppen til også at involvere de studerende fremover.

Tænk på studiemiljøet

Ifølge Nicoline Kieler er det for tidligt at sige noget om hvilke af de studerendes ideer der kan omsættes til praksis. Et af de mere højtflyvende forslag er at lave en svævebane mellem bygningerne på Center for Sundhed og Samfund (CSS), men den ide vil sandsynligvis blive skudt ned.

»Vi er mange der er gode til at tænke i begrænsninger, så vi bad de studerende tænke vildt og kreativt, og alt det skal nu filtres igennem til noget der giver mening,« siger hun.

Et arkitektfirma står for den efterfølgende bearbejdelse af materialet fra workshoppen, og derefter skal der skrives en rapport. Meningen er at de studerendes ønsker skal indgå som en del af en ny studiemiljøvurdering der fremover skal laves ved alle ny- og ombygninger på KU.

»Der skal ske mange tilpasninger af lokaler og bygninger de kommende år, så det handler om hele tiden at tænke studiemiljøet ind i processen. Det kan være at gangarealet skal indrettes på en ny måde for at give plads til flere læsepladser,« siger Nicoline Kieler.

KU er blevet bevilget 400 millioner kroner af staten til ombygninger i forbindelse med Campusplanen over en femårig periode. Lige nu kan studerende søge KUUR om at få del i en halv million kroner specifikt afsat til forbedringer af studiemiljøet.

clba@adm.ku.dk

Seneste