Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studienævn vil se på procedurer for praktikvejledning

OVERTID – Studerende skal selv planlægge deres praktik, så de kan begynde en eller to måneder inden semesterstart. Det indskærper formand for studienævn på KUA efter en sag, hvor en engelskstuderende fik stress af sin praktik.

»Der er helt klart et problem i sagen om den engelskstuderende Tania Havris Lind, der oplevede ikke at få vejledning nok om sit praktikophold og endte med at blive stresset af det,« siger studienævnsformand Jørgen Staun, der er lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Engerom) på Københavns Universitet på Amager (KUA).

Tania Havris Lind, der også er mor til en dreng på halvandet år, valgte at tage sit første semester på kandidaten som et praktikophold på 37 timer om ugen, fordi KUAs studievejledning for Engelsk på nettet beskrev, at der var mulighed for at få 30 ECTS-point for det.

LÆS OGSÅ: Mangelfuld praktikvejledning gav Tania stress

Derfor sendte hun en dispensationsansøgning til Engeroms studienævn om at få godkendt de 30 ECTS, men hun fik afslag, og det kom som en overraskelse for hende. Pludselig skulle hun begynde både i praktik på fuld tid, samtidig med at hun skulle tage to fag på KUA. Semestret blev til et ’overtidsstudie’ for hende med en arbejdsuge på 50 timer.

Praktik alene giver for få ECTS på kandidaten

Jørgen Staun erkender, at der er begået en fejl i vejledningen på hjemmesiden. Studieordningen for Engelsk giver nemlig slet ikke mulighed for at få 30 ECTS for et praktikophold. Den giver kun mulighed for at få 15. Sådan har det også været tidligere, mener Jørgen Staun, og sådan er det af faglige hensyn.

»Jeg forstår godt, at Tania bliver ked af det, når hun har troet, at hun kunne få 30 ECTS ifølge vores hjemmeside, men vi har valgt på instituttet, at praktik kun skal give max 15 ECTS, fordi hun læser på kandidaten, og fordi vores kandidater skal være rigtigt dygtige til et fremmedsprog, når de er færdige her,« siger Jørgen Staun.

Det er hans forklaring på, at et praktikmodul på Engerom ikke kan fylde 30 ECTS, som er det antal point studieordningen kræver studieaktivitet for på hvert semester.

»De studerende kan ikke undvære undervisning over et helt semester, selv om de også skal i praktik,« siger Jørgen Staun.

Har givet anledning til at se på procedurerne

Tania Havris Lind siger selv, at hendes arbejdsuge dette semester ligger på 50 timer om ugen, og det har givet hende stress-symptomer. Er der ikke nogen i studienævnet, der har tænkt over den her problemstilling før?

»Nej, det er der ikke, for vi har hele tiden sagt, at et praktikmodul skal svare til cirka halvdelen af et semesters arbejde, altså 15 ECTS,« siger Jørgen Staun og tilføjer, at de fleste studerende begynder på deres praktik allerede i august måned, så de har plads i skemaet til at tage modulerne på KUA.

Så de studerende skal selv være klar over, at de er nødt til at lægge praktikken, så den ikke kommer til at kollidere alt for meget med de fag, de også skal tage på semestret?

»Ja. Det er klart. De studerende har selv et ansvar, ligesom instituttet har et ansvar for præcis oplysning. Det sidste er vi helt enige om, og instituttet sørger da også for som en hjælp for de studerende, at der i praktikkontrakten er skrevet en mulighed ind for at følge fem timers undervisning i 14 uger af arbejdstiden, og at de kan skrive praktikrapporten som en del af arbejdstiden.

Han tilføjer, at kravene til praktikken er desuden lavet sådan, at de studerende kun skal arbejde, hvad der svarer til minimum tre måneders praktik på fuld tid, men dem kan de så selv sprede ud over seks måneder,« siger Jørgen Staun.

Tania har jo ikke oplevet, at hun er blevet særlig godt vejledt. Har du mere at sige til det?

»Det giver os en god anledning til at se på vores procedurer for praktikvejledning. Vi vil gerne være lydhøre,« siger Jørgen Staun.

AC-vejleder tager sagen meget alvorligt

Tania Havris Linds AC-vejleder Anna Vestergård Jacobsen kan godt forstå hendes frustrationer over arbejdspresset fra praktikopholdet, og hun anerkender, at Tania ikke har oplevet at få tilstrækkelig vejledning.

Allerede fra juni 2014 har Studievejledningen dog organiseret informationerne på hjemmesiden mere hensigtsmæssigt og har for eksempel tilføjet navnene efter fagområder på de undervisere, der også fungerer som praktikvejledere, fortæller Anne Vestergård Jacobsen.

Tania Havris Lind siger, at hun kun har modtaget en e-mail fra sin AC-vejleder. Hertil siger Anna Vestergård Jacobsen, at hun modtog flere. En af de øvrige e-mails indeholdt blandt andet links til mere vejledning på instituttets hjemmeside med informationer om, at praktikken kan spredes ud over flere måneder. I mailene stod der også, at det er et krav, at man skal have en vejleder, og at Tania Havris Lind skulle huske at læse sin studieordning.

Instituttet skal informere mere direkte

Tania Havris Lind mener stadigvæk ikke, at studievejledningen er kommet helt i mål på spørgsmålet om god kommunikation.

»Jørgen Staun siger en masse gode ting. Problemet er, at det, han siger, ikke rigtigt kommer til udtryk i den nuværende vejledning. Det er godt, at instituttet har opdateret deres hjemmeside, men vejledningen om praktikophold er fortsat ikke helt nem at gennemskue,« siger hun og efterlyser en mere konkret indsats fra instituttet.

»Hvorfor vejleder de for eksempel som udgangspunkt ikke de studerende mere tydeligt og skriver direkte om at sprede praktikken ud over seks måneder, for ellers kan vi ikke overkomme den? AC-vejlederen skal også kunne sige til, hvis vi går i gang med et projekt, som er praktisk uladsiggørligt. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg aldrig havde lagt mine tre måneder i praktik midt i semestret, hvis jeg havde vidst, hvad jeg ved i dag,« siger Tania Havris Lind.

Hun vil skrive til Jørgen Staun, når hun er færdig med sin eksamen i januar, for at få en samtale og dele sine praktikerfaringer med ham, så instituttets vejledning kan blive bedre.

anfj@adm.ku.dk

Seneste