Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Sund anklages for at løbe fra socialt ansvar over for rengøringsfolk

UDLICITERING - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har efter blot halvandet år opsagt kontrakten med rengøringsfirmaet Alliance+. Firmaet har fyret de 26 rengøringsassistenter. Fakultetsdirektøren er ked af situationen, men henviser til, at Alliance+ har ansvaret for egne medarbejdere.

Blot halvandet år tog det for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund) at få nok af rengøringsselskabet Alliance+.

Firmaet overtog rengøringen i Panum-bygningen i september 2011 efter en kontroversiel udbudsrunde og fyrede straks derefter seks medarbejdere, men beholdte de resterende 26 rengøringsassistenter, der før var ansat på Sund.

Nu har fakultetet ophævet kontrakten, der ellers løb til 2016, og dermed præsenteret firmaet for en regulær fyreseddel med begrundelsen, at kvalitetskravene i kontrakten ikke er blevet overholdt.

Alliance+ har derfor opsagt de 26 rengøringsassistenter med virkning fra den 1. juli i år.

Stress og depressioner

Ifølge Bente Leck Andersen, faglig sekretær i rengøringsassistenternes fagforening, 3F København, er mange af rengøringsassistenterne stærkt påvirkede af de dårlige arbejdsvilkår, der fulgte med udliciteringen og over at blive præsenteret for en fyreseddel blot to dage før nytårsaften.

»Jeg har haft en medarbejder til samtale, som var kørt ned med stress og havde fået en depression, og flere af dem har det på samme måde. De føler, at de er blevet jaget, og det giver stress, når der ikke bliver sagt god for kvaliteten, selv om man yder sit bedste,« siger hun.

Bente Leck Andersen fortæller også, at samtlige medarbejdere er forfærdeligt kede af situationen.

»De er rystet i deres grundvold og kan ikke forstå, at det er slut. Nogle har været på Panum i mere end 30 år, så de betragter det nærmest som deres andet hjem og siger, at de fortsat vil møde på arbejde efter den 1. juli,« siger hun.

Brug jeres snusfornuft

Søren Møller, fællestillidsrepræsentant for rengøringsassistenterne på universitetet, appellerer til, at fakultetet nu tager hånd om de afskedigede rengøringsassistenter og reetablerer sin egen rengøringsafdeling.

Ellers risikerer Sund at havne i præcis samme situation igen om et par år med et nyt privat rengøringsfirma, der ikke kommer ordentligt ud i hjørnerne, og som derfor må sættes fra bestillingen, mener Søren Møller.

»Det er ikke sikkert, at man skal udlicitere, bare fordi det er moderne. Det er meget svært at se fornuften i det, når kvaliteten er dårligere, og prisen er højere, med mindre man altså tager de meget politiske briller på. Min opfordring til ledelsen på Sund er at lade snusfornuften råde og etablere en ny, konkurrencedygtig rengøringsafdeling helt fra bunden,« siger fællestillidsrepræsentanten.

Søren Møller påpeger, at det hverken behøver at blive dyrt eller besværligt at oprette rengøringsafdelingen på ny.
Han henviser til, at Helsingør Kommune har overtaget 25 procent af rengøringen fra årsskiftet for at sikre de ansatte bedre arbejdsvilkår.

Usikker skæbne

Alliance+ har ifølge den administrerende direktør forsøgt at indgå en frivillig aftale med fakultetet om, at det i forbindelse med en ny udbudsrunde kræves, at firmaet, der vinder opgaven, skal tilbyde rengøringsassistenterne at beholde deres arbejde.

Fakultetsdirektør Arnold Boon slår fast, at rengøringsassistenterne er ansat hos Alliance+, som derfor har det primære ansvar for, hvad der sker med dem.

»Vi har på Sund et positivt indtryk af rengøringsmedarbejderne hos Alliance+, og er også glade for deres loyalitet over for Panum. En del af dem kender vi jo også fra deres tidligere ansættelse på Sund. Vi har ikke noget at udsætte på den enkelte rengøringsmedarbejder, det er Alliance+, der samlet set ikke har kunnet løfte opgaven,« siger Arnold Boon.

Fakultetsdirektøren afviser samtidig, at Sund har til sinds at genoprette sin egen rengøringsafdeling.

Rengøring hører ikke til fakultetets kerneaktiviteter, og rengøringsbranchen vil kunne klare opgaven til en rimelig pris, mener fakultetsdirektøren.

Sund har socialt ansvar

Det skuffer Bente Leck Andersen fra 3F, der kalder det skammeligt, at ledelsen på Sund åbenbart ikke vil vedkende sig et socialt ansvar for sine tidligere ansatte.

»Fakultetet har været med til at bringe medarbejderne i denne situation, så man skylder at sikre, at de fortsat har et levebrød.
Ja, Sund har ved Gud et social ansvar for at medvirke til at løse det her,« siger hun.

Ingrid Kryhlmand, næstformand for Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) på Københavns Universitet, har taget sagen op i både fakultetets samarbejdsudvalg og i HSU.

Selv om rengøringsassistenterne ikke længere er ansat på universitetet, må de personalepolitiske grundprincipper, som ledelsen og medarbejderne er blevet enige om i fællesskab, også gælde for dem, mener hun.

»Sund må vedkende sig et socialt ansvar, men vi kan ikke fra medarbejderside gøre andet end at forsøge at få ledelsen til at forstå det,« siger Ingrid Kryhlmand.

clba@adm.ku.dk

Seneste