Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

SUNDrådet vil fremme trivsel og god undervisning i coronatiden

Univalg 2020 — De studerende i SUNDrådet går til valg på et program om mere trivsel for studerende og bedre onlineundervisning. Det skriver de om i dette valgoplæg.

Covid-19 fylder stadig i vores hverdag og i vores studieliv. Covid-19 fylder også i SUNDrådets arbejde, når vi drøfter bekymringer om stedprøver, praktik og om udbyttet af onlinekurser.

DEBAT

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribenternes egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

SUNDrådets liste stiller op til Akademisk Råd for at sikre, at ledelsen på SUND fastholder fokus på de studerendes trivsel og kvaliteten af vores undervisning – særligt under pandemien.

Trivsel og faglighed går hånd i hånd

Når vi studerende ikke trives på vores uddannelser, kan det påvirke vores mulighed for at deltage i undervisning – og i sidste ende går det ud over vores faglighed.

Omvendt kan undervisning af lav kvalitet gøre os mindre motiverede for at studere. Når vi mister interessen for at lære og udvikle os, går det ud over vores vores faglige trivsel.

KU’s tænketank om stress og studietrivsel har defineret trivsel ud fra fem aspekter. Studietrivsel er, når studerende:

● Oplever en passende balance mellem studiekrav og studietid og mellem studieliv og fritid
● Føler sig som en del af fællesskabet
● Oplever at kunne lære og udvikle sig
● Oplever mening og relevans i uddannelsen
● Oplever fagligt og social engagement

Vi går ind for, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND)’s ledelse arbejder for at fremme alle aspekter af vores trivsel. Det vil vi gøre ved at have et konsekvent fokus på Tænketankens anbefalinger til at skabe rammerne for bedre trivsel.

Digital faglighed og digital trivsel

Digitale undervisningsformer er kommet for at blive. Det har vi længe anerkendt i SUNDrådet. Vi har også allerede samarbejdet med Center for Online and Blended Learning for at opkvalificere digitale elementer i vores undervisning og vores underviseres brug af Absalon.

Under covid-19 har vi erfaret, at digital undervisning sagtens kan være vellykket – men det kræver erfaring, tid og ressourcer at tilrettelægge god onlineundervisning. Derfor arbejder vi for, at vores undervisere får den fornødne opkvalificering og ressourcer til at lave onlineundervisning i verdensklasse.

Desuden arbejder vi for tydeligere rammer for og konsistens i de digitale udbud på tværs af kurser: Bliver holdtimerne livestreamet? Hvornår bliver forelæsninger uploadet? Og hvornår kommer Zoom-linket ud?

Ligesom det skal være muligt for alle SUND-studerende at fysisk være på campus, skal der også være plads til alle i onlineundervisning.

Ligesom det skal være muligt for alle SUND-studerende at fysisk være på campus, skal der også være plads til alle i onlineundervisning. Vi arbejder for, at de digitale platforme skal understøtte fællesskabet, holdånden og gruppesamarbejdet i undervisningen.

Vi er stemmen på fællesskabet. Den eneste liste, som binder SUND sammen på tværs af forskellige uddannelser og campusområder. Vi håber, du vil sætte din stemme på SUNDrådet, så vi kan kæmpe vores fælles kamp om bedre trivsel og undervisning.

Underskrivere: Rasmus Michael Christensen, (8. sem. Medicin), Sara Rudbæk Larsen (5. sem. Folkesundhedsvidenskab), Lilia Shanjani (3. sem. Farmaci), Adam Gulmann (5. sem. Veterinærmedicin), Simon Albrechtsen (11. sem. Medicin) og Jesper Gür (4. sem. Medicin).

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

Seneste