Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Sund skærer 14 stillinger

BUDGET 2014 – Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal spare 7,5 millioner kroner og nedlægge 14 stillinger til næste år. Fusionen, der blev gennemført i 2012, gør det muligt at effektivisere, forklarer fakultetsdirektøren.

Hvis en del ansatte på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund) frygtede for jobbet, da fakultetet fusionerede med Det Farmaceutiske Fakultet og dele af Det Biovidenskabelige Fakultet i 2012, var det med god grund.

De fik godt nok en jobgaranti, der betød, at de ikke kunne afskediges det første år, men nu står det klart, at 14 stillinger skal nedlægges i 2014, og at fusionen udgør en væsentlig del af forklaringen.

»Fusionen betyder, at vi har en række stordriftsfordele, så færre medarbejdere kan levere den samme service til flere brugere. Bedre arbejdsprocesser, nye it-systemer og dygtigere og mere specialiserede medarbejdere gør det muligt, så vi er stolte af vores ansatte,« siger fakultetsdirektør Arnold Boon.

Skæres bid for bid

Han tilføjer endnu en væsentlig årsag til, at der skal spares 7,5 millioner kroner til næste år, nemlig at de midler fakultetet får via finansloven rituelt bliver skåret ned bid for bid år efter år.

Der er derfor færre penge til formål som drift, administration og bygningsvedligeholdelse.

Besparelser på en million kroner kan findes ved at skære i mødeforplejning og brugen af eksterne konsulenter, men resten skal findes i udgifterne til løn.

Vanskelig proces

Ifølge personalechef Lisbeth Enslev Dybdahl kigger man i øjeblikket på det, der på fagsprog hedder ‘mulige afværgeforanstaltninger’.

Det kan dreje sig om medarbejdere, der ønsker at gå frivilligt, arbejde på nedsat tid, eller som eventuelt kan flyttes til en anden arbejdsfunktion eller til en lignende stilling et andet sted på universitetet.

Det er ved at blive gjort op, men et vist antal afskedigelser er uundgåelige, vurderer hun.

»Det er en svær proces for os alle, og særligt for dem det går ud over. Målet er, at de i det mindste oplever, at vi gør os umage og gør det så anstændigt vi kan,« siger Lisbeth Enslev Dybdahl.

De uheldige bliver indkaldt til samtale torsdag den 28. november.

clba@adm.ku.dk

Seneste